.TR Alan Adları, Politikalar ve İşleyiş (mutlaka okuyun!)

antiTRust

Müptela Üye
Katılım
12 Nis 2007
Mesajlar
1,082
Beğeniler
0
#1
Arkadaşlar aşşağıdaki bilgiler nic.tr den derlenmiştir. Lütfen size yararlı olacağını inandığım ve uzun zamandır konuşulan nasıl .tr uzantılı domain alınır, nasıl satılır, yasak mıdır? v.s. gibi sorunlarınıza zannımca bu yazıyı okuduktan sonra cevaplar bulacaksınız, Mod. arkadaşlar konuyu sabitlerlerse sevinirim ve herhangi bir satış v.s. olayında buradaki maddeleri refere edebilirsiniz. Aralık 2007 tarihi ile tüm yazılanlar nic.tr tarafından doğrulanmıştır. Bilgilerinize...

ALAN ADI POLİTİKALARI, KURALLAR VE
İŞLEYİŞ
Giriş
İnternet alan adları (domain names), uluslararası platformda gTLD (generic Top
Level Domain) olarak adlandırılan .com, .org, .net, .edu, .biz, .info şeklindeki alan
adları ile ccTLD (Country Code Top Level Domain) olarak adlandırılan ve ISO-3166
standardında yaklaşık 200 ülke kodundan (.uk, .us, .de, .tr, vb.) oluşan adlandırma
sistemine tabidir. Bu dokümanda “.tr” (Türkiye) altında yer alan alt alan adlarının
belirlenmesi konusunda izlenen genel politika, kurallar ve işleyiş yöntemleri
açıklanmaktadır.
".tr" üst düzey alan adı ve onun altında yer alan ikinci seviye alan adlarının
yönetimi ve koordinasyonu Internic'e ilk olarak kayıt edildiği 1990 yılından beri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından sürdürülmektedir.
Türkiye, 1990 yılında TÜVAKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı)
tarafından alınan karar doğrultusunda “ikinci düzey alt alan adı modeli”ni
benimsemiştir.
İnternet Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve 11 kuruluş temsilcisinden oluşan “DNS
Çalışma Grubu” alan adı politikalarını ve kurallarını belirlemektedir.
“.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından tahsisi yapılan ikinci düzey alan adlarının listesi
aşağıdaki gibidir:
Alt Alan
Adı
Tanım
“.com.tr” Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı
kullanımlarına yönelik alt alan adı.
“.info.tr” Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı
kullanımlarına yönelik alt alan adı.
“.biz.tr” Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı
kullanımlarına yönelik alt alan adı.
2
“.net.tr” İnternete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden web,
portal, tarama, e-posta vb. katma değerli, geniş ölçekli
hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetleri
veren kurum ve oluşumlar için alt alan adı.Ticari özel ve
tüzel kişilikler için alt alan adı.
“.org.tr” Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluşlar ve
oluşumlar için alt alan adı.
“.web.tr” Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve
'ilk gelen alır', ve 'alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi
aranmaz' ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adı.
“.gen.tr” Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve
'ilk gelen alır' ve 'alan adı - kişi/kuruluş adı ilişkisi
aranmaz' ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adı.
“.tv.tr” Televizyon Sektöründeli tüm tüzel ve özel kişilikler, ve
uluslararası programların sahiplerinin kullanımına açılmış
alt alan adı.
“.av.tr” Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları
için alt alan adı.
“.dr.tr” Tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık
Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları için alt alan
adı.
“.bbs.tr” BBS (Bulletin Board System) hizmeti veren kuruluşlar ve
oluşumlar için alt alan adı.
“.name.tr” T.C. vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu
kişilerin kişisel kullanımı için alt alan adı.
“.tel.tr” Türkiye’de yaşayan kişiler ile faaliyet gösteren
kuruluşların, Türkiye’de kullandıkları her türlü telefon
numarası ile bağlantılı olarak tahsis edilebilen alan adı.
“.gov.tr” T.C. Devlet kurum ve kuruluşları için alt alan adı.
“.bel.tr” T.C. İl, ilçe ve belde belediye teşkilatları için alt alan adı.
“.pol.tr” T.C. Emniyet teşkilatı için alt alan adı.
“.mil.tr” T.C. Askeri kurum ve kuruluşlar için alt alan adı.
“.k12.tr” T.C. MEB’ce onaylanmış okul öncesi eğitim veren
kurumlar, ilköğretim, lise ve dengi okullar için alt alan adı.
“.edu.tr” T.C. YÖK’ce onaylanmış yüksek öğretim kurumları için alt
alan adı.
3
Başvurular https://www.nic.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılır. Sitede
hemen tüm işlemlerde sorumlu kodu (nic-handle) kullanmak gerekmektedir. Bir
parola ile birlikte kullanılan sorumlu kodu “.tr” Alan Adı Yönetimi ile yapılan her
türlü işlemde kullanılan bir anahtardır.
Yapılan her başvuru için bir takip numarası (ticket number) verilir. Alan adı
başvurusundan sonra belgelerin iletilmesi için en çok 15 (onbeş) gün beklenir.
Belgeler tamamlandıktan sonra alan adı tahsis işlemi en geç 2 (iki) gün içerisinde
gerçekleştirilir. Belgeler tamamlandığı halde alan adının tahsisine ilişkin herhangi
bir belirsizlik durumu söz konusu ise konu sonuçlandırılması için DNS Çalışma
Grubu’nun gündemine aktarılır.
İşlemin sonuçlarına ilişkin bilgiler e-posta ile ilgili sorumlulara bildirilir. Sözü edilen
süreler içinde cevap alınmamışsa, “Başvuru Durum Sorgulama” linki ile alan adı
ve/veya takip numarası kullanılarak başvurunun hangi aşamada bulunduğu
öğrenilebilir. Ayrıca, https://www.nic.tr adresinde bulunan “Sıkça Sorulan Sorular”
ve “Destek İstiyorum” linkleri aracılığıyla da bilgi edinilebilir. Aşağıdaki iletişim
bilgilerinden tarafımıza ulaşılabilir:
Tel : 0 312 210 00 60 (pbx)
Faks: 0 312 210 33 19
0 312 210 33 28
0 312 210 33 33
WEB: https://www.nic.tr
4
“.tr” ALAN ADI KAYIT POLİTİKASI VE KURALLARI
İnternetin dünyadaki ve ülkemizdeki hızlı gelişimi, alan adları konusunda bir talep
artışına neden olmuştur. Alan adı başvurularının düzenli, hızlı ve eşitlik ilkesi ile
değerlendirilebilmesi için bir politika, ve onun gereği olarak bir dizi kural
bulunmaktadır. Bu kurallar “.tr” üst düzey alanı altında tanımlanacak tüm alan
adlarının tahsis, silme ve değişiklik işlemlerini kapsamaktadır. “.tr” altında yer
alacak alan adları ile ilgili yapılan tüm başvurularda, başvuruyu yapan özel ve tüzel
kişilikler aşağıda belirtilmiş olan yöntem ve kuralları kabul ederler:
1. “.tr” Alan adı uzayı (domain name space) T.C. kamu ortak malı olarak
nitelenmektedir. Tüm vatandaşların, özel ve tüzel kişiliklerin bu hizmetten
hakça ve eşit olarak yararlanmaları esastır. Kullanıldığı sürece bu hak baki
kalır.
