etil alkol rp satın al
chat eczaonline.com

FTP Upload v0.2a

L4roXyL

Profesyonel
Katılım
16 Eki 2011
Mesajlar
124
Beğeniler
2
#1
Yazan: L4roXyL - Hasan AYDENİZ
Kod: FTP Upload v0.2a
Tarih: 20/11/2011
Not: http://mIRCScripting.net dökümanıdır.


Açıklama: Kodun çalışma şekli, Türkiye'de her yerde bilinen ve kullanılan (ezbere tek yol olarak bilinen) /write sistemi ile değildir. Tamamen socket bağlantı, FTP Raw Command-ları ve ftp passive(pasif modda) işlem yaptırarak, işlem yapılır. Yetkiniz dahilindeki herhangi bir FTP sunucusuna istediğiniz dosyayı yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda meraklısına iki farklı kullanım şekli sundum. İsteyen dialog-tablo üzerinden, isteyen direkt komut girerek custom-window üzerinden kodu çalıştırabilir. Kod içerisinde Binary files dosya işleme sistemini kullandım.(file handling ilede yapılabilir) Ek olarak upload edilecek dosya, boyutuna göre parça transfer etme işlemini 3 parçaya böldüm. Kısacası düşük boyutlu dosyalar ile yüksek boyutlu dosyaları upload ederken, hız konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

Ek açıklama: Custom window-da dosya upload ederken, sonlandırmak için pencereyi kapatın veya Pause/Break tuşuna basın.

Kullanım şekli: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port>
Dialog için: /sendfile d
Pencere için: /sendfile c <address> <username> <password> <dizin> <port>
Pencere örnek: /sendfile c mircscripting.net kullanıcı_adım şifrem /www 21


