HTML sözlüğü

kuzgun

Moderatör
Onaylı Üye
Katılım
19 Tem 2008
Mesajlar
12,325
Beğeniler
224
#1
Eskiden biyerlerden almıştım mybb destek sitesine yazmıştım ama nereden aldığımı unuttuğum için kaynak veremicem
Buyrun size html sözlüğü

Web sitelerinin alt yapısında kullanılan programlama dili her ne olursa olsun ortaya çıkan sonuç tarayıcıda Html biçiminde görüntülendiğinden Html webmaster'lar için büyük önem taşıyor. Ayrıca asp veya Php gibi bir programlama dili kullanmadan yalnızca stml kodlar ile durağan web sayfaları hazırlamak da mümkün. Bu yüzden webmaster'ların html'de kullanılar etiketlere hakim olmaları gerekiyor. Bazı etiketler sıkça kullanılmadıklarında kolayca unutulabiliyor. İhtiyaç duyduğunuz anda Html etiketlerini görevleri ile inceleyebilmeniz için Html sözlüğünü hazırladık. Tarayıcılarda doğru görünen web sayfaları hazırlayabilmek istiyorsanız eğer bu sözlük kesinlikle iinize yarayacaktır.


Etiket: A
Uzun adı: anchor
Görevi: Sayfada bulunan metin, resim gibi objelerin bağlantıya dönüştürülmesi için kullanılır.

Etiket: ABBR
Uzun adı: abbreviated form (e.g., WWW, HTTP, etc.)
Görevi: Vs., etc., vb. gibi kısaltmalar için kullanılır. Bu şekilde etiketlenen kelimenin üzerine gelindiğinde, kodda tanımlanan uzun hali baloncuk olarak gözükecektir.

Etiket: ACRONYM
Uzun adı: Acronym
Görevi: TGK, WWW, PTT gibi kısaltmalar için kullanılır. Bu şekilde etiketlenen kelimenin üzerine gelindiğinde, kodda tanımlanan uzun hali balon içinde gözükecektir.

Etiket: ADDRESS
Uzun adı: Information On author
Görevi: İçerik sahibinin iletişim bilgilerini vermek için kullanılırÖrneğin yayınlanan bir makalenin yazarı bu etiketin içerisinde verilebilir.

Etiket: APPLET
Uzun adı: Java applet
Görevi: Bir Html sayfaya java uygulaması eklemek için kullanılır.

Etiket: AREA
Uzun adı: client-side image map area
Görevi: Sayfada bulunan bir resmin üzerinde belirli bir alanın tanımlanması için kullanılır.

Etiket: B
Uzun adı: bold text style
Görevi: Metin içerisinde seçilmiş bir bölümün kalın karakterlerle yazılmasını sağlar.

Etiket: BASE
Uzun adı: document base URI
Görevi: <head> ve </head> etiketleri arasında kullanılır ve bulunduğu sayfadaki adreslerin "varsayılan başlangıcını" tanımlar.

Etiket: BASEFONT
Uzun adı: base font size
Görevi: Bulunduğu sayfada kullanılacak varsayılan yazı tipini tanımlar.

Etiket: BDO
Uzun adı: II8N BiDi over-ride
Görevi: Sayfadaki metinlerin yazılış yönünü değiştirir. Bu etiketle sayfanızdaki metinlerin sağdan sola yazılmasını sağlayabilirsiniz.

Etiket: BIG
Uzun adı: large text style
Görevi: Metinin etiketlenen bölümünün daha büyük karakterlerle yazılmasını sağlar.

Etiket: BLOCKQUOTE
Uzun adı: long quotation
Görevi: Başka bir yerden yapılan uzun bir alıntıyı belirtmek için kullanılır.

Etiket: BODY
Uzun adı: document body
Görevi: Bir Html sayfada ziyaretçi tarayıcı tarafından görüntülenecek metin ve resimler gibi içeriğin tümünün başlangıç ve bitiş yerlerini tanımlar.

Etiket: BR
Uzun adı: forced line break
Görevi: Metin, resim ve animasyon gibi objeler sayfada görüntülenirken bir alt satıra geçilerek devam edilmesini sağlar.

Etiket: BUTTON
Uzun adı: push button
Görevi: Sayfada kullanıcılar tarafından basılabilecek bir düğmenin oluşturulmasını sağlar. Bu tür düğmelerin içerisine metin ve resimler yerleştirilebilir.

