FTP Upload v0.2a

L4roXyL

Profesyonel
Katılım
16 Eki 2011
Mesajlar
124
Beğeniler
1
#1
Yazan: L4roXyL - Hasan AYDENİZ
Kod: FTP Upload v0.2a
Tarih: 20/11/2011
Not: http://mIRCScripting.net dökümanıdır.


Açıklama: Kodun çalışma şekli, Türkiye'de her yerde bilinen ve kullanılan (ezbere tek yol olarak bilinen) /write sistemi ile değildir. Tamamen socket bağlantı, FTP Raw Command-ları ve ftp passive(pasif modda) işlem yaptırarak, işlem yapılır. Yetkiniz dahilindeki herhangi bir FTP sunucusuna istediğiniz dosyayı yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda meraklısına iki farklı kullanım şekli sundum. İsteyen dialog-tablo üzerinden, isteyen direkt komut girerek custom-window üzerinden kodu çalıştırabilir. Kod içerisinde Binary files dosya işleme sistemini kullandım.(file handling ilede yapılabilir) Ek olarak upload edilecek dosya, boyutuna göre parça transfer etme işlemini 3 parçaya böldüm. Kısacası düşük boyutlu dosyalar ile yüksek boyutlu dosyaları upload ederken, hız konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

Ek açıklama: Custom window-da dosya upload ederken, sonlandırmak için pencereyi kapatın veya Pause/Break tuşuna basın.

Kullanım şekli: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port>
Dialog için: /sendfile d
Pencere için: /sendfile c <address> <username> <password> <dizin> <port>
Pencere örnek: /sendfile c mircscripting.net kullanıcı_adım şifrem /www 21