Dialog menüsü resmi:
Custom window resmi:
-

Kod:
;-----------------------------------------------------------------------------------
;FTP upload v0.2a
;l4roxyl code series - 2011,,.
;use: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port|21>
;date: 20/11/2011
;-----------------------------------------------------------------------------------
;started code,,.
alias -l _input $iif($input($1-,wo,Hata) = $true,dialog -v ftp_,dialog -v ftp_) | halt
alias _did $iif($dialog(ftp_),did -ra ftp_ 15 $1-,$iif($window(@ftp_upload),aline -c2 $v1 +++ $1-))
alias _len if ($len($1-) >= 20) { return $left($1-,20) $+ .. } | else return $1-
alias _did2 if ($dialog(ftp_)) did - $+ $1 ftp_ 5-9,13,14
alias _file_byte {
 var %_. = $file($1).size
 if (%_. < 1048576) return 9182
 if (%_. > 1048576 && %_. < 3145728) return 18364
 if (%_. > 3145728) return 55092
}
on *:keydown:@ftp_upload:*: {
 if ($keyval = 19) {
  $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
  $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
  $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
  unset %_sfile
  window -c $target
 }
}
on *:load: {
 var %e = echo -ac info +++
 %e FTP Upload v0.2a yüklendi.
 %e Kullanım: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port>
 %e Dialog için: /sendfile d
 %e Pencere için: /sendfile c <address> <username> <password> <dizin> <port>
 %e Pencere örnek: /sendfile c mircscripting.net kullanıcı_adım şifrem /public_ftp 21
}
on *:close:@ftp_upload: {
 $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
 $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
 $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
 unset %_sfile
}
dialog -l ftp_ {
 title "FTP Upload"
 size -1 -1 94 117
 option dbu
 text "FTP Adresi:", 1, 5 7 34 8
 text "Kullanıcı Adı:", 2, 5 17 34 8
 text "Şifre/login:", 3, 5 27 34 8
 text "Port(21):", 4, 5 37 34 8
 edit "", 5, 41 6 50 10, autohs
 edit "", 6, 41 16 50 10
 edit "", 7, 41 26 50 10, pass
 edit "", 8, 41 36 50 10
 button "Gönderilecek Dosyayı Seç", 9, 4 47 86 10, flat
 text "", 10, 4 60 86 8, center
 text "Hedef Klasör:", 12, 5 71 34 8
 edit "", 13, 41 70 50 10
 button "Karşıya Yükle", 14, 4 82 86 10, flat
 text "", 15, 4 106 86 8, center
 button "İptal", 16, 4 94 86 10, flat
}
alias sendfile {
 if (!$1) {
  echo -aec info +++ Err: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> [port]
  return
 }
 if ($sock(ftp)) sockclose ftp
 if ($sock(ftp2)) sockclose ftp2
 if ($1 = d) $iif(!$dialog(ftp_),dialog -mdi ftp_ ftp_,_input Dialog zaten açık.) 
 if ($1 = c) {
  if (!$6) {
   $iif($dialog(_ftp),dialog -c _ftp)
   echo -aec info +++ Err: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port>
   return
  }
  $iif(!$window(@ftp_upload),window -aCldk0 +l @ftp_upload -1 -1 300 300)
  $iif($window(@ftp_upload),clear $v1)
  $iif($dialog(ftp_),dialog -c $v1 $v1)
  %_sfile = $sfile($mircdir,Gönderilecek dosyayı seç,Seç)
  if (!%_sfile) { 
   if ($window(@ftp_upload)) aline -c2 @ftp_upload Gönderilecek dosya seçilmedi.
   return
  }
  else {
   sockopen ftp $2 $iif($6,$6,21)
   var %_h = hadd -m _ftp
   %_h _user $3
   %_h _pass $4
   %_h _file $shortfn(%_sfile)
   %_h dir $iif($5,$5,/)
  }
 }
}
on *:dialog:ftp_:*:*: {
 if ($devent = close) {
  $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
  $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
  $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
  unset %_sfile
 }
 if ($devent = init) {
  $iif($window(@ftp_upload),window -c $v1)
  did -a $dname 10 Gönderilecek dosya seçilmedi.
  did -a $dname 15 Durum: Aktarım yok.
  did -a $dname 8 21
 }
 if ($devent = sclick) {
  if ($did = 16) {
   $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
   $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
   $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
   _did2 b
   dialog -c ftp_ ftp_
  }
  if ($did = 9) {
   %_sfile = $sfile($mircdir,Gönderilecek dosyayı seç,Seç)
   if (!%_sfile) { 
    did -a $dname 10 Gönderilecek dosya seçilmedi.
    return
   }
   else did -ra $dname 10 Dosya: $_len($nopath(%_sfile))
  }
  if ($did = 14) {
   if (!$did($dname,5)) _input Adresi giriniz. $crlf $+ Örnek: mircscripting.net
   if (!$did($dname,6)) _input Kullanıcı adını girin.
   if (!$did($dname,7)) _input Şifre girin.
   if (!$did($dname,8)) {
    hadd -m _ftp port 21
    did -a $dname 8 21
   } 
   else {
    if ($did($dname,8) !isnum) _input Port sadece rakamdan oluşur. $crlf $+ Örneğin: FTP için 21
