plesk - crontab yardım

B

besturk.net

Guest
#1
mrb...
Şöyle bir crontab oluşturdum ancak neden çalışmadı anlamış değilim :rolleyes:
Hata nerede yazabilirseniz sevinirim...

10 * * * * /usr/bin/php -q /home/httpd/vhosts/besturk.net/httpdocs/calis.php
 
B

besturk.net

Guest
#3
pardon özür dilerim zaten çalışıyomuş sadece mail gelmemiş nedense..
Kusura bakmayın...
 
B

besturk.net

Guest
#4
çalışıyor ama hata dolu bir mail geliyor neden olabilir ? yada bu hep böylemi oluyor ?

PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_connect in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_pconnect in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_close in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_select_db in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_query in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_unbuffered_query in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_db_query in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_list_dbs in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_list_tables in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_list_fields in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_list_processes in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_error in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_errno in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_affected_rows in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_insert_id in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_result in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_num_rows in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_num_fields in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fetch_row in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fetch_array in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fetch_assoc in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fetch_object in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_data_seek in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fetch_lengths in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fetch_field in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_field_seek in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_free_result in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_field_name in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_field_table in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_field_len in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_field_type in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_field_flags in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_escape_string in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_real_escape_string in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_stat in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_thread_id in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_client_encoding in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_ping in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_get_client_info in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_get_host_info in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_get_proto_info in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_get_server_info in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_info in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fieldname in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fieldtable in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fieldlen in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fieldtype in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_fieldflags in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_selectdb in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_freeresult in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_numfields in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_numrows in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_listdbs in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_listtables in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_listfields in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_db_name in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_dbname in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_tablename in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - mysql_table_name in Unknown on line 0
PHP Warning: mysql: Unable to register functions, unable to load in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_open in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_reopen in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_close in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_num_msg in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_num_recent in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_headers in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_headerinfo in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_rfc822_parse_headers in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_rfc822_write_address in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_rfc822_parse_adrlist in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_body in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_bodystruct in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_fetchbody in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_fetchheader in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_fetchstructure in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_expunge in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_delete in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_undelete in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_check in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_mail_copy in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_mail_move in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_mail_compose in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_createmailbox in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_renamemailbox in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_deletemailbox in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_subscribe in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_unsubscribe in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_append in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_ping in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_base64 in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_qprint in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_8bit in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_binary in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_utf8 in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_status in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_mailboxmsginfo in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_setflag_full in Unknown on line 0
PHP Warning: Function registration failed - duplicate name - imap_clearflag_full in Unknown on line 0
 

Bu konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Misafirler: 0)

Üst