Etiket: CAPTION
Uzun adı: table caption
Görevi: Bir tablonun başlığını tanımlamak için kullanılır. Html sayfalarda her bir tablo için sadece bir adet başlık tanımlanabilir

Etiket: CENTER
Uzun adı: shorthand for DIV align=center
Görevi: Sayfadaki objelerin kullanılan alanın tam ortasına hizalanmasını sağlar. Bir anlamda <DIV align="center"> ifadesinin kısa yoludur.

Etiket: CITE
Uzun adı: citation
Görevi: Makalelerde anılan isimlerin metinlerden ayrılması için kullanılır

Etiket: CODE
Uzun adı: computer code fragment
Görevi: Makalede geçen bilgisayar kodlarının diğer metinlerden ayrılmasını sağlamak üzere "sabit genişlikli" bir yazı tipiyle görüntülenmesini sağlar.

Etiket: COL
Uzun adı: table column
Görevi: Tablolardaki kolonların özelliklerinin tanımlanmasını sağlar.

Etiket: COLGROUP
Uzun adı: table column group
Görevi: Tablolarda kolon gruplarının tanımlanmsaını sağlar.

Etiket: DD
Uzun adı: definition description
Görevi: Yazılan ifadenin "bir terimin tanımı" olduğunu belirtmeye yarayan etikettir.

Etiket: DEL
Uzun adı: delete text
Görevi: Bir yazıdaki düzeltmeleri göstermek üzere, metinden silinmiş kısımlar bu etiketle üstü çizili bir şekilde görüntülenir.

Etiket: DFN
Uzun adı: instance definition
Görevi: Yazılarda geçen tanımları diğer metinlerden farklı göstermek için kullanılır.

Etiket: DIR
Uzun adı: directory list
Görevi: Bir dizinin içeriğini madde imleri ile göstermeye yarar. Kullanımı <ul> etiketi ile aynıdır.

Etiket: DIV
Uzun adı: generic language/style container
Görevi: Bir belgenin belirli bir kısmını tanımlamak için kullanılır. Tabloların olmadığı tasarımlarda içerik DİV'ler kullanılarak biçimlendirilebilir.

Etiket: DL
Uzun adı: definition list
Görevi: Html sayfalarda kolayca tanım listesi oluşturmak için kullanılır. Kullanım şekli <ul> etiketi ile benzerlik taşır.

Etiket: DT
Uzun adı: definition term
Görevi: Tanım listesindeki terimlerden her birinin başlangıcını belirtir.

Etiket: EM
Uzun adı: emphasis
Görevi: Metinde istenilen yerin yatık görünmesini sağlar.

Etiket: FIELDSET
Uzun adı: form control group
Görevi: İçerdiği objelerin etrafında bir kutu çizer. Bir sayfadaki içeriğin bir kısmı bu etiketle görsel olarak gruplandırılabilir.

Etiket: FONT
Uzun adı: local chance to font
Görevi: Html belgeerinde geçen metinlerin yazı tipi özelliklerini tanımlamakta kullanılır.

Etiket: FORM
Uzun adı: interactive font
Görevi: Kullanıcıların giriş yapabileceği formlar yapabilmek için kullanılır.

Etiket: FRAME
Uzun adı: subwindow
Görevi: Html sayfalar içinde istenen yerde bulunan ve gerektiğinde başka bir Html belgesini görüntüleyen bir alt pencere yaratmak için kullanılır.

Etiket: FRAMESET
Uzun adı: windows subdivision
Görevi: Bir Html belgesinde kullanılacak alt pencerelerin (frame'lerin) organize edilmesini ve niteliklerinin tanımlanmasını sağlar.

Etiket: H1, H2, H3, H4, H5, H6
Uzun adı: heading
Görevi: <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6> etiketleri sayfalardaki başlıkları farklı önem sıralarına göre belirtir. <H1> en önemli başlıktır. <H6>'ya doğru gidilirken başlıkların önem düzeyi düşer. Tarayıcılar varsayılan olarak önem derecesi daha yüksek olan başlıkları diğerlerine oranla daha büyük gösterirler. Başlıkların görünümleri CSS dosyalarıyla ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Etiket: HEAD
Uzun adı: Document head
Görevi: <HEAD> ve </HEAD> kelimeleri arasında belgenin kullanıcıya görüntülenmeyen, Html belgesinin çeşitli özelliklerini tanımlayan bilgiler bulundurur. HEAD bölümünün içinde <BASE>, <LİNK>, *****, <SCRİPT>, <STYLE> ve <TITLE> etiketleri bulunabilir.