2. “.tr” Ülke kodlu alan adlarının satışı, kiralanması ve devri yasaktır. Alan
adlarının satışı, kiralanması ve devrinin tespiti halinde ilgili alan adı sahibine
ait alan adlarının tamamı iptal edilir. Alan adının devri, alan adı tahsisine
esas teşkil eden belgelendirilmiş hakların devri halinde mümkündür.
3. Yabancı bir ülkede yerleşik kişi ya da kuruluşlar tarafından, yabancı menşeili
belgelere dayalı olarak yapılan “.tr” uzantılı alan adı kayıt başvurularının
sonuçlandırılması, alan adının (alan adının kılavuz unsurunu oluşturan
ibarenin), alan adı sahibi ya da yetkilendirmiş olduğu kişi ya da kuruluşlar
tarafından Türkiye'de kullanılıyor olması ya da bu yönde girişimlerde
bulunulduğunun belgelerle kanıtlanması halinde mümkündür.
4. Alan adı başvurusu sırasında başvuran tarafından verilen bilgiler gizli
tutulmaz. Bu bilgiler https://www.nic.tr adresinde yer alan “Alan Adı
Sorgulama” ve “Sorumlu Sorgulama” linkleri aracılığıyla kamuya açıktır.
Ancak başvuru sahibi başvuru sırasında talep ettiği takdirde bireysel bazı
bilgilerin ya da kuruluşa ait özel bazı bilgilerin gizli kalmasını sağlayabilir.
5. Alan adı başvurusu yapan kişi ya da kuruluş yaptığı alan adı seçiminden
sorumludur. Başvuruyu yapan, seçilen alan adının başka bir birey ya da
kuruluşun haklarını ihlal etmediğini taahhüt eder.
6. Alan adı başvurusu yapan kişi ya da kuruluş, almak istediği alan adı
kapsamında yaptığı işler için Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyacağını
taahhüt eder.
7. Alan adı başvurusu yapan kişi ya da kuruluş verdiği bilgi ve belgelerin
doğruluğunu taahhüt eder. Alan adı tahsisi için gönderilen belgelerin sahte
olmasının tespiti durumunda, ilgili alan adları ve sorumlu kodları Nic.tr
sisteminde bloklanabilir. Yapılan bu engelleme sonrasında, ilgili kişiler, Nic.tr
Yönetimi'nin vermiş olduğu hiçbir hizmetten yararlanamaz. Nic.tr, sahte
belge ile işlem yapıldığının tespiti üzerine kanuni işlem başlatma hakkını
5
saklı tutar.
8. Alan adı başvurularında, ulusal örf ve adetlere, kültürel değerlere, genel
ahlak kurallarına uyum aranır. Alan adının tamamı ya da bir kısmı hakaret,
küfür, çirkin tanımlama vb. ifadeler içeremez. Bu tür sözcük ve/veya
ifadelerin İngilizce ya da diğer yabancı dillerdeki karşılıkları da bu kapsam
dahilindedir. Bu tanıma uyan alan adlarının tahsisi yapılmaz, yapılmış
olanlar geri alınır.
9. Talep edilen alan adları en az iki karakter boyunda olmalıdır. Alan adlarının
uzunluğu konusunda pratik bir üst sınır olmamakla beraber, kolay okunabilir
ve kullanılabilir bir uzunlukta olması önerilmektedir. Alan adlarında küçük
harf, büyük harf farkı olmadığı için kayıtlarımızda sadece İngilizce alfabede
bulunan küçük harfler (a-z), rakamlar(0-9) ve tire (“-”) işareti kullanılabilir.
10.Tüm alt (ikinci düzey) alanlarda "turkiye", "ataturk" ve "turk" alan adları
yalnızca T.C. Devleti'nin yetkilendirdiği devlet kuruluşlarına verilir.
11.Halen kullanımda olan alt (ikinci düzey) alanlara ilişkin olarak İnternet
Kurulu - DNS Çalışma Grubu tarafından yapılabilecek politika değişikliği ya
da yeni bir alt (ikinci düzey) alan açılması kararı verilmesi durumunda, ilgili
alt alana ilişkin olarak belirlenecek işleyiş ve kurallar bu dokümanda
güncellenir ve kamuoyuna duyurulur.
12. “.tr” alan adları, tahsis aşamasında, “Belgeli” ve “Belgesiz” olarak iki
kategoride sınıflandırılmaktadır. Başvurular NIC-tr web sayfaları aracılığı ile
yapılır. “Belgesiz” alan adları (web.tr, gen.tr, name.tr, tel.tr, vb.)
başvurularında alan adı tahsisi anında gerçekleşir. “Belgeli” alan adları
(com.tr, info.tr, biz.tr, net.tr, org.tr vb.) başvuruları ise, “.tr” Alan Adı
Yönetimi’nce bu dokümanda yer alan kurallar kapsamında değerlendirilerek
sonuçlandırılır.
13. “.tr” Alan Adı Yönetimi’nce başvuru sırasında istenen ya da sonradan
istenebilecek ve başvuru sahibince yollanan belgelerin tarihi ile ilgili alan
adının başvuru tarihinin uyumsuz olduğu durumlarda belge geçersiz
sayılacaktır.
14.Belgeye dayalı olarak tahsis edilen alan adları için ilgili kuruluşça “.tr” Alan
Adı Yönetimi’ne iletilen belgeler değerlendirilirken; ilgili belgede yer alan
marka, ticaret unvanı vb.'nin "ayırt edici" ve "esas unsurunu" oluşturan
ibareler esas alınır. İlgili unvan veya markanın yardımcı unsurunu oluşturan
ve faaliyet alanı ya da sektörü vb. tanımlayan unsurlar esas unsur olarak
değerlendirilmez. Örneğin; "ÖRNEK Tekstil Yatırım İthalat İhracat Sanayi
Ticaret A.Ş." ayırt edici ve esas unsuru oluşturan “ornek.com.tr” ya da
“ornektekstil.com.tr” alan adını alabilir. "tekstil.com.tr", “ithalat.com.tr”,
“ihracat.com.tr”, “ticaret.com.tr” alan adlarını alamaz.
