Türk internet kullanıcılarının dikkatine! TELEKOMA KARŞI EYLEM KARARI ALINMIŞTIR!

eyo

Şen Üye
İYİNET Üyesi
Katılım
26 Ocak 2005
Mesajlar
62
Beğeniler
0
#1
Başka bir forumdan aldığım ve sizinle paylaşmak istediğim bir konu. Tüketici derneklerinin öncülüğünde organize olunmaya başlanmış arkadaşlar. Bu ülkede yapılan en mantıklık ve en güzel eylemlerden biri gerçekleştirilmek üzere. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Saygılarımla...

Hatırlatmakta fayda var biz neden bunu yapıyoruz. Amacımız nedir!

TÜRKEYEMİZİN HAKETTİGİ KALİTEDE İNTERNET İÇİN EYLEM YAPILACAK

Arkadaşlar.hakettigimiz kalitede internetin saglanması ve 256 sınırsız internetin hiçbir ücret değişikliği olmadan 512kb ye cıkması ve 512 kotalı kullanıcıların kota yükseltmesi konusunda Ulaştırma Bakanımızın cok önceden söz verdiği gibi olması konusunda EYLEM yapılacak.
Daha önceden görüşmeler oldu ancak suan telekom isteklerimize cevap vermiyor.Bunun içinÖZGÜR İNTERNET MANİFESTOSU

Bu bildiri, Türkiye'deki internet kullanıcılarının haklı taleplerini dile getirmek, "bilgi toplumu" trenini kaçırmak üzere olan halkımızı kötü gidişat hakkında bilgilendirmek ve konunun tarafı Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Telekom'a sesimizi duyurmak amacıyla hazırlanmıştır.

TÜRKİYE'DE İNTERNET

Tarım ve sanayi devrimlerine yetişemeyen Türkiye, teknoloji devrimini de kaçırmak üzeredir. Teknoloji devriminin en önemli ayağı olan internet ise ülkemizde gelişme aşamasında olmasına rağmen, mevzuat eksiklikleri, tekel piyasası, yasal eksiklikler ve Türk Telekom'un yanlış politikaları nedeniyle olması gereken noktadan çok uzaktadır. Bilgi çağında internetin hâlâ bir lüks ürün olarak görüldüğü ülkemizde, yıllardır e-devlet politikaları konusunda somut bir adım atılamadığı gibi, son kullanıcı da vergiler aracılığıyla yüksek bedeller ödemeye mahkûm edilmektedir. "Katma Değer Vergisi"ne ilave olarak alınan yüzde 15 oranındaki "Özel İletişim Vergisi", Türkiye'de internet üzerinde kara bir lekedir. İnternet altyapısının ülke geneline ve öğretim kurumlarına yayılması gibi olumlu sosyal projeler yürüten Türk Telekom, ülkedeki tek altyapı sağlayıcısı ve internet tekelidir.

ABONE DEĞİL MÜŞTERİYİZ

Halen Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadî teşekkülü olan Türk Telekom, ücret karşılığı hizmet alan müşterilerini abone olarak görmektedir. Tüketicinin seçeneksizliğinden ve tekel konumda olmaktan güç alan Türk Telekom, kabul edilemez tarifeleri ve keyfî uygulamaları ile hem internet hem de sabit telefon kullanıcılarının tepkisini çekmektedir. Türk Telekom kamu kuruluşu refleksi ile hareket etmekte, ihtiyacın çok altında yatırım ile yüksek gelir elde etme politikası izlemektedir. Tüm dünyada UCUZ, HIZLI ve ÖZGÜR internetin önü ardına kadar açılıyor olmasına karşın, ülkemizde tam aksi bir eğilim söz konusudur. Türk Telekom'un benimsediği internet politikası KOTALI ve YAVAŞ ilkesine dayanmaktadır. Kullanıcılar kotalı tarifelere yönlendirilerek, altyapısal yatırım ihtiyacının üzeri örtülmekte, kotalar değil yalnızca hızlar yükseltilerek göz boyama yolu izlenmektedir. Böylece interneti yoğun biçimde kullanan ve ticari mantıkta her zaman el üstünde tutulması gereken nitelikli müşteriler fahiş fiyatlı tarifelerle seçeneksiz bırakılmaktadır. Türk Telekom'un tüm internet kullanıcılarının tepkisini çeken ve geri adım atılmasını talep ettiğimiz son uygulaması ise 1 Kasım 2005 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak olan yeni ADSL tarifesidir.