Etiket: HR
Uzun adı: horizontal rule
Görevi:Html belgesi içinde yatay bir çizgi oluşturmak için kullanılır. Çizginin renk, kalınlık ve uzunluk nitelikleri yine bu etiket içinde tanımlanabilir.

Etiket: HTML
Uzun adı: document root element
Görevi: Tarayıcıya kullanıcının eriştiği dosyanın bir Html belgesi olduğunu belirtir.

Etiket: I
Uzun adı: italic text style
Görevi: Metinde istenilen yerin italik görünmesini sağlar.

Etiket: IFRAME
Uzun adı: inline subwindow
Görevi: Html belgesi içinde farklı bir belgeyi görüntüleyen, sayfa içinde olmasına rağmen bağımsız bir tarayıcı gibi çalışan bir çerçeve oluşturur.

Etiket: IMG
Uzun adı: Embedded image
Görevi: Html belgelerinde resimlerin gösterilmesini sağlar. resmin bulunduğu gerçek konum ve sayfada görüneceği boyutlar da bu etiketin içinde tanımlanır.

Etiket: İNPUT
Uzun adı: form control
Görevi:kullanıcılar tarafından giriş yapılabilen bir form alanını tanımlamakta kullanılır.

Etiket: INS
Uzun adı: inserted text
Görevi: Daha önce hazırlanmış bir belgeye sonradan eklenen bir metin bölümünü tanımlamak için kullanılır.

Etiket: KBD
Uzun adı: text to be entered by the user
Görevi: Klavue üzerinde bulunan metin ve işaretlerin belirtilmesinde kullanılır.

Etiket: LABEL
Uzun adı: form field label text
Görevi: Kullanıcıların giriş yaptığı sayfalarda, tıklandığı zaman radyo düğmeleri gibi kontrolleri etkin hale getiren alanları tanımlamakta kullanılır.

Etiket: LEGEND
Uzun adı: fieldset legend
Görevi: Bir fieldsetin başlığının tanımlanmasına yarar.

Etiket: LI
Uzun adı: list item
Görevi: <OL> veya <UL> etiketleriyle tanımlanan listelerin içerdiği maddeleri tanımlamaya yarar. Her bir maddede <LI> </LI> etiketleri arasına yazılır.

Etiket: LINK
Uzun adı: a media- independent link
Görevi: Bağlantılı iki belge arasındaki ilişkiyi belirtmek için kullanılır.

Etiket: MAP
Uzun adı: client- side image map
Görevi: Bir resmin üstünde tıklanabilir alanlar oluşturmak için kullanılır.

Etiket: MENU
Uzun adı: menu list
Görevi: Html belgesinin içinde bir menü listesi oluşturmak için kullanılır.

Etiket: META
Uzun adı: generic metainformation
Görevi: Html belge hakkında özet bilgiler veren, sayfada görünmeyen etiketler oluşturmak için kullanılır.

Etiket: NOFRAMES
Uzun adı: alternate content container for none frame- based rendering
Görevi: Frame (çerçeve) kullanımını desteklemeyen tarayıcılarda çerçevelerin yerine gösterilecek metni tanımlamaya yarar.

Etiket: NOSCRIPT
Uzun adı: alternate content container for none script- based rendering
Görevi: Sayfada bulunan bir script herhandi bir sebeple çalıştırılmadığında, onun yerine gösterilecek metni tanımlamaya yarar.

Etiket: OBJECT
Uzun adı: generic embedded object
Görevi: Flash animasyonlar gibi multimedya objelerin Html belgelerine eklenmesi için kullanılır.

Etiket: OL
Uzun adı: ordered list
Görevi: Rakamlar, romen rakamları veya harflerle ifade edilen sıralı listeler oluşturmak için kullanılır.

Etiket: OPTGROUP
Uzun adı: option group
Görevi: Düşey açılır liste menülerinde (dropdown list) seçenek grupları oluşturmaya yarar.

Etiket: OPTION
Uzun adı: selectable choise
Görevi: Düşey açılır liste menülerinde (dropdown list) seçenek yaratmak için kullanılır.

Etiket: P
Uzun adı: paragraph
Görevi: Html belgelerinde bulunan paragrafları belirtmek için kullanılır.

Etiket: PARAM
Uzun adı: named property value
Görevi: xHtml belgelerine dahil edilmiş elementlerin çalışma zamanı ayarlarını belirlemek için kullanılır.

Etiket: PRE
Uzun adı: preformatted text
Görevi: Metnin sayfada da Html kodlarında göründüğü şekliyle görüntülenmesini sağlar. Html belgesindeki boşluk ve "enter" lar sayfada olduğu gibi görüntülenir.