15.Kaydı yapılan alan adlarının (örneğin, xyz.com.tr) iç yönetimi (örneğin,
destek.xyz.com.tr, satis.xyz.com.tr) ilgili kuruluşların kendi sorumlulukları
dahilindedir.
16.Bir kişi ya da kuruluş adına kaydı daha önceden yaptırılmış alan adı
6
üzerinde değişiklik yapma yetkisi, yapılacak değişiklik işlemine bağlı olmak
üzere daha önceden atanmış idari, teknik ya da ödeme sorumlularına aittir.
Sorumlular, alan adı sahibi kişi veya kuruluş olabileceği gibi onlar tarafından
atanmış aracı kişi veya kuruluşlar olabilir. Ancak, belgeli olarak tahsis edilen
alan adlarında (.com.tr, .net.tr, .org.tr, vb.) idari sorumlu değişikliği ya da
alan adı silme gibi hassas işlemlerde, -alan adı sahibinin haklarının
korunması amacıyla- alan adı sahibi kişi veya kuruluşun onay belgesi
göndermesi gerekmektedir.
17.Başvurulan alan adının aktif olarak kullanılmaması, yalnız ilgili kişi ya da
kuruluşa tahsis edilmesi için ayrılması ('rezerve' edilebilmesi) olanaklıdır.
Başvuru sırasında, ilgili bölümde DNS sunucu ve IP bölümleri boş bırakılarak
“Rezervasyon Yaptırmak İstiyorum” seçeneği işaretlenir. Tüm politika ve
kurallar bu durumdaki başvurular için de geçerlidir.
18.Alan adı başvurusu yapan kuruluşların, başvurdukları belgeye dayalı tahsis
edilen alan adının, resmi tescillerindeki veya tescil belgesi olarak kabul
edilen belgedeki unvanlarına uygun olması gerekmektedir. Kuruluş adının
kısaltması dahi olsa, resmi tescile uygun olmayan başvurularda, başvurulan
alan adına ait tescile sahip olan kuruluşlar tarafından yapılacak itirazların
olumlu cevaplandırılacağı, başvuran kuruluşa başvuru sırasında bildirilir. 3.
kişi ve kuruluşların itiraz hakkının söz konusu olabildiği bu tür alan adı
tahsislerinde; tahsis edilen alan adı, bu tür itirazlara olanak tanınması için
kamuya duyurulmak amacıyla 6 ay süre ile NIC-tr web sayfalarında yer alan
itiraz askısında ilan edilir. Bu süre içinde herhangi bir itiraz gelmemesi
durumunda, ilgili alan adı kesinleşmiş olarak tahsis edilir. Gerek 6 aylık itiraz
askısı süresi boyunca, gerekse de itiraz askı süresi bitiminden sonra
oluşabilecek herhangi bir itiraz, UÇK (Uyuşmazlıklar Çözüm Kurulu)
tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
19.Marka tescil belgesi için başvuru yapmış fakat başvurusu sonuçlanmamış
kuruluşlara başvurdukları alan adı, tescil başvuruları sonuçlanana değin
geçici olarak verilir. 3. kişilerin itiraz hakkının söz konusu olduğu bu tür alan
adı tahsislerinde; tahsis edilen alan adı, bu itiraza olanak tanınması için
kamuya duyurulmak amacıyla 6 ay süre ile WEB üzerinde yer alan itiraz
askısında ilan edilir. Bu süre içinde yapılabilecek bir itirazın UÇK’ca geçerli
kabul edilmesi; ya da süre sonunda marka tescil başvurusunun olumsuz
sonuçlanması ya da kesinleşmiş marka tescilinin “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne
iletilmemesi durumlarında, geçici olarak tanımlanmış olan alan adı geri
alınır. Söz konusu alan adı için ilgili kuruluşa geri ödeme yapılmaz. Bu süre
içinde herhangi bir itiraz gelmemesi ve ardından başvuranın kesinleşmiş
tescil belgesini iletmesi durumunda, ilgili alan adı kesinleşmiş olarak tahsis
edilir.
20.Sunulan belgelerin özelliklerine bağlı olarak ”koşullu” tahsis edilen alan
adları 3. kişilerin itirazına olanak tanınması için kamuya duyurulmak
amacıyla 6 ay süre ile NIC-tr web sayfalarında yer alan itiraz askısında ilan
edilir.
21.Bir alan adının WEB üzerinde yer alan itiraz askısına çıkarılma nedenleri
7
şunlardır:
a. Tahsisi, koşullu (“sonradan iptal edilebilir”) notu ile birlikte yapılan
alan adları:
i. İki şirket adına ortak alan adı tahsisi,
ii. Marka tescil başvurusu ile tahsis edilenler,
iii. Kısaltmalar,
iv. Tescilindeki sözcüklerin yabancı dildeki karşılıklarını
içerenler,
b. Meslek odalarına kayıtlı olanların yaptıkları başvurular,
c. Süresiz yayınlar (örn. kitap),
d. Birden fazla sözcük içeren markanın bir kısmını alan adı içinde
barındıranlar.
22.Başvurulan ve tahsisi yapılan alan adlarının kullanımında, kişi/kuruluşun
faaliyet alanı ile uyum gözetilmesi ilgili başvuran kişi/kuruluşun
sorumluluğundadır. Alan adının, çağrıştırdığı bir olgu ya da kavram nedeni
ile diğer kişi/kuruluşlarla haksız rekabet, kişilik haklarına saldırı, hak ihlali
vb. durumların oluşmasına neden olacak içerik barındırması gibi aleni ve
kararın gecikmesinde sakınca bulduğu durumlarda DNS Çalışma Grubu alan
adı erişiminin geçici olarak durdurulması konusunda yetki kullanabilir.
23.Her türlü tahsis edilmiş alan adına itiraz süresi 6 aydır. Bu süre sonrasında
yapılacak itiraz başvuruları, itiraz gerekçesi “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin idari
veya teknik bir hatasından kaynaklanmıyor ya da sonuçlanmış bir UÇK ya da
mahkeme kararına dayandırılmıyor ise “.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından
reddedilir.
24.Yerleşim birimlerinin isimleri (İzmir, Rize, vb.) özel kurallarla tahsis
edilmektedir. Bu kurallara göre, yerleşim birimleri isimleri;
a. “.gov.tr” ikinci düzey alt alan adı olarak valiliklere ve
kaymakamlıklara,
b. “.bel.tr” ikinci düzey alt alan adı olarak belediyelere,
c. “.pol.tr” ikinci düzey alt alan adı olarak emniyet teşkilatına,
d. “.com.tr” ikinci düzey alt alan adı olarak, (sadece il adları için ve ilin
tanıtımına yönelik kapsamlı portal hizmeti vermek koşulu ile)
belediyelere verilir.
“.bel.tr” ve “.pol.tr” alanları altında yer alacak olan alan adlarının yapısı
İçişleri Bakanlığı’nca saptanan formal isimlendirme standardına göre
belirlenir.
