Genel

İnsanların Sağlığını Yücelten Şeyler

Sağlık, günümüzde elde edilmesi ve korunması oldukça güç bir kavram olmuş durumda. Giderek artan sanayileşme, hızla yükselen nüfus artışı, iş ve istihdam sorunları gibi stres faktörleri. gıda ve içecek sektöründeki bozulma sağlığın elde edilmesini ve korunmasını bir hayli zorlaştırmaktadır. İnsanların Sağlığını Yücelten Şeyler

İnsanların Sağlığını Yücelten Şeyler

Zira sağlık sadece fiziksel bir durum değil, psikolojik bir durum da olduğu için ekonomi, eğitim, sosyal refah düzeyi gibi durumlar yine sağlığın derecesini etkilemektedir.

Birey, hem aileye hem de topluma bağlı; toplum da ailelere ve bireylere bağlıdır. Bütün bu sosyal sınıf unsurları bir denge içerisinde varlığını sürdürmektedir.

Bu dengenin iyi bir şekilde sürdürülmesi için de hem var olan problemlerin, ister stres unsurları olsun ister sağlığı tehdit eden diğer unsurlarda çözümlenmeli. Bu çözümde bireyden başlamaktadır.

Sağlımızı Neden Yüceltmeliyiz?

Toplumu aileler, aileleri de bireyler oluşturur. Bu nedenle sağlıklı bir toplum için sağlıklı aileler; sağlıklı aileler olması içinde sağlıklı bireyler olmalıdır. Her ne olursa olsun insan, ailesinin ve toplumun bir parçasıdır ve belli rol ve sorumluluklar üstlenmiş bir şekilde yaşamını sürdürür.

Bireyin elde edeceği sağlık düzeyi ne kadar yüksek ise hem ailesi ile hem de içerisinde bulunduğu toplum ile stresten o kadar uzak ve uyumlu, denge içerisinde bir hayat yaşayacaktır. Yüce bir sağlığın varlığı bireyin, ailenin ve toplumun psiko-sosyal durumunu da yükseltecektir.

Sağlığımızı Yükseltmek Aslında Çok Kolay!

Sağlık oldukça hassas bir dengededir. En ufak şeylerden olumlu veya olumsuz etkilenmektedir. Ancak iyi tarafından bakacak olursak, sağlığın elde edilmesi ve korunması oldukça ve kolay ve zahmetsizdir.

Örneğin en basitinden uyku düzenimizi dengeler isek, yani uygun saatte uyur ve uygun saatte uyanırsak, gün içerisinde de o kadar denge içerisinde ve aktif oluruz. Sigaradan ve diğer tütün ürünlerinden, alkol tüketiminden uzakta bir yaşam. erken dönemde kalp, damar, akciğer ve karaciğer, böbrek gibi organlarda riskli hastalıklara yakalanma ihtimalimizi de en aza indirecektir.

Günde en az 3 litre su içerek, şekerden, tuzdan ve unlu yiyeceklerden biraz uzak kalarak, sabah kahvaltısına gereken önem vermelidir.