NE İSTİYORUZ?

1 Kasım 2005 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacak olan yeni tarife, Mbit düzeyindeki bağlantıların asgari ücrete yakın olduğu ülkemizde, kullanıcıları bir kez daha köşeye sıkıştırmaktadır. Sayın Ulaştırma Bakanı'nın "%100 indirim" ifadesiyle yorumladığı yeni tarife sırasıyla; giriş seviyesi, orta seviye ve üst seviye olmak üzere her kullanıcı tipini olumsuz etkileyecektir. Tarifeye bakıldığından teorik olarak temel hızların iki katına çıkarıldığı görülmekte, ancak ayrıntıya inildiğinde bu hız artışının çok küçük bir kesimin yararına olacağı ortaya çıkmaktadır.
256K limitli tarife kullanıcılarının hızları iki katına çıkarılmasına karşın, kotaları sabit tutulmaktadır. Bilgi çağında, internetin lüks değil bir ihtiyaç olduğu dönemde, kullanıcılar 3GB'lik bir kotaya mahkûm edilmektedirler. Hızları yükseltilmesine karşın, kotaları değiştirilmeyen kullanıcılar adeta faturalarına ek ödeme olarak yansıyacak "kota aşımına" zorlanmaktadırlar.
256K limitsiz tarife kaldırılmakta ve hızda bir iyileştirme yapılmamaktadır. Mevcut kullanıcıların haklarının korunduğu söylenmesine karşın, yeni abone olacaklar için %100 fiyat farkı bulunan bir üst tarife tipi teşvik edilmektedir. Bu da ayda 49 YTL yerine 99 YTL ödenmesi anlamına gelmektedir. Bu değişiklik Türk Telekom'un sınırsız yani özgür internet kullanımına bakış açısını açık şekilde yansıtmaktadır.
512K ve üzeri hızlardaki tarifeler için de hiçbir iyileştirme yapılmamış ve her ay bir servet ödeyen bu kullanıcıların kolay gelir kapısı olarak görüldüğü bir kez ortaya çıkmıştır.
Düşünebilen, araştıran, yorumlayan ve dünya gerçeklerini takip eden Türk internet kullanıcıları olarak, Türk Telekom'dan adaletsiz ve mantık dışı internet tarifelerine son vermesini talep ediyoruz. 1,5 milyon seviyesinde genişbant internet kullanıcısının bulunduğu ülkemizde, herkesin ucuz, hızlı ve sınırsız (özgür) internet erişimine kavuşmasını, bunun bir devlet politikası haline getirilmesini ve Türk Telekom'un müşterilerin bu haklı tepkisine yanıt vermesini istiyoruz. Tüm dünyada hızlar Mbit düzeyine çekilir ve ücretler gittikçe azalırken, Türk Telekom'un göz boyayan hız yükseltmeleri ve ihtiyaçları karşılamayan kotalarla Türk internet kullanıcılarını çağın gerisine sürüklemesini şiddetle kınıyoruz. Bugün Türk Telekom'un aylık 269 YTL'ye sunduğu 2Mbit (2048Kbit) hızındaki sınırsız erişim; Fransa, İtalya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra, yaşam standardı Türkiye'nin altında olan bir çok ülkede dahi aylık 50 Dolar düzeyindedir.
Kotalı tarifelerde kotaların makul düzeylere yükseltilmesini, sınırsız tarifelerde ise ücretlerin düşürülmesini talep ediyoruz. Ücretlendirmelerin aylık kullanım oranına bağlı olarak değişmesini, servis kalitelerinin yükseltilmesini ve genişbant internet kullanımının tüm yurtta kolay erişilir hale getirilmesini istiyoruz. Yeni tarifedeki 512K limitli kullanıcıların kotalarının yükseltilmesini, hız artırımından eski 256K limitsiz abonelerinin de faydalandırılmasını ve yüksek hızlardaki bağlantıların fiyatlarının düşürülmesini talep ediyoruz. 256K limitsiz kullanıcılarının Türk Telekom tarafından belirsiz bir geleceğe sürüklenmesine karşı çıkıyoruz.
Biz Türk internet kullanıcıları Özel İletişim Vergisi adıyla, her internet kullanıcısından %15 oranında tahsil edilen, tüm dünyada alay konusu olan verginin de kaldırılmasını talep ediyoruz. İletişimden, dolayısıyla internet erişiminden alınan bu vergi, gelişimin önündeki en büyük engeldir.