8
25.Alan adlarının tahsisi ve kullanımı, barındırdığı içerik bakımından bu belgede
tanımlanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlamaya tabi
olmayıp, barındırılan içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis
edildiği kişi ve/veya kuruluşa aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı
Yönetimi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
26. “.tr” Alan Adı Yönetimi, DNS Çalışma Grubu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
(UÇK)’nun alacağı alan adları tahsis politikaları ve uyuşmazlık çözüm
kararlarına uyar ve bu kararları uygular.
27.Alan adı başvurusunda bulunan kişi ve kuruluşlar, DNS Çalışma Grubu ile
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)’nun aldığı kararlara uymayı ve ayrıca ilgili
kurullarca alan adının iptaline ilişkin karar verilmesi durumunda da, söz
konusu alan adıyla ilgili tüm haklarından feragat ettiklerini beyan, kabul ve
taahhüt ederler.
28.Alan adı başvurusunda bulunan kişiler, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve onun
yetkilendirdiği kurum ve/veya kuruluşlarca tutulan elektronik kayıtların esas
ve geçerli olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz haklarından feragat
ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
29.Temel ilke olarak, fikri haklara tecavüz ve alan adı ticareti teşvik
edilmemektedir.
30.NIC-tr web sayfalarından yapılan alan adı başvurularında T.C. kimlik
numarasının kullanımı planlanmaktadır. Konunun idari ve teknik işlemleri
bitirildiğinde ve uygulamaya geçiş aşamasında duyuru yapılacak ve ayrıntılı
bilgi bu dokümanda yer alacaktır.
31.NIC-tr web sayfalarından yapılan alan adı başvurularında kişisel/kurumsal
vergi numarasının Maliye Bakanlığı verileri ile kontrolü uygulaması
planlanmaktadır. Konunun idari ve teknik işlemleri bitirildiğinde ve
uygulamaya geçiş aşamasında duyuru yapılacak ve ayrıntılı bilgi bu
dokümanda yer alacaktır. Bu aşamada, sorumlu kodu ve alan adı başvuru
işlemi sırasında vergi dairesi ve 10 basamaklı vergi numarası bilgilerinin
doldurulması zorunludur.
32.Kişi ve kuruluşların; alınmış bir alan adına gerek askı süresi içinde, gerekse
de daha sonraki aşamalarda itiraz etme hakları vardır. Bunun için, ilgili kişi
ve/veya kuruluşlar DNS Çalışma Grubu ve/veya kurulacak olan Uyuşmazlık
Çözüm Kurulu (UÇK)’na başvurabileceklerdir.
33.Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) oluşturulana değin geçecek süre içinde
yapılacak itirazlar DNS Çalışma Grubu tarafından değerlendirilir ve karara
bağlanır.
9
“.tr” ALAN ADI ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME KURALLARI
“.tr” üst düzey alan adına bağlı ikinci düzey alanların altında tanımlanacak alan
adı kaydı için ödenmesi gereken ücretlere ilişkin olarak aşağıda tanımlanan
kurallar uygulanır:
1. Alan adı kaydı ücretleri Ek-1’de yer alan tabloda görülebileceği gibi en az 1,
en çok 5 yıllık süreler için ödenebilir.
2. Ödenen miktara ait fatura ödeme sorumlusuna posta ile gönderilir.
3. YTL bazında belirlenmiş olan alan adı ücretleri, her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz
tarihlerinden geçerli olmak üzere enflasyon ve uluslararası mali endeksler
esas alınarak yeniden düzenlenir.
4. Ödemeler yalnızca kredi kartı ile https://www.nic.tr adresinden
yapılabilecektir.
5. Ödeme zamanı gelen alan adları için, bir ay önceden başlamak üzere, onar
(10) gün aralıklarla ilgili sorumlulara e-posta ile uyarı mesajları gönderilir.
6. Ödeme zamanı gelen ve ödeme tarihinden bir ay önce başlayan e-posta
uyarılarına rağmen, alan adı ücretinin son ödeme tarihinde ödenmemesi
durumunda, alan adına erişim 3 (üç) ay süre ile duraklatılır. Duraklatma
süresi içinde ödemesi yapılan alan adları erişime açılır; aksi takdirde, 3
(üç) aylık sürenin sonunda alan adı silinerek üçüncü kişi ya da kuruluşların
tahsisine açılır.
7. “.tr” Alan Adı Yönetimi, yapılması gereken ödemelerdeki gecikmelerden
doğabilecek sonuçlardan sorumlu değildir
8. Başvuru yapan, ücretli bir hizmet alacağını, bu ücrete karşılık gelen
faturanın başvuruda bildirilen ödeme sorumlusunun adına düzenleneceğini
ve adresine yollanacağını kabul eder.
9. Belirtilen ücretler önceden duyurularak değiştirilebilir.
10
“.tr” ALAN ADI SİLME KURALLARI
“.tr” üst düzey alanına bağlı ikinci düzey alanlar altında tahsis edilmiş bir alan
adı aşağıda belirtilen durumlarda silinir:
1. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından kullanımına izin verilmeyen
alan adları mahkeme kararının öngördüğü süre içinde silinir.
2. Alan adı tahsis edilen kuruluşun fiilen ve/veya hukuken ortadan kalkması
durumunda söz konusu alan adı silinir.
3. Ödeme tarihinden bir ay önce başlayan e-posta uyarılarına karşın, alan adı
ücretinin son ödeme tarihinde ödenmediği durumda, alan adına erişim üç
ay süre ile duraklatılır. Duraklatma süresi içinde ödemesi yapılan alan
adları erişime açılır;aksi takdirde, 3 (üç) aylık sürenin sonunda, alan adı
silinerek üçüncü kişi ya da kuruluşların tahsisine açılır.
4. Alan adı tahsis edilen birey ya da kuruluşun bu belgede belirtilen hükümlere
aykırı davrandığı belirlendiğinde söz konusu alan adı silinir.
5. Alan adı kullanım hakkına sahip kişi ya da kuruluşun alan adının silinmesine
ilişkin resmi talepte bulunması sonucunda alan adı silinir.
6. İtiraz askısında bulunan ve ilgili kurullarca (DNS-ÇG ve/veya UÇK) silinmeleri
onaylanan alan adları silinir.
7. Kişisel/kurumsal itiraz başvurusu sonucunda ya da doğrudan UÇK iradesi ile
UÇK tarafından silinmesi kararlaştırılan alan adları silinir.
8. Alan adı sahibinin isteği üzerine ya da idari herhangi bir nedenle silinen
alan adları 2 ay süre ile “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin https://www.nic.tr adresli
web sitesinde ilan edilir.