Dialog menüsü resmi:
Custom window resmi:
-

Kod:
;-----------------------------------------------------------------------------------
;FTP upload v0.2a
;l4roxyl code series - 2011,,.
;use: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port|21>
;date: 20/11/2011
;-----------------------------------------------------------------------------------
;started code,,.
alias -l _input $iif($input($1-,wo,Hata) = $true,dialog -v ftp_,dialog -v ftp_) | halt
alias _did $iif($dialog(ftp_),did -ra ftp_ 15 $1-,$iif($window(@ftp_upload),aline -c2 $v1 +++ $1-))
alias _len if ($len($1-) >= 20) { return $left($1-,20) $+ .. } | else return $1-
alias _did2 if ($dialog(ftp_)) did - $+ $1 ftp_ 5-9,13,14
alias _file_byte {
 var %_. = $file($1).size
 if (%_. < 1048576) return 9182
 if (%_. > 1048576 && %_. < 3145728) return 18364
 if (%_. > 3145728) return 55092
}
on *:keydown:@ftp_upload:*: {
 if ($keyval = 19) {
  $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
  $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
  $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
  unset %_sfile
  window -c $target
 }
}
on *:load: {
 var %e = echo -ac info +++
 %e FTP Upload v0.2a yüklendi.
 %e Kullanım: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port>
 %e Dialog için: /sendfile d
 %e Pencere için: /sendfile c <address> <username> <password> <dizin> <port>
 %e Pencere örnek: /sendfile c mircscripting.net kullanıcı_adım şifrem /public_ftp 21
}
on *:close:@ftp_upload: {
 $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
 $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
 $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
 unset %_sfile
}
dialog -l ftp_ {
 title "FTP Upload"
 size -1 -1 94 117
 option dbu
 text "FTP Adresi:", 1, 5 7 34 8
 text "Kullanıcı Adı:", 2, 5 17 34 8
 text "Şifre/login:", 3, 5 27 34 8
 text "Port(21):", 4, 5 37 34 8
 edit "", 5, 41 6 50 10, autohs
 edit "", 6, 41 16 50 10
 edit "", 7, 41 26 50 10, pass
 edit "", 8, 41 36 50 10
 button "Gönderilecek Dosyayı Seç", 9, 4 47 86 10, flat
 text "", 10, 4 60 86 8, center
 text "Hedef Klasör:", 12, 5 71 34 8
 edit "", 13, 41 70 50 10
 button "Karşıya Yükle", 14, 4 82 86 10, flat
 text "", 15, 4 106 86 8, center
 button "İptal", 16, 4 94 86 10, flat
}
alias sendfile {
 if (!$1) {
  echo -aec info +++ Err: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> [port]
  return
 }
 if ($sock(ftp)) sockclose ftp
 if ($sock(ftp2)) sockclose ftp2
 if ($1 = d) $iif(!$dialog(ftp_),dialog -mdi ftp_ ftp_,_input Dialog zaten açık.) 
 if ($1 = c) {
  if (!$6) {
   $iif($dialog(_ftp),dialog -c _ftp)
   echo -aec info +++ Err: /sendfile <d(ialog)|c(ommand)> <address> <username> <password> <dizin> <port>
   return
  }
  $iif(!$window(@ftp_upload),window -aCldk0 +l @ftp_upload -1 -1 300 300)
  $iif($window(@ftp_upload),clear $v1)
  $iif($dialog(ftp_),dialog -c $v1 $v1)
  %_sfile = $sfile($mircdir,Gönderilecek dosyayı seç,Seç)
  if (!%_sfile) { 
   if ($window(@ftp_upload)) aline -c2 @ftp_upload Gönderilecek dosya seçilmedi.
   return
  }
  else {
   sockopen ftp $2 $iif($6,$6,21)
   var %_h = hadd -m _ftp
   %_h _user $3
   %_h _pass $4
   %_h _file $shortfn(%_sfile)
   %_h dir $iif($5,$5,/)
  }
 }
}
on *:dialog:ftp_:*:*: {
 if ($devent = close) {
  $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
  $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
  $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
  unset %_sfile
 }
 if ($devent = init) {
  $iif($window(@ftp_upload),window -c $v1)
  did -a $dname 10 Gönderilecek dosya seçilmedi.
  did -a $dname 15 Durum: Aktarım yok.
  did -a $dname 8 21
 }
 if ($devent = sclick) {
  if ($did = 16) {
   $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
   $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
   $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
   _did2 b
   dialog -c ftp_ ftp_
  }
  if ($did = 9) {
   %_sfile = $sfile($mircdir,Gönderilecek dosyayı seç,Seç)
   if (!%_sfile) { 
    did -a $dname 10 Gönderilecek dosya seçilmedi.
    return
   }
   else did -ra $dname 10 Dosya: $_len($nopath(%_sfile))
  }
  if ($did = 14) {
   if (!$did($dname,5)) _input Adresi giriniz. $crlf $+ Örnek: mircscripting.net