MÜCADELEMİZ

Bizler, teknoloji çağında dünya gerçeklerinin farkında bireyler olarak hak ettiğimiz internet imkânlarına kavuşmak adına bu bildiriyi yayınlıyor ve sağduyu sahibi her bireyin desteğini bekliyoruz. Mücadelemizi yasal yollardan sürdüreceğimizi, tüketici kimliğimizle demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bildiririz.

Gelecek bilgi toplumundadır. Gelecek, interneti, bilgisayarı tüm imkânları ile kullanabilen kuşakların elindedir. Avrupa ülkelerinin pek çok alanda gerisinde olan Türkiye, teknolojik atılımı gerektiği gibi gerçekleştirdiği takdirde, en azından bilgi toplumunun temelini atmış olacak ve gelecek nesiller için muazzam bir eser inşa etmiş olacaktır. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarak çağdaşlaşmada ilk temelleri attığı ülkemiz, bugün bulunduğu konumun çok daha ilerisinde olmayı hak etmektedir.

Türk internet kullanıcıları olarak, ülkemizin çağdaşlaşma yolundaki adımlarını destekliyor ve bilgi toplumu olmanın önünün açılmasını talep ediyoruz.
DÜNYA'DAN FİYATLAR
Ülke Hız Fiyat
Japonya 47 Mbit 38$
İsveç 24 Mbit 35$
Fransa 20 Mbit 35$
Almanya 16 Mbit 36$
Hong Kong 10 Mbit 16$
Singapur 10 Mbit 48$
Kanada 7 Mbit 52$
İngiltere 4 Mbit 53$
İtalya 4 Mbit 48$
ABD 2 Mbit 30$
Sri Lanka 2 Mbit 68$
Türkiye 2 Mbit 202$
Finlandiya 1 Mbit 35$
İspanya 1 Mbit 45$
Bulgaristan 0.5 Mbit 21$
Sri Lanka 0.5 Mbit 23$
Brezilya 0.5 Mbit 36$
Arjantin 0.5 Mbit 45$
Türkiye 0.5 Mbit 75$
İran 0.5 Mbit 221$
Türkiye 0.25 Mbit 36$
Fiyatlar ortalama değerlerdir.
------------------------------------------------------------------------------------
Tüketiciler Derneği olarak Tüm Bilişimci Arkadaşlara Saygılar...
ADSL fiyatları artışında tepkimizi önce yasal olarak ortaya koymak istedik.
Ulaştırma Bakanı ve Telekom Genel Müdürü ile görüştük.
Anladık ki gerekli ilgiyi resmi yollardan göremedik...
Şu anda görüşme isteklerimiz devam ediyor...
Fakat olumlu bir cevap alacağımızı zannetmiyorum...
Bu durumda artık sesimizi farklı yollardan duyurmanın zamanı gelmiştir..
Bizlerle yolun başında beri birlikte olan arkadaşlara teşekkürler...
Desteklerinizi her zaman bekliyoruz.
Gerekli gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz.

Tüder önderliğinde yapılması düşünülen eylemin gün ve saati:

TÜDER öncülüğünde;
4 Ocak 2006 Çarşamba

Saat ; 10.00

(Basın Açıklaması, Siyah Çelenk Bırakılması, Mümkünse Yetkililerle görüşme)

Yer ; Ankara, İstanbul, İzmir (!)

Ankara da Telekom Genel Müdürülüğü önünde
İstanbul da Telekom Bölge Müdürlüğü önünde (ataköy)
İzmir de Telekom Bölge Müdürlüğü önünde yapılacaktır.

not:eylem kesinlikle izinli olup acılacak pankartlar önceden belirlenecektir.
 
F

fenerli

Guest
#3
Herkes şunu unutuyor; eğer 2003 yazında başbakan adsl nin aktif olması ile ilgili işlemleri bizzat kendi hızlandırmasa idi, halen adsl kullanmaya başlamamış olacaktık, daha öncesinde başlamamısın sebebi ise bu konudaki firmaların pastadan alacağı payları paylaşamamış olmalarıdır (7 sene sonra adsl kullanmaya başladık) evet diğerlerine göre pahalı kullanıyoruz ama ucuzlamasını biraz zamana bırakmak lazım, ama aldığımız hattın çalışmasındaki zaman zaman meydana gelen ve açıklama yapmadıkları sorunları ve müşteri hizmetleri iyi olmadığı için tepki gösterilebilir.