11
“.com.tr”, “.info.tr”, “.biz.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.com.tr”, “.info.tr” ve “.biz.tr” alt alan adları ile, esas olarak ticari faaliyette
bulunan veya ticari bir amaç için internette yer almak isteyen gerçek ve tüzel
kişilerin internette belirli alanlarda sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla alan
adı almak isteyen kişilerin kendilerini internette ifade etmesinin yollarını açmak, bu
alandaki internet tabanlı hizmetlerin (web sayfaları, e-posta, vb.) sayısını artırmak
ve internetin ticari alanda kullanımını yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.
KAPSAM:
Bu alan adları ticari bir faaliyet gösteren veya kendilerini internette ticari alanda
ifade etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile vakıf, dernek ve odaların kullanımına
açıktır.
Ayrıca bu alan adları Türk idari yapılanmasında yer alan il adları için il düzeyinde
portal oluşturmak üzere ilgili il belediyelerine tahsis edilebilecektir.
KURALLAR:
Talep edilen alan adı, alan adı üzerindeki hak sahipliğinin ispatı olarak
başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile uyumlu
olmalıdır.
Yapılan her alan adı başvurusu için, alan adı üzerindeki hak sahipliğinin
ispatı olarak, uygun bir belge aranır. Alan adı tahsislerinde uygunluğu kabul
edilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:
1. Ad-soyad için, nüfus cüzdanı fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,
2. Ticaret odasından alınmış olan bu maddede sıralanmış belgelerden
herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil
Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde
yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,
3. Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da marka
tescil başvurusu,
4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil
12
Tasdiknamesi",
5. İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler
için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
6. Vakıf, dernek ya da odalar için “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da
“Kuruluş Kanunu”,
7. Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi
Belgesi",
8. Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi
İşletme Belgesi",
9. Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları
Ruhsatnamesi",
10. Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon
Gösterim Belgesi",
11. Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel
Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
12. Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan
(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
13. Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış
ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
14. İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılış Belgesi",
15. Yurtdışı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan
kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait ilgili yurtdışı kuruluşun tescil
belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışı tescile sahip kuruluşun,
başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından
alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde imzalı ve
kaşeli yetki belgesi,
16. Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan
alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 

antiTRust

Müptela Üye
Katılım
12 Nis 2007
Mesajlar
1,082
Beğeniler
0
#2
17. Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute
Beyannamesi Alındı Belgesi" ,
18. Süresiz yayınlar için yayının aslı,
19. İlaç isimleri için, " Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
20. Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi,
13
21. Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”.
22. Fuarlar için, Resmi Gazete’de yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar
İzni Yazısı",
23. Türk Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan "Özel Servis Numarası
Tahsis Belgesi",
Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin diğerine göre üstünlüğü
yoktur. Bu belgelerden herhangi biri ile başvuran ilk kişi veya kuruluş ilgili
alan adını alabilir.
Tahsis edilecek alan adları için ilgili kuruluşça “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne
iletilen belgeler değerlendirilirken; ilgili belgede yer alan marka, ticaret
unvanı vb.'nin "ayırt edici" ve "esas unsurunu" oluşturan ibareler esas alınır.
İlgili unvan veya markanın yardımcı unsurunu oluşturan ve faaliyet alanı ya
da sektörü vb. tanımlayan unsurlar esas unsur olarak değerlendirilmez.
Örneğin; "ÖRNEK Tekstil Yatırım İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş." ayırt
edici ve esas unsuru oluşturan "ornek.com.tr" ya da “ornektekstil.com.tr”
alan adını alabilir. "tekstil.com.tr", "ithalat.com.tr", "ihracat.com.tr",
"ticaret.com.tr" alan adlarını alamaz.
Ad-Soyad için tahsislerde;
Tek önadlı isimlerde ad ve soyad tam kullanılmak zorundadır. İki veya daha çok
önadlı isimlerde önadlardan birinin ilk harfi kullanılabilir ya da tamamen
çıkartılabilir. Önadlardan en az birisi ve soyad tam yazılmak zorundadır.
Başvuru sahipleri istedikleri takdirde ad-soyad arasında “-“ sembolü veya
rakam, ya da alan adı sonunda rakam kullanabilirler.
Örneğin; “Orhan Veli Kanık” adlı bir kişi orhanvelikanik.com.tr, orhan-velikanik.
com.tr, orhan-velikanik.com.tr, veli-kanik.com.tr, ovelikanik.com.tr, o-velikanik.
com.tr, orhanvkanik.com.tr, orhan-vkanik.com.tr, orhan-v-kanik.com.tr,
velikanik.com.tr, orhankanik.com.tr, orhan-kanik.com.tr,
orhanvelikanik1.com.tr, orhan1kanik.com.tr, , vb. şeklinde türetilecek alan
adları alabilecektir.
Kişiler kendileri veya kanuni mirasçılarının ad ve soyadları için alan adı
alabilir
www.adsoyad.com.tr , www.com.tr, web.com.tr alan adları ".tr" Alan Adı
Yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır.
Bu kurallara ek olarak “.tr Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
14
“.net.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.net.tr”, çeşitli internet hizmeti veren kuruluşlar ve oluşumların kullanımı için
açılmış alt (ikinci düzey) alan adıdır.
KAPSAM:
İnternete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden portal, tarama, e-posta, WEB
gibi katma değerli, geniş ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı
hizmetleri veren kurum ve oluşumlara; internet tabanlı çalışan ve belli bir süre
hizmet verdiğini kanıtlayan kişi ya da kuruluşlara ya da internet hizmeti vereceğini
beyan ederek 3 ay içinde taahütünü yerine getirecek olan tüm kuruluşlara tahsis
edilmektedir.
Erişim hizmeti veren kuruluşlara ek olarak, internet üzerinden yeni katma değerli
hizmetler veren, varolan hizmetlerin internete taşınmasını sağlayan, toplumsal
yarar ve toplumsal katılımı arttıran projelerin barındırılmasını hedeflemektedir.
KURALLAR:
Yukarıdaki tanıma uyan kişi ya da kuruluşlar “.net.tr” altında alan adına
başvurabilir.
Bu alan adının tahsisi için Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış Genel İzin
Belgesi gerekmektedir.
Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da
kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net
uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçenin -kişi adına yapılan
başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte- Nic.tr (".tr"
Alan Adları) Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek “net.tr” uzantısı için başvuran kişi
ya da kuruluşların ise, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt
edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının
silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçenin -kişi adına yapılan
başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte- Nic.tr (".tr"
Alan Adları) Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
15
Beyana dayalı yapılan başvurular ile Telekominikasyon Kurumu tarafından
verilen bazı özel belgeleri kullanarak yapılan başvurular DNS Çalışma
Grubu'nun gündemine aktarılır. Başvuru değerlendirilerek sonuç başvuru
sahiplerine bildirilir.
