Asp ile word dosyası oluşturma ve kaydetme

SametE

Profesyonel
Katılım
7 Mar 2008
Mesajlar
307
Beğeniler
0
Konum
Balıkesir
#1
Kod:
Set objWord = CreateObject("Word.Application")
objWord.Caption = "Test Caption"
objWord.Visible = True

Set objDoc = objWord.Documents.Add()
Set objSelection = objWord.Selection

objSelection.Font.Name = "Arial"
objSelection.Font.Size = "18"
objSelection.TypeText "Network Adapter Report"
objSelection.TypeParagraph()

objSelection.Font.Size = "14"
objSelection.TypeText "" & Date()
objSelection.TypeParagraph()
objSelection.TypeParagraph()

objSelection.Font.Size = "10"

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration")

For Each objItem in colItems

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "ARP Always Source Route: " 
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.ArpAlwaysSourceRoute
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "ARP Use EtherSNAP: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.ArpUseEtherSNAP
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Caption: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.Caption
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Database Path: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText ""  & objItem.DatabasePath
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Dead GW Detection Enabled: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText ""  & objItem.DeadGWDetectEnabled
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Default IP Gateway: " 
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.DefaultIPGateway
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Default TOS: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.DefaultTOS
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Default TTL: "
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.DefaultTTL
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.TypeText "Description: "
  objSelection.Font.Bold = True
  objSelection.Font.Bold = False
  objSelection.TypeText "" & objItem.Description
  objSelection.TypeParagraph()

  objSelection.TypeParagraph()

Next

objDoc.SaveAs("C:\Scripts\Word\testdoc.doc")
objWord.Quit

Burada C:scripts\Word klasörünün içine testdoc.doc diye kaydedilmiş isterseniz siz bunu değiştrebilirsiniz.
 

Bu konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Misafirler: 0)

Üst