   }
   if (!$did($dname,13)) _input Hedef klasör seçin. $crlf $+ Örnek: /www - /public_ftp - Anadizin için: /
   if (!%_sfile) _input Gönderilecek dosyayı seçin.
   if (%_sfile && $did($dname,5) && $did($dname,6) && $did($dname,7) && $did($dname,8) && $did($dname,13)) {
    $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
    $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
    $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
    hadd -m _ftp _file $shortfn(%_sfile)
    hadd -m _ftp address $did($dname,5)
    hadd -m _ftp _user $did($dname,6)
    hadd -m _ftp _pass $did($dname,7)
    hadd -m _ftp port $did($dname,8)
    hadd -m _ftp dir $did($dname,13)
    sockopen ftp $hget(_ftp,address) $iif($hget(_ftp,port),$v1,21)
    did -ra $dname 15 Durum: Bağlantı kuruluyor..
    _did2 b
   }
  }
 }
}
on *:sockopen:ftp: {
 if ($sockerr) {
  _did Durum: Bağlantı başarısız.
  _did2 e
  return
 }
}
on *:sockread:ftp: {
 if ($sockerr) {
  _did2 e
  _did Bağlantı başarısız.
  return
 }
 sockread %_data
 while ($sockbr) {
  var %_raw = $token(%_data,1,32)
  if (%_raw = 220) {
   sockwrite -n $sockname user $hget(_ftp,_user)
   _did Kullanıcı adı girildi.
  }
  if (%_raw = 331) { 
   sockwrite -n $sockname pass $hget(_ftp,_pass)
   _did Şifre girildi, bekleniyor..
  }
  if (%_raw = 230) {
   sockwrite -n $sockname TYPE I
   _did Bağlantı doğrulandı.
  }
  if (%_raw = 200) sockwrite -n $sockname PASV
  if (%_raw = 227) {
   _did Pasif moda geçildi.
   var %s = $remove($token(%_data,-1,32),$chr(40),$chr(41))
   var %port = $token(%_data,5,44), %port2 = $token(%_data,6,44)
   var %port3 = $calc((%port * 2^8) + %port2)
   var %s = $replace($token(%s,1-4,44),$chr(44),$chr(46))
   sockopen ftp2 %s %port3
   sockwrite -n $sockname CWD $iif($hget(_ftp,dir),$v1,/)
  }
  if (%_raw = 250) { 
   sockwrite -n $sockname STOR $nopath($longfn($hget(_ftp,_file))) 
   _did Dizin seçildi: $token(%_data,-1,32)
   if ($window(@ftp_upload)) { 
    aline -c2 $v1 +++ Dosya: $_len($nopath(%_sfile)) / $bytes($file(%_sfile).size).suf
   }
  }
  if (%_raw = 150) {
   _did Veri gönderme kabul edildi.
   %=t = $ctime
   var %_pos = 0, %file = $hget(_ftp,_file)
   bread %file %_pos $_file_byte(%file) &_file
   sockwrite ftp2 &_file
   hadd -m pos pos $calc(%pos + $bvar(&_file,0))
  }
  if (%_raw = 530) {
   _did Kimlik doğrulama başarısız.
   _did2 e
   .timer 1 2 _did Bağlantılar koparıldı.
  }
  if (%_raw = 226) { 
   _did Dosya yüklendi.
   _did Yüklenme süresi: $duration($calc($ctime - %=t),3)
   _did2 e
   $iif($hget(_ftp),hfree $v1)
  }
  if (%_raw = 221) .timer 1 2 _did Çıkış yapıldı.
  sockread %_data
 }
 if (%_raw = 550) {
  _did Dizin bulunamadı. 
  _did2 e
  $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
  $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
  _did Bağlantı koparıldı.
 }
}
on *:sockwrite:ftp2:{
 if ($sockerr) {
  _did Aktarımda sorun oluştu.
  _did2 e
  return 
 }
 var %_pos = $hget(pos,pos), %_file = $hget(_ftp,_file)
 var %_p1 = $+(%,$round($calc((%_pos * 100)/ $file(%_file).size),1))
 var %_size = $bytes(%_pos,3).suf / $bytes($file(%_file).size,3).suf 
 if ($dialog(ftp_)) did -ra ftp_ 15 Yük.. ( $+ %_p1 $+ ) - %_size
 if ($window(@ftp_upload)) {
  var %l = $line($v1,0) - 1
  rline -c2 $v1 $calc(%l +1) ++++ Yük.. ( $+ %_p1 $+ ) - %_size
 }
 if (%_pos < $file(%_file).size) {
  bread %_file %_pos $_file_byte(%_file) &_file
  sockwrite $sockname &_file
  hadd -m pos pos $calc(%_pos + $bvar(&_file,0))
 }
 else { 
  sockclose $sockname 
  sockwrite -n ftp QUIT 
 }
}
;end code,,.

Not: İleriki zamanlarda FTP socket bağlantıları hakkında geniş bir ders yazabilirim vaktim olursa.
Not2: Bu kod işlev yapma amacı ile yazıldığından herhangi bir görsellik öğesi aramamanız tavsiye edilir.
Not3: Birden fazla karmaşık veri işleyicileri ile yazıldığından, editleme yapmanız tavsiye edilmez. Aksi taktirde kodu bozabilirsiniz. (normalde editlemeniz beni ilgilendirmez)
 

Bu konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Misafirler: 1)

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur. iyinet.com sayfalarında yer alan yazı, görsel ve linklerle ilgili hukuki şikayetleriniz için Buradan iletişime geçmeniz durumunda, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 7 gün içerisinde iyinet yönetimince tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Betcup porno Artemisbet Forum canlı bahis sohbet - - chat
Üst