Beyan üzerine yapılan başvurularda, ilgili alan adı -onaylanması
durumunda- 6 ay süresince itiraz askısına çıkarılır. Taahhüt edilen web
sayfasının 3 ay içerisinde yapılmaması durumunda, alan adı geri alınarak
iptal edilir.
Katma değerli servisler için, prototip hizmetlerin varlığı önkoşul olarak
aranır. Bu servislerin hazır olmadığı hallerde alan adı koşullu olarak
verilebilir ve bu durumda 3. tarafların itirazına olanak tanımak için 6 ay süre
ile NIC-tr web sayfalarında yer alan itiraz askısında yayınlanır.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
16
“.org.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.org.tr” alt (ikinci düzey) alan adı, vakıf, dernek, kar amacı bulunmayan
oluşumlar ve benzeri sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarının kullanması için açılmış
bir alt (ikinci düzey) alan adıdır.
KAPSAM:
Bu alan adı yalnızca vakıf, dernek, benzeri sivil toplum örgütlerinin ve kar amacı
bulunmayan oluşumların kullanabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.
KURALLAR:
Alan adının tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf
senedi veya dernek tüzüğünün “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi
gerekmektedir.
Kar amacı bulunmayan oluşumların “.org.tr” ikinci düzey alt alan adına
başvurabilmesi için faaliyet alanı ile ilgili en az 3 sivil toplum kuruluşundan
destek yazısı alması gerekmektedir.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetiminin diğer genel kuralları
uygulanır.
17
“.web.tr “, “.gen.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak olan oluşum, kuruluş ve
girişimcilere yönelik olarak tasarlanmış olmakla birlikte, alan adı tahsisi için genel
kurallara uygunluk dışında herhangi bir sınırlama yoktur. Kişi, kuruluş ve
oluşumların internet ortamında varolmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
“.web.tr” ve “.gen.tr” alt (ikinci düzey) alan adları, kişisel ve kurumsal başvurunun
yapılabildiği ve “ilk gelen alır”, “alan adı - kuruluş ilişkisi aranmaz” ilkeleri ile
tahsis yapılan alt alan adlarıdır.
Bu alt alanlar, ".tr" üst düzey alan adı altındaki kişisel ve kurumsal alan adlarının
sayısının arttırılarak, internetin kullanımının yaygınlaştırılmasına olanak
sağlanması amacıyla açılmıştır.
KAPSAM:
İçerik olarak kullanımında, diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar
dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan
adının tahsis edildiği kişi ve kuruluşlara aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı
Yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.
KURALLAR:
Alan adı tahsisinde hiç bir belge istenmeyecektir. İlk başvuran kişiye alan
adı tahsis edilecektir.
www.web.tr, www.gen.tr alan adları ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından rehber
hizmeti vermek için kullanılır.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
18
“.tv.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ :
Televizyon yayıncılığı sektöründe hizmet veren gerçek ve tüzel kişiler; program,
müzik, reklam v.b. ürünler ve projelere hizmet etmek için açılmış bir alt alan
adıdır. TV ve film şirketleri, programlar, yönetmen, prodüktör, oyuncular, çalışanlar
ve karakterler adına alan adı alınabilir.
KAPSAM :
Televizyon Sektöründeki tüm tüzel ve özel kişilikler, ve uluslararası programların
sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
KURALLAR :
Televizyon ve film şirketleri, şirket, şahıs, proje, program, ürün, karakter,
kampanya vb. isimlerini alabilirler.
Yayınlanmakta olan, yayınlanmış ve yayınlanacak olan programlar, kanuni
sahipleri tarafından alınabilirler.
Henüz yayına çıkmamış programlar, beyana bağlı olarak, bir yıllık itiraz
askısı ile verilirler. Askı süresince itiraz halinde, projenin ilgili belgelerle
kanıtlanması gerekmektedir.
Film/dizi karakterleri, yaratıcısı veya kanuni mirasçıları tarafından
alınabilirler.
Medyaya ilişkin toplumsal projeler ve türevleri beyana bağlı olarak tahsis
edilirler.
19
“.bbs.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.bbs.tr” alt alan adı, BBS (Bulletin Board System) hizmeti veren kişi ve/veya
kuruluşların kullanımı için açılmış bir alt alan adıdır.
KAPSAM:
İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar
dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan
adının tahsis edildiği kişilere aittir. İçerik nedeniyle, “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin veya
yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.
KURALLAR:
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun
yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge
istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği
makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü
niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi
durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini
ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve
ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin
açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.
Ayrıca gerekli görülmesi durumunda, alan adı tahsisi herhangi bir ön ihtara
veya uyarıya gerek kalmaksızın durdurulabilir. Bu durum karşısında adına
alan adı tahsis edilen kişi, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği
makama ve uyuşmazlık çıkması durumunda da DNS Çalışma Grubu ile
oluşturulacak itiraz makamlarına dayanak belgelerini ibraz etmek
zorundadır.
Alan adlarının tahsisinde, başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuru
sahibinin, başvuru sırasında eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi
durumunda ilgili alan adı, ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından iptal edilebilecek
ve başvuru sahibi ilgili alan adıyla ilgili tüm haklarından feragat etmiş
sayılacaktır.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
20
“.name.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.name.tr” alt alanı, T.C. vatandaşları ile Türkiye'de yaşayan yabancı kişilerin,
kişisel kullanımı için açılmış bir alt alandır. Bu alt alan, ".tr" üst düzey alanı
altındaki kişisel alanların ve hizmetlerin (web sayfaları, e-posta, vb.) sayısının
artırılarak, internetin kişisel kullanımının yaygınlaştırılmasına, bireylerin toplumsal
katkılarını sunabilmelerine ve kişisel gelişmelerini artırabilmelerine olanak
sağlanması için açılmıştır.
KAPSAM:
İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar
dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan
adının tahsis edildiği kişilere aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin veya
yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.
KURALLAR:
Ad, ikinci ad, soyad, ya da bunların ilk harflerinin herhangi bir sırada
birleştirilmesi, ya da birleştirme işleminde tire ("-") sembolünün kullanılması
(yetmediği durumlarda tireli ya da tiresiz olarak eklenecek bir sayı) ile
oluşturulacak adlar kullanılabilecektir. Örneğin; Orhan Veli Kanık adlı bir kişi
orhan.name.tr, veli.name.tr, kanik.name.tr, orhanveli.name.tr,
orhan1.name.tr, orhan-veli.name.tr, vkanik.name.tr, kanik-v.name.tr, oveli.
name.tr, vb. şeklinde türetilecek alan adları alabilecektir.
Alan adlarının tahsisinde, başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuru
sahibinin, başvuru sırasında eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi
durumunda ilgili alan adı, ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından iptal edilebilecek
ve başvuru sahibi, ilgili alan adıyla ilgili tüm haklarından feragat etmiş
sayılacaktır.