(adsl den önce 400 milyon lira civarında dial-up bağlantı ücreti veriyordum)
 

trextra

Müptela Üye
İYİNET Üyesi
Katılım
4 Mar 2005
Mesajlar
5,291
Beğeniler
0
Konum
Kadıköy
#4
Herkes bir eylem başlattı gidiyor. Türkiye de yaşıyorsunuz ve asgari ücret 380 ytl. ADSL imizde bununla orantılı ve dünyaya oranlarsak gerçekten asgari. Yani elimizdekiyle yetinmeyi bilmek lazım ve 2 sene önceyi düşünerek Şükretmeyi bilmek lazım.
 

eyo

Şen Üye
İYİNET Üyesi
Katılım
26 Ocak 2005
Mesajlar
62
Beğeniler
0
#5
Birde şöyle düşünmeli bana göre... Artık özel bir şirket var karşımızda ve biz müşterilerin memnuniyetini sağlamak onların görevi yapılan bir haksızlık var ortada ve çağ dışı fiyat politikaları bu kadar insan 1 Kasımda indirim diye bindirim yemek üzereydik haklı tepki gösterildi ve bu birlik ve beraberlik ile telekom geri adım atmak zorunda kaldı... Birde destek hatlarının iyi çalıştıklarınıda söylemek zor. Ne bileyim oturduğumuz yerde olmuyor işte... Bir şekilde birileri bir girişimde bulunmuş sonuç alamamış şimdide demokratik yoldan eylem yapılıyor... Bence bir sürece girilmiş bu tarz girişimleri olumlu görüyorum. Galiba eğer bu eylemlerde de sonuç alınamaz ise Tüder Telekoma dava açmayı planlıyor. Tabi suç duyurusunda bulunma nedenleri neler olacak onuda tam bilmiyorum... İzlenimlerim bu şekilde ve destekleyeceğim. Çok haklı sebepler var bunun için...
 

BerkeSandal

Şen Üye
İYİNET Üyesi
Katılım
7 Eyl 2005
Mesajlar
93
Beğeniler
0
#6
fenerli' Alıntı:
Herkes şunu unutuyor; eğer 2003 yazında başbakan adsl nin aktif olması ile ilgili işlemleri bizzat kendi hızlandırmasa idi, halen adsl kullanmaya başlamamış olacaktık, daha öncesinde başlamamısın sebebi ise bu konudaki firmaların pastadan alacağı payları paylaşamamış olmalarıdır (7 sene sonra adsl kullanmaya başladık) evet diğerlerine göre pahalı kullanıyoruz ama ucuzlamasını biraz zamana bırakmak lazım, ama aldığımız hattın çalışmasındaki zaman zaman meydana gelen ve açıklama yapmadıkları sorunları ve müşteri hizmetleri iyi olmadığı için protesto edilebilir.

(adsl den önce 400 milyon lira civarında dial-up bağlantı ücreti veriyordum)
Tamamı ile katılıyorum. Ülkemiz koşulları altında olabilecek koşullar bunlar. Tabi ki hiç bir zaman eldeki ile yetinmemek ve her zaman daha fazlasını istemek gerek. Ancak bu şekilde büyüme olur. Ama şahsi düşüncem, son 1 senedir zaten adsl çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Nihayetinde oradakiler yatıp uyumuyor. Birşeyler için çabalıyorlar. Bir takım şeyleri zamana bırakmak lazım diye düşünüyorum. Bende adsl den önce; 250 ile 350 ytl arası telefon faturası ödüyordum. Şimdi ise 50 ytl ve eskisinden 8 kat daha hızlı bağlanıyorum. Şahsen durumumdan oldukça memnunum.eyo' Alıntı:
Galiba eğer bu eylemlerde de sonuç alınamaz ise Tüder Telekoma dava açmayı planlıyor.
Okumaya üşendiğiniz için okumadan imzaladığınız o sözleşmeyi okuyun derim ben. Hiç bir şekilde dava sonuçlanamaz.
 

eyo

Şen Üye
İYİNET Üyesi
Katılım
26 Ocak 2005
Mesajlar
62
Beğeniler
0
#7
Bildiriyi biraz daha iyi okuyalım lütfen... Amaç ve cevaplar içinde olduğunu görüyoruz. Bu arada sözleşme ile ilgili avukat arkadaşıma mesaj bıraktım gerekli araştırmaları yapıp bana aktardıktan sonra sizinle paylaşacağım.
 