Etiket: Q
Uzun adı: short inline quotation
Görevi: Başka bir yerden yapılan kısa bir alıntıyı belirtmek için kullanılır.

Etiket: S
Uzun adı: strike-throught text style
Görevi: Metnin istenilen kısmının üstü çizili olarak görüntülenmesini sağlar.

Etiket: SAMP
Uzun adı: sample program outputi script etc.
Görevi: Örnek olarak verilmiş bilgisayar kodlarını belirtmekte kullanılır.

Etiket: SCRİPT
Uzun adı: script statements
Görevi: Bir Html belgesine eklenmiş olan Javascript benzeri scriptleri belirtmek için kullanılır.

Etiket: SELECT
Uzun adı: option selector
Görevi: Düşey açılır liste menüleri oluşturmaya yarar.

Etiket: SMALL
Uzun adı: small text style
Görevi: Metnin istenilen kısmının geneline oranla daha küçük görüntülenmesini sağlar.

Etiket: SPAN
Uzun adı: generic language/style container
Görevi: Html belgelerinde bulunan metinlerin istenilen kısmının gruplandırılmasında kullanılır. Bu etiket kullanılarak gruplanan metinlerin görsel özellikleri de tanımlanabilir.

Etiket: STRIKE
Uzun adı: strike-throught text
Görevi: Metnin istenilen kısmının üstü çizilmiş olarak görüntülenmesini sağlar.

Etiket: STRONG
Uzun adı: strong emphasis
Görevi: metnin istenilen kısmının daha kalın olarak görüntülenmesini sağlar.

Etiket: STYLE
Uzun adı: style info
Görevi: Html belgesinin head kısmında yer alır ve sayfadaki objelerde kullanılacak stiller tanımlamaya yarar.

Etiket: SUB
Uzun adı: subscript
Görevi: Metnin istenilen kısmının alt yazı (subscript) şeklinde görüntülenmesini sağlar.

Etiket: SUP
Uzun adı: superscript
Görevi: Metnin istenilen kısmının üst yazı (superscript) şeklinde görüntülenmesini sağlar.

Etiket: TABLE
Uzun adı: table
Görevi: Html sayfasındaki içeriği organize etmek amacıyla tablo oluşturmak için kullanılan başlangıç etiketidir. Tabloların içindeki satır ve sütumlarda hücreler yer alır.

Etiket: TBODY
Uzun adı: table body
Görevi: Bir tablonun belirli satırlarını tablo gövdesi olarak tanımlamaya yarar.

Etiket: TD
Uzun adı: table data cell
Görevi: Html belggelerinde yer alan tablonun bir hücresini tanımlamak için kullanılır.

Etiket: TEXTAREA
Uzun adı: multi-line text field
Görevi: Kullanıcının içerisine metin yazarak giriş yapabileceği bir metin alanı yaratmak için kullanılır.

Etiket: TFOOT
Uzun adı: table footer
Görevi: Bir tablonun belirli satırlarını tablonun kapanış bölümü (footer) olarak tanımlamaya yarar.

Etiket: TH
Uzun adı: table header cell
Görevi: Html belgesinde yer alan tablonun başlığını tanımlamak için kullanılır.

Etiket: THEAD
Uzun adı: table header
Görevi: Bir tablonun belirli satırlarını tablonun açılış bölümü (header) olarak tanımlamaya yarar.

Etiket: TITLE
Uzun adı: document title
Görevi: Html belgesinin başlığı, belgenin head kısmında bu etiket ile tanımlanır.

Etiket: TR
Uzun adı: table row
Görevi: Html belgesinde yer alan tablonun bir satıtını tanımlamak için kullanılır.

Etiket: TT
Uzun adı: teletype or monospaced text style
Görevi: Metnin istenilen kısmının eş boşluklu bir yazı tipiyle gösterilmesini sağlar.

Etiket: U
Uzun adı: underline text style
Görevi: Metnin istenilen kısnmının altı çizili olarak görüntülenmesini sağlar.

Etiket: UL
Uzun adı: unordered list
Görevi: Sıralı olmayan, düzensiz listeler oluşturmak için kullanılır.

Etiket: VAR
Uzun adı: instance of a variable or program argument
Görevi: Makalede yer bir ifadenin bir "değişken" (variable) olduğunu belirtmek için kullanılır.
Diğer yazılan site: http://forum.mybbdestek.com/konu-html-sozlugu
 

Bu konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Misafirler: 0)

Üst