Kişiler nüfus kayıtlarında geçen kendi ve yasal mirasçıları oldukları kişilerin
ad ve/veya soyadları için başvuruda bulunabileceklerdir.
Ayrıca, nüfus kayıtlarında geçen isimlerinden farklı bir isim ile toplumda
genel bir tanınmışlık düzeyine erişmiş olan kişiler, tanınmış ad ve soyadları
için de alan adının kendilerine tahsisi için başvuruda bulunabileceklerdir.
(Örneğin; Kel Mahmut)
21
Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi
ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset
ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun
yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge
istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği
makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü
niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların saptanması gibi
durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi
istenebilir ve ayrıca gerekli görülmesi durumunda, alan adı tahsisi herhangi
bir ön ihtara veya uyarıya gerek kalmaksızın durdurulabilir. Bu durum
karşısında adına alan adı tahsis edilen kişi, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun
yetkilendirdiği makama ve uyuşmazlık çıkması durumunda da DNS Çalışma
Grubu ile oluşturulacak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)’na dayanak
belgelerini ibraz etmek zorundadır.
Alan adı sahipliği bu dokümanda belirtilen koşullarda kanuni mirasçılarına
devredilir.
www.name.tr, web.name.tr alan adları ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından
rehber hizmeti vermek için kullanılır.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
22
“.tel.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.tel.tr” alt alanı, Türkiye'de yaşayan kişi ve kuruluşların, Türkiye'de kullandıkları
her türlü telefon numaralarının bağlantılı olduğu alan adlarını tahsis ettirebilmeleri
için açılmış bir alan adıdır.
KAPSAM:
İçerik olarak kullanımında, diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar
dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan
adının tahsis edildiği kişi ve kuruluşlara aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı
Yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.
KURALLAR:
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun
yetkilendirdiği makamca, başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir.
Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet
veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda,
alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir
ve ayrıca gerekli görülmesi durumunda, alan adı tahsisi herhangi bir ön
ihtara veya uyarıya gerek kalmaksızın durdurulabilir. Bu durum karşısında
adına alan adı tahsis edilen kişi, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun
yetkilendirdiği makama ve uyuşmazlık çıkması durumunda da DNS Çalışma
Grubu ile oluşturulacak itiraz makamlarına dayanak belgelerini ibraz etmek
zorundadır.
Telefon numarası "(xxx) yyy zzzz" olan bir kişi ya da kuruluş;
xxxyyyzzzz.tel.tr alan adını almak üzere başvurabilecektir. Buna ek olarak,
ulusal numaralama planında yer alan "118", "444-xxxx" gibi numaralar da
ilgili kuruluşun başvurusu üzerine verilebilecektir.Bu alt alan adında, ilgili
alan adına tahsis yaptırma yetkisi, o telefon numarasının yasal sahibine
aittir. Ancak ilgili telefon numarasının yasal sahibinin bilgisi ve yazılı izni ile
3. kişiler adına alan adı tahsisi söz konusu olabilecektir.
Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine
dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi
belgeler kabul edilecektir.
İlgili telefon aboneliğinin sona ermesi durumunda, tahsis edilen alan adı
23
silinecektir. Bu durumda, her silinme işleminden sonra uygulanan "askı
süresi" boyunca yeni tahsis yapılmayacaktır. Yanlış bilgi ile yaptırılmış
kayıtın iptali sonrasında alan adının gerçek sahibi o isim için başvurduğunda
askı süresi uygulanmaz.
Alan adlarının tahsisinde, başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuru
sahibinin, başvuru sırasında eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi
durumunda ilgili alan adı, ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından iptal edilebilecek
ve başvuru sahibi ilgili alan adıyla ilgili tüm haklarından feragat etmiş
sayılacaktır.
www.tel.tr, web.tel.tr alan adları ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından rehber
hizmeti vermek için kullanılır.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
24
“.gov.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.gov.tr” alt alanı, T.C. devlet kurum ve kuruluşlarının kullanması için açılan alt alan
adıdır.
KAPSAM:
Bu alan adı yalnızca T.C. devlet kurumları ve kuruluşlarının kullanabileceği biçimde
sınırlandırılmıştır.
KURALLAR:
Bu alan adının tahsis edilmesi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı
tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin “.tr”
Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.
Her ilin adı “.gov.tr” alanı altında valiliklere tahsis edilir (örneğin;
antalya.gov.tr, rize.gov.tr). Her ilçenin adı ise “.gov.tr” alanı altında
kaymakamlıklara tahsis edilir (örneğin, beykoz.gov.tr, altindag.gov.tr).
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
25
“.mil.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.mil.tr” alt alan adı, T.C. askeri kurum ve kuruluşların kullanması için açılan alt
alan adıdır.
KAPSAM:
Bu alan adının kullanımı yalnızca T.C. askeri kurum ve kuruluşlar tarafından
kullanılacak biçimde sınırlandırılmıştır.
KURALLAR:
Bu alan adının alınabilmesi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay
Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine, imzalı ve kaşeli yazılı izin
belgesini “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne göndermesi gerekmektedir.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
26
“.k12.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.k12.tr” alt alan adı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış okul öncesi eğitim
veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumlarının kullanımı için
açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır.
KAPSAM:
Bu alan adı yalnızca T.C. okul öncesi eğitim veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise
ve dengi öğretim kuruluşları tarafından kullanılacak biçimde sınırlandırılmıştır.
KURALLAR:
Alan adının tahsis edilebilmesi için;
alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, anaokulu,
ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş,
antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin
belgesinin,
alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları
Ruhsatnamesi’nin,
alan adı talebinde bulunan okul öncesi eğitim veren bir kreş ise,
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu'ndan alınmış Açılış İzin Belgeleri'nin
“.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
27
“.edu.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.edu.tr” alt alan adı T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan yüksek
öğretim kurumlarının kullanması için açılmış bir alan adıdır.
KAPSAM:
Bu alan adının kullanımı yalnızca T.C. üniversitelerinin ve yüksek öğretim
kurumlarının kullanabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.
KURALLAR:
Bu alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük
makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza
yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin “.tr”
Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
28
“.av.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.av.tr” Türkiye Barolar Birliği (TBB)’ne kayıtlı avukatların mesleki kullanımları için
açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır. Serbest avukatlar, hukuk büroları ve
avukatlık ortaklıklarının başvurabileceği bu alt alan adı, ".tr". üst düzey alan adı
altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının arttırılarak, internetin
mesleki kullanımının yaygınlaştırılması, avukatların toplumsal katkılarını
sunabilmelerine ve mesleki gelişimlerini arttırılabilmelerine olanak sağlanması
amacıyla açılmıştır. Bu alan adı sadece avukatlık meslek grubuna tahsis edilmiş
olması itibariyle, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesi konusunda TBB tam
olarak yetkilendirilmiştir.
