İnclude İçin Yardım Edebilir misiniz?

BackSpace

Pratik Üye
Katılım
9 May 2008
Mesajlar
12
Beğeniler
0
#1
Sitemde yayınlayacağım reklamları Shibby reklam scriptini kullanarak yayınlamak istiyorum.

Bu scriptte sistem şu şekilde işliyor.
Scriptin admin panelinde reklamın formatı(jpg, swf) boyutu, yayınlanacak yeri vs. bilgilerini giriyorsunuz.

Bu bilgileri script içeriğinde olan bir asp sayfasına yerleştiriyor. Eklenen reklamlara da <%=Reklam(6)%> gibi kodlar veriyor.

Bu verilen kodu sitenizin default.asp sinde veya belirlediğiniz reklam alanlarında yayınlamanız için include etmeniz gerekiyor. İnclude etmeyi denedim, ama olmadı. Bu konuda açıklama da yapılmamış.

Yardımcı olursanız çok memnun olurum.

Selamlar...Eklenen reklamların toplandığı sayfanın kodları şöyle:

<!--#include file="Reklam_Files/reklam.asp"-->
<body background="bgr.gif">
<center>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="33%"> </td>
<td width="34%"><center>
<%=Reklam(6)%> 
</center>
</td>
<td width="33%"> </td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"><%=Reklam(2)%> </div></td>
<td> </td>
<td><div align="right"><%=Reklam(3)%> </div></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><center>
<%=Reklam(5)%> 
</center>
</td>
<td> </td>
</tr>
</table>
</center>Sayfadaki reklam.asp nin kodları şöyle:

<!--#include file="ayarlar.asp"-->
<%Set reklamdata = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
reklamdata.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(""&databaseyolu&"")
' Bu fonksiyon MyDesign Haberden alınıp editlenmiştir.
' http://www.mydesign.gen.tr
Function Reklam(intBannerTur)
If intBannerTur = "" OR IsNumeric(intBannerTur) = False Then Exit Function
Dim bSQL, intRandNo, intReklamSayisi, intBannerID, iGecerliGosterim
'On Error Resume Next
strDBTrue = True
Set shbbyReklam = Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
shbbyReklam.Open "SELECT COUNT(id) FROM reklam WHERE onay = True and alanid = "& intBannerTur &" ", reklamdata, 1, 3
intReklamSayisi = CInt(shbbyReklam(0))
shbbyReklam.Close
Randomize
intRandNo = Int((Rnd*intReklamSayisi)+0)

bSQL = "SELECT * FROM reklam "
bSQL = bSQL & "WHERE onay = True and alanid = "& intBannerTur &" "
'bSQL = bSQL & "WHERE id = "&reklamid&" "
shbbyReklam.Open bSQL, reklamdata, 1, 3
If shbbyReklam.Eof Then
'// Bu alana sabit reklam kodu ekleyebilirsiniz.
Elseif shbbyReklam("gosterim")>=shbbyReklam("gosterimlimit") then

else
' Rastgele banner seçimi
shbbyReklam.Move(intRandNo)
iGecerliGosterim = shbbyReklam("gosterim")
If IsNull(iGecerliGosterim) Then iGecerliGosterim = 0
iGecerliGosterim = iGecerliGosterim + 1
intBannerID = shbbyReklam("id")
' Reklam HTML kodu ise
If shbbyReklam("tur") = "html" Then
Response.Write shbbyReklam("Kod")
Elseif shbbyReklam("tur") = "resim" Then
Response.Write("<a href=""reklam_yonlendir.asp?id="& shbbyReklam("id") &""" >" & _
"<img src="""& shbbyReklam("resim") &""" target=""_blank"" alt="""& shbbyReklam("isim") &""" style=""border:0; width:"& shbbyReklam("genislik") &";height:"& shbbyReklam("yukseklik") &""" /></a>")
Elseif shbbyReklam("tur") = "flash" then%>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="<%=shbbyReklam("genislik")%>" height="<%=shbbyReklam("yukseklik")%>" border="1">
<param name="movie" value="<%=shbbyReklam("resim")%>">
<param name="quality" value="high">
<embed src="<%=shbbyReklam("resim")%>" width="<%=shbbyReklam("genislik")%>" height="<%=shbbyReklam("yukseklik")%>" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object> <%End If
Response.Write("")
Set rs = reklamdata.Execute("UPDATE reklam SET gosterim = "& iGecerliGosterim &" WHERE id = "& intBannerID)
End If
shbbyReklam.Close
'Err.Clear
End Function
%>
 

BackSpace

Pratik Üye
Katılım
9 May 2008
Mesajlar
12
Beğeniler
0
#2
Sitemde yayınlayacağım reklamları Shibby reklam scriptini kullanarak yayınlamak istiyorum.

Bu scriptte sistem şu şekilde işliyor.
Scriptin admin panelinde reklamın formatı(jpg, swf) boyutu, yayınlanacak yeri vs. bilgilerini giriyorsunuz.