yakese

Profesyonel Üye
İYİNET Üyesi
Katılım
10 Mar 2004
Mesajlar
562
Beğeniler
0
#8
keşke en kaliteliyi en ucuza alsak herkes nete girsede müşterilerimiz artsa ama böyle eylemle felan bu iş olmaz rekabet lazım
 

Angelo

Onursal
Onursal Üye
Katılım
13 Ara 2004
Mesajlar
9,604
Beğeniler
111
Yaş
36
Konum
AZ
#9
O 47 mbit 38 dolar'a yanlis olmus sanki biraz. Dunyanin hicbir yerinde olasi degil o, IP transitlerde en ucuz fiyat benim gordugu 10 dolar/megabit. Onu 1 e 5 oraninda oversell yapsan bile o fiyata zor.
 

UndeaD

Profesyonel Üye
İYİNET Üyesi
Katılım
19 Ara 2004
Mesajlar
337
Beğeniler
0
#10
İnşallah Eylem Gerçekleşir...

Bu İnternet Konusu Gündeme Gelir... !!

Tamamen Destekliyorum..

Sağol TÜDER !!
 
D

dnturkey

Guest
#11
walla ben ucuzlamasından çok düzgün çalışmasını istiyorum her dakka bi dns sorunu ile karşı karşıyayım!!! yeter be. her gün her gün uğraşmak zorundamıyım bunlarla...

şu dns sorununu düzeltsinler istemiyorum fiyat düşürmelerini yükseltsinler fiyatı ama şu sorunu düzeltsinler..
 

eyo

Şen Üye
İYİNET Üyesi
Katılım
26 Ocak 2005
Mesajlar
62
Beğeniler
0
#12
Angelo' Alıntı:
O 47 mbit 38 dolar'a yanlis olmus sanki biraz. Dunyanin hicbir yerinde olasi degil o, IP transitlerde en ucuz fiyat benim gordugu 10 dolar/megabit. Onu 1 e 5 oraninda oversell yapsan bile o fiyata zor.
Orası japonya yani gayet normal onlar için, bizim için hayal... O kadar olmasını zaten beklemiyoruz en azında 1 kasımda verilen sözlerin arkasında durulsa oda gerçekleşmedi tam olarak. Dahada kötüsü indirim yerine bindirim yapmaya çalıştılar... 256 Kbit kaldırıp 512 yapmışlardı adamlar tabi bu durumda 99 ytl ödemek zorunda kalıcaktak tepki göstermeseydik... Artı zaten telekomun minun yatırım maximum kazanç politikaları yüzünden internetimiz hem sorunlu hemde hız olarak yetersiz... Ben zaman zaman proxy kullanmak zorunda kalıyorum bazı internet sitelerine ulaşmak için, aradığımda call center bana hattınızda sorun yok sizde sorun olabilir modemi kapatıp açın diye abuk subuk cevaplar veren insanlar... Gerçekten konuya hakim iyilerine denk gelmek milli piyangodan büyük ikramiye kazanmak gibi birşey. Fiyatlarda ortada ya bilmiyorum gerçekten sıçrama gerekli bu konularda... Birde pazarın riberalleşmesi rekabet ortamının sağlanmasıda çok önemli. Bu arada devletin koyduğu yüzde 60-70 e varan internet üzerinde vergi mevcut... En azından ilk önce bu vergileri düşürmeli... Yani kısacası bu tarz eylemler Türkiyede hiç görülmemiş bir şey ben yurt dışında Almanyada 8 mbit adamlarda 20-30 euro ya bağlantı varken herkese 100 mbit diye haykırıyorlardı. Yani eylem yapıyorlardı. Bu tarz eylemler bence faydalı Telekomun yeni sahibi OGER müşterilerinin bu fiyat ve hizmet politikalarından memnun olmadığını ortaya koyar ileridede pazar illaki serbestleşek bu kaçınılmaz ki adamlar güçlü bir kitlenin isteklerine kayıtsız kalmaz iseler başlarına ne geleceği az çok anlamış olurlar... Sonuçta aynı kafayla devam ederler ise alternatifler oluşmaya başladığı zaman hızla müşteri kaybederler. Zaten Türk Telekomun imajı Turk halkının ciddi bir kısmında iyi değil. Yeni yıla girmişken çok güzel bir mesaj olur gibime geliyor. Saygılar...

Japonyadaki 47 mbit 38 dolar burada...
http://www.asahi-net.or.jp/en/nttflets-adsl.html
 

Bu konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Misafirler: 1)

Üst