   if (!$did($dname,6)) _input Kullanıcı adını girin.
   if (!$did($dname,7)) _input Şifre girin.
   if (!$did($dname,8)) {
    hadd -m _ftp port 21
    did -a $dname 8 21
   } 
   else {
    if ($did($dname,8) !isnum) _input Port sadece rakamdan oluşur. $crlf $+ Örneğin: FTP için 21
   }
   if (!$did($dname,13)) _input Hedef klasör seçin. $crlf $+ Örnek: /www - /public_ftp - Anadizin için: /
   if (!%_sfile) _input Gönderilecek dosyayı seçin.
   if (%_sfile && $did($dname,5) && $did($dname,6) && $did($dname,7) && $did($dname,8) && $did($dname,13)) {
    $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
    $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
    $iif($hget(_ftp),hfree _ftp)
    hadd -m _ftp _file $shortfn(%_sfile)
    hadd -m _ftp address $did($dname,5)
    hadd -m _ftp _user $did($dname,6)
    hadd -m _ftp _pass $did($dname,7)
    hadd -m _ftp port $did($dname,8)
    hadd -m _ftp dir $did($dname,13)
    sockopen ftp $hget(_ftp,address) $iif($hget(_ftp,port),$v1,21)
    did -ra $dname 15 Durum: Bağlantı kuruluyor..
    _did2 b
   }
  }
 }
}
on *:sockopen:ftp: {
 if ($sockerr) {
  _did Durum: Bağlantı başarısız.
  _did2 e
  return
 }
}
on *:sockread:ftp: {
 if ($sockerr) {
  _did2 e
  _did Bağlantı başarısız.
  return
 }
 sockread %_data
 while ($sockbr) {
  var %_raw = $token(%_data,1,32)
  if (%_raw = 220) {
   sockwrite -n $sockname user $hget(_ftp,_user)
   _did Kullanıcı adı girildi.
  }
  if (%_raw = 331) { 
   sockwrite -n $sockname pass $hget(_ftp,_pass)
   _did Şifre girildi, bekleniyor..
  }
  if (%_raw = 230) {
   sockwrite -n $sockname TYPE I
   _did Bağlantı doğrulandı.
  }
  if (%_raw = 200) sockwrite -n $sockname PASV
  if (%_raw = 227) {
   _did Pasif moda geçildi.
   var %s = $remove($token(%_data,-1,32),$chr(40),$chr(41))
   var %port = $token(%_data,5,44), %port2 = $token(%_data,6,44)
   var %port3 = $calc((%port * 2^8) + %port2)
   var %s = $replace($token(%s,1-4,44),$chr(44),$chr(46))
   sockopen ftp2 %s %port3
   sockwrite -n $sockname CWD $iif($hget(_ftp,dir),$v1,/)
  }
  if (%_raw = 250) { 
   sockwrite -n $sockname STOR $nopath($longfn($hget(_ftp,_file))) 
   _did Dizin seçildi: $token(%_data,-1,32)
   if ($window(@ftp_upload)) { 
    aline -c2 $v1 +++ Dosya: $_len($nopath(%_sfile)) / $bytes($file(%_sfile).size).suf
   }
  }
  if (%_raw = 150) {
   _did Veri gönderme kabul edildi.
   %=t = $ctime
   var %_pos = 0, %file = $hget(_ftp,_file)
   bread %file %_pos $_file_byte(%file) &_file
   sockwrite ftp2 &_file
   hadd -m pos pos $calc(%pos + $bvar(&_file,0))
  }
  if (%_raw = 530) {
   _did Kimlik doğrulama başarısız.
   _did2 e
   .timer 1 2 _did Bağlantılar koparıldı.
  }
  if (%_raw = 226) { 
   _did Dosya yüklendi.
   _did Yüklenme süresi: $duration($calc($ctime - %=t),3)
   _did2 e
   $iif($hget(_ftp),hfree $v1)
  }
  if (%_raw = 221) .timer 1 2 _did Çıkış yapıldı.
  sockread %_data
 }
 if (%_raw = 550) {
  _did Dizin bulunamadı. 
  _did2 e
  $iif($sock(ftp),sockclose ftp)
  $iif($sock(ftp2),sockclose ftp2)
  _did Bağlantı koparıldı.
 }
}
on *:sockwrite:ftp2:{
 if ($sockerr) {
  _did Aktarımda sorun oluştu.
  _did2 e
  return 
 }
 var %_pos = $hget(pos,pos), %_file = $hget(_ftp,_file)
 var %_p1 = $+(%,$round($calc((%_pos * 100)/ $file(%_file).size),1))
 var %_size = $bytes(%_pos,3).suf / $bytes($file(%_file).size,3).suf 
 if ($dialog(ftp_)) did -ra ftp_ 15 Yük.. ( $+ %_p1 $+ ) - %_size
 if ($window(@ftp_upload)) {
  var %l = $line($v1,0) - 1
  rline -c2 $v1 $calc(%l +1) ++++ Yük.. ( $+ %_p1 $+ ) - %_size
 }
 if (%_pos < $file(%_file).size) {
  bread %_file %_pos $_file_byte(%_file) &_file
  sockwrite $sockname &_file
  hadd -m pos pos $calc(%_pos + $bvar(&_file,0))
 }
 else { 
  sockclose $sockname 
  sockwrite -n ftp QUIT 
 }
}
;end code,,.

Not: İleriki zamanlarda FTP socket bağlantıları hakkında geniş bir ders yazabilirim vaktim olursa.
Not2: Bu kod işlev yapma amacı ile yazıldığından herhangi bir görsellik öğesi aramamanız tavsiye edilir.
Not3: Birden fazla karmaşık veri işleyicileri ile yazıldığından, editleme yapmanız tavsiye edilmez. Aksi taktirde kodu bozabilirsiniz. (normalde editlemeniz beni ilgilendirmez)
 

Bu konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Misafirler: 0)

Üst