Bu bilgileri script içeriğinde olan bir asp sayfasına yerleştiriyor. Eklenen reklamlara da <%=Reklam(6)%> gibi kodlar veriyor.

Bu verilen kodu sitenizin default.asp sinde veya belirlediğiniz reklam alanlarında yayınlamanız için include etmeniz gerekiyor. İnclude etmeyi denedim, ama olmadı. Bu konuda açıklama da yapılmamış.

Yardımcı olursanız çok memnun olurum.

Selamlar...Eklenen reklamların toplandığı sayfanın kodları şöyle:

<!--#include file="Reklam_Files/reklam.asp"-->
<body background="bgr.gif">
<center>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="33%"> </td>
<td width="34%"><center>
<%=Reklam(6)%> 
</center>
</td>
<td width="33%"> </td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"><%=Reklam(2)%> </div></td>
<td> </td>
<td><div align="right"><%=Reklam(3)%> </div></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><center>
<%=Reklam(5)%> 
</center>
</td>
<td> </td>
</tr>
</table>
</center>Sayfadaki reklam.asp nin kodları şöyle:

<!--#include file="ayarlar.asp"-->
<%Set reklamdata = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
reklamdata.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(""&databaseyolu&"")
' Bu fonksiyon MyDesign Haberden alınıp editlenmiştir.
' http://www.mydesign.gen.tr
Function Reklam(intBannerTur)
If intBannerTur = "" OR IsNumeric(intBannerTur) = False Then Exit Function
Dim bSQL, intRandNo, intReklamSayisi, intBannerID, iGecerliGosterim
'On Error Resume Next
strDBTrue = True
Set shbbyReklam = Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
shbbyReklam.Open "SELECT COUNT(id) FROM reklam WHERE onay = True and alanid = "& intBannerTur &" ", reklamdata, 1, 3
intReklamSayisi = CInt(shbbyReklam(0))
shbbyReklam.Close
Randomize
intRandNo = Int((Rnd*intReklamSayisi)+0)

bSQL = "SELECT * FROM reklam "
bSQL = bSQL & "WHERE onay = True and alanid = "& intBannerTur &" "
'bSQL = bSQL & "WHERE id = "&reklamid&" "
shbbyReklam.Open bSQL, reklamdata, 1, 3
If shbbyReklam.Eof Then
'// Bu alana sabit reklam kodu ekleyebilirsiniz.
Elseif shbbyReklam("gosterim")>=shbbyReklam("gosterimlimit") then

else
' Rastgele banner seçimi
shbbyReklam.Move(intRandNo)
iGecerliGosterim = shbbyReklam("gosterim")
If IsNull(iGecerliGosterim) Then iGecerliGosterim = 0
iGecerliGosterim = iGecerliGosterim + 1
intBannerID = shbbyReklam("id")
' Reklam HTML kodu ise
If shbbyReklam("tur") = "html" Then
Response.Write shbbyReklam("Kod")
Elseif shbbyReklam("tur") = "resim" Then
Response.Write("<a href=""reklam_yonlendir.asp?id="& shbbyReklam("id") &""" >" & _
"<img src="""& shbbyReklam("resim") &""" target=""_blank"" alt="""& shbbyReklam("isim") &""" style=""border:0; width:"& shbbyReklam("genislik") &";height:"& shbbyReklam("yukseklik") &""" /></a>")
Elseif shbbyReklam("tur") = "flash" then%>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="<%=shbbyReklam("genislik")%>" height="<%=shbbyReklam("yukseklik")%>" border="1">
<param name="movie" value="<%=shbbyReklam("resim")%>">
<param name="quality" value="high">
<embed src="<%=shbbyReklam("resim")%>" width="<%=shbbyReklam("genislik")%>" height="<%=shbbyReklam("yukseklik")%>" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object> <%End If
Response.Write("")
Set rs = reklamdata.Execute("UPDATE reklam SET gosterim = "& iGecerliGosterim &" WHERE id = "& intBannerID)
End If
shbbyReklam.Close
'Err.Clear
End Function
%>
Bir Allah'ın kulu da bir cevap vermemiş yaw.

Yardım edecek bir arkadaş yok mu arkadaşlar?
 

BackSpace

Pratik Üye
Katılım
9 May 2008
Mesajlar
12
Beğeniler
0
#6
Çok teşekkür ederim. İnclude problemini çözdüm.

Şimdi sitenin sağ tarafındaki boşlukta reklam yayınlanıyor. Şimdi uğraştığım haber7 ve bazı sitelerde olduğu gibi sağ tarafta yayınlanan reklamları sabitlemeye çalışıyorum. Yani siteyi aşağıya doğru çektikçe reklam yan tarafında sabit kalacak.

Bazı kodlar buldum ama henüz başaramadım. Sitemiz asp bir site. Sapğ tarafta yayınlanan reklamları sabitlemeyi bilen veya elinde pratik çözümü olan arkadaşlardan yardım istiyorum.

Selamlar.
 

Bu konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Misafirler: 0)

Üst