Eğitim

Eğitimde Sinerji oluşturma

Eğitim bir ülkenin en temel dinamiğidir. Bir ülke, bir ulus kalkınacaksa bu eğitimle mümkün olmaktadır. Türkiye’de eğitim sisteminin geçmişten gelen bazı sıkıntıları olsa da bazı konularda iyi gelişmeler olduğu söylenebilir. Ülkemiz gençliğinin en büyük eksiği, kendine olan öz güvenidir. Eğitim sistemimize çok ciddi bir sinerji gerekmektedir. Bu sinerji ile birlikte gençliğimiz, doğru mecralarda şahlanacaktır.

Sinerji nasıl oluşturulur ?

Günlük ders programları, monotonlaşmış hayatlar, belirlenmiş saatler arasına sıkıştırılmış koşuşturmalar, insanı bir adım ileri götürmediği gibi, var olan yetenek ve becerilerini de köreltmektedir.

Sinerji nasıl Oluşturulacak?

Kalıplaşmış hayat anlayışının dışına çıkarak, kendini tanıyan, yapacağı işin özüne vakıf, içten motorlu insanlar, kelimenin tam anlamıyla on numara insanlardır. Ülkemizin böyle insanlara ziyadesiyle ihtiyacı vardır.

Sinerji oluşturmak için; eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Halihazırdaki eğitim sistemi ile bu sinerjinin oluşturulması çok mümkün görünmüyor. Sorgulayan, analiz yapan, ulaştığı bilgilere kendi görüşünü ekleyerek yeniden bilgi oluşturan, bir adım sonrasında nelerin olabileceği hakkında öngörüde bulunabilen bir gençlik için, aşağıdakiler mutlaka göz önünde bulundurulmalı ve dikkate alınmalıdır.

Eğitimde sinerji oluşturma için yapılması gerekenler:

Sinerji Oluşturmak için gerekenler
  • Kendini tanıyan birey eğitimi düzenlenmeli
  • Aşırı müdahaleci ve korumacı sistemden vazgeçilerek, kendi ayakları üzerinde durmayı öğreten sisteme geçilmelidir
  • Lüzumsuz bilgi yığınlarını bir kenara atarak, hayatta lazım olabilecek bilgilere yönelinmelidir.
  • Herkes her şeyden anlar anlayışından uzak durulmalıdır. Herkes her şeyden anlarsa hiç kimse bir şey anlamayacaktır. O zaman herkes her şeyi de yapamayacaktır.
  • Bireyin potansiyellerini keşfedip, değerlendirilebileceği en iyi sahada kendini gerçekleştirmesine ortam hazırlanmalıdır.

Ülkemizde geçmişten günümüze değişmeyen yanlış bir eğilim sürüp gitmektedir. Öğrencilerimize gereğinden fazla bilgi yükleyerek, var olan potansiyellerinin de körelmesine sebep olunmaktadır. Derhal bu eğilimden vazgeçerek kendi benliğimize uygun , her şeyi ile hem milli hem de uluslararası etkileşime açık, çağın daha ilerisine gidebilecek bir eğitim sistemine geçilmesi gerekmektedir.

Gençliğimizin en çok ihtiyacı olduğu sinerji, daha fazla ders okutarak değil, yeteneklerine uygun sahalarda yeteneklerini sergilemeye fırsat tanıyarak, başarmanın hazzı ile elde edilecektir.

Eğitim sistemi öğrencinin yeteneklerine uygun, kendi potansiyellerini sergileyebileceği mecralarda dal budak salmalıdır. Başarının hazzını tadan öğrenciler, kendi aleminde sinerjiyi yakaladığı gibi, gruplar halinde de daha büyük sinerji dalgalarının oluşmasına sebep olacaktır.

Ortaokul kademesinde 7.sınıf sosyal bilgiler dersinde, “Geleceğin meslekleri” konusu anlatılırken, Yapay Zeka Mühendisliği, Sosyal Medya Uzmanlığı, Genetik Mühendisliği gibi mesleklerden bahsedilmektedir. Lakin uygulamaya dönük hiçbir çalışma yapılmamaktadır. Öğrencinin bu alanlara yatkınlığını ortaya çıkaracak herhangi bir çalışma da yapılmamaktadır. Teorik olarak bu meslekler hakkında bilgi edinen öğrenci, kendi potansiyelini uygulayacak bir ortam bulamadığı için, gerçekten de böyle bir potansiyele sahip olduğuna inanamıyor.

Geleceğin meslekleri ancak çekirdekten yetişecek , yetenekli bireylerin doğru eğitimi ile şekillenecektir. Doğru eğitim ise ancak oluşturulabilecek toplumsal bir sinerji ile mümkün olacaktır.

Ortak hedef ve kuvvetli sinerji akımı oluşturma

Bir ekibin düzgün bir şekilde işbirliği yapabilmesi için ekipteki herkes hedefin ne olduğunu bilmelidir.Herkesin hedefi aynı olmalıdır. Farklı ekip üyeleri açıkça bu amaç doğrultusunda farklı işlevleri yerine getirecektir.Farklı hedefler kaos ve çatışma ortamına sebep olacaktır. Aynı şey net olmayan hedefler için de geçerlidir. Başarının neye benzediğini ve başarmaya nasıl yardım etmeleri gerektiğini anlamak için her insan için hedeflerin açıkça tanımlanması gerekir.

O halde ülke olarak hedefimiz nedir ? Muasır medeniyetleri geçmek mi ? Yoksa kendi kabuğumuza çekilerek potansiyelimizi çürütmek mi? Ortak hedefimiz bir olmalıdır: Ülkemizi en üst medeniyet seviyesine taşımak. Hedefler bir olmaz ise gerekli sinerji de oluşmayacaktır.

Başka bir deyişle, herkesin farklı hedefler için çalıştığı bir takım, pek çok maç kazanamayacak bir takımdır.

Kuvvetli iletişim ağı kurmanın sinerjiye etkisi

Sinerji oluşturmada iletişimi önemi

Şahıs olarak bir noktaya ulaşmak zordur. Takım olarak herkes arasında oluşturulacak güçlü bir iletişim ağıyla herkes ulaşılmak istenen noktaya daha kolay ulaşabilecektir. Her kademe ilerlemesinde takım haberdar olduğunda , hem sinerji oluşacak hem de aynı noktaya ulaşmak kolaylaşacaktır. Bu noktada iletişim için gereken tüm argümanları doğru şekilde kullanmak gerekmektedir.

Kendi arasında doğru şekilde organize olmuş her takım, aynı zamanda kuvvetli bir iletişim ağına da sahiptir. O halde iyi bir sinerjinin temelinde iyi bir iletişim ağı oluşturma ta yer almaktadır. Tam hedefe en kısa sürede ve en az enerji ile ulaşabilmek için, sağlam bir iletişim ağı kurulması zorunluluktur.

F
  • F
    Ferhat
  • 4 Nisan 2019
Tespitler çok yerinde olmuş. En çok ihtiyacımız olan şey, dürüstçe çalışmak ve gerçekten faydalı olabileceğimiz işlere imza atmak
F