KAPSAM:
Bu alan adının kullanımı Türkiye Barolar Birliği (TBB)’ne kayıtlı avukatların, onların
oluşturduğu hukuk bürolarının ve avukatlık ortaklıklarının kullanabileceği biçimde
sınırlandırılmıştır.
KURALLAR:
Bu alan adının tahsisi için, TBB'nce talep edilen bazı dokümanların TBB'ne
sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanlar
http://www.barobirlik.org.tr/avtr2/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur.
Başvurusu bulunan alan adları TBB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne
gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
"av.tr" alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili karar mercii Türkiye
Barolar Birliği'dir.
Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin diğer genel kuralları
uygulanır.
Alan adlarının içerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan
genel ilke ve kurallara ek olarak TBB'nin yapacağı sınırlamalar geçerlidir. Bu
sınırlamalar http://www.barobirlik.org.tr/avtr2/ adresinde bulunan
dokümanlarda açıklanmıştır.
29
“.dr.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.dr.tr” Türk Tabipleri Birliği (TTB)’ne kayıtlı doktorların mesleki kullanımları için
açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır. Tıp doktorları, doktor ortaklıkları,
hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşlarının
başvurabileceği bu alt alan adı, ".tr". üst düzey alan adı altındaki kullanım
alanlarının ve hizmetlerin sayısının arttırılarak, internetin mesleki kullanımının
yaygınlaştırılması, doktorların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki
gelişimlerini arttırılabilmelerine olanak sağlanması amacıyla açılmıştır. Bu alan adı
sadece doktorluk meslek grubuna tahsis edilmiş olması itibariyle, başvuruların
onaylanması ya da reddedilmesi konusunda TTB tam olarak yetkilendirilmiştir.
KAPSAM:
Bu alan adının kullanımı Türk Tabipler Birliği (TTB)’ne kayıtlı doktorların, onların
oluşturduğu doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak
sağlık kuruluşlarının kullanabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.
KURALLAR:
Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dokümanların TTB'ne
sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr/
adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB
tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate
alınarak tahsis edilir.
"dr.tr" alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili karar mercii Türk Tabipler
Birliği'dir.
Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin diğer genel kuralları
uygulanır.
Alan adlarının içerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan
genel ilke ve kurallara ek olarak TTB'nin yapacağı sınırlamalar geçerlidir. Bu
sınırlamalar http://www.ttb.org.tr/drtr/ adresinde bulunan dokümanlarda
açıklanmıştır.
30
“.bel.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.bel.tr”, T.C. il, ilçe ve belde belediye teşkilatlarının kullanması için açılmış bir alt
(ikinci düzey) alan adıdır.
KAPSAM:
Bu alan adının kullanımı yalnızca T.C. belediye teşkilatlarının kullanabileceği
biçimde sınırlandırılmıştır.
KURALLAR:
Bu alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı
tarafından antetli kağıda yazılmış imzalı ve kaşeli bir onay belgesinin “.tr”
Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
31
“.pol.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar
AMAÇ:
“.pol.tr” T.C. emniyet teşkilatının kullanması için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan
adıdır.
KAPSAM:
Bu alan adının kullanımı yalnızca T.C. emniyet teşkilatı tüzel kişilikleri tarafından
kullanılabilecek biçimde sınırlandırılmıştır.
KURALLAR:
Bu alan adının tahsisi için alan adını kullanacak olan emniyet teşkilatı
biriminin en üst düzey yetkilisinin antetli kağıt üzerinde imzalı kaşeli onay
belgesini “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne göndermesi gerekmektedir.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları
uygulanır.
32
Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması
“.tr” üst düzey alanına bağlı ikinci düzey alanlar altında tanımlanan alan adları
konusunda kişiler ve/veya kurumlar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda ya da
aynı alan adı üzerinde birden fazla kişi ve/veya kurumun hak iddia etmesi
durumunda aşağıdaki kurallar geçerlidir.
a. Alan adı hizmeti alan kişi ve kuruluşların, gerek 3. kişi ve kuruluşlar ile
olan anlaşmazlıkları, gerekse “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin yaptığı işlemlere
ilişkin olarak itiraz edebilmeleri için bağımsız bir uyuşmazlık çözüm
mekanizması oluşturulacaktır. İtirazlar bu kurula yapılacaktır.
b. Alan adı konusunda doğabilecek uyuşmazlıklarda “.tr” Alan Adı Yönetimi
taraf sayılamaz. Her tür anlaşmazlığın, alan adı konusunda hak iddia eden
kuruluşlar ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) arasında çözümlenmesi
esastır.
c. Anlaşmazlığa konu olan alan adı ile ilgili olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
(UÇK) tarafından alınan kararlar “.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından
uygulanır.
d. İtiraz sahibi bir özel yada tüzel kişi olabilir.
e. İtirazlar, itiraz sahibi tarafından hazırlanacak bir dosya ile, DNS Çalışma
Grubu ve/veya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun öngöreceği ve yayınlayacağı
biçimde yapılır.
f. İtiraz dosyasının içeriği ilgili WEB sayfalarında tanımlanır.
g. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na ilişkin kuruluş ve işleyiş kuralları daha sonra
yayınlanacaktır.
h. “gen.tr” ve “web.tr” dışında kalan alan adları için “.tr” Alan Adı Yönetimi,
kendisine itiraz edilmesi durumlarında, alan adı tahsis edilmiş birey ya da
kuruluştan tahsis edilen alan adı ile ilişkisini belgeleyen dokümanları
(ticari tescil, marka tescili, tüzük, kişisel kimlik vb. ) talep edebilir.
33
Kamuoyu Bilgilendirme Süreci
“.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından aylık ve yıllık olarak alan adlarındaki son
durum ve hareketlilik NIC-tr web sayfalarında yayınlanır.
Bu raporlar, “.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından yılda en az bir kez ulusal bir
etkinlikte sunulur. Bu etkinlikte, “.tr” Alan Adı politikaları, kuralları ve işleyiş
mekanizmaları kullanıcı görüşleri alınarak tartışılır.
 

antiTRust

Müptela Üye
Katılım
12 Nis 2007
Mesajlar
1,082
Beğeniler
0
#4
özet olmaz ki arkadaşım bunlar kanunları adamların :D kanun aynen yazılır özet olmaz kanunlarda yasalarda ;)
 

Ozcan

Müptela Üye
Katılım
12 May 2007
Mesajlar
3,751
Beğeniler
59
Yaş
38
Konum
Antalya
#5
bencede özet yada kısa bir şekilde yazabilirdin bunu okumak isteyen :) sitesindende okuyabilir. genede teşekkürler
 

Bu konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Misafirler: 0)

Üst