asp editleme küçük bir script yardım

yozgatlı

0
İyinet Üyesi
Katılım
4 Aralık 2004
Mesajlar
1,428
Reaction score
0
Konum
yakında.com.tr
arkadaşlar elimde rss okuma script si var ama editliyemiyorum localda çalıştırmadan hiç birşey görünmüyor gereksiz bir iki kod var heralde yadımcı olurmusunuz


PHP:
<% @LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1254" %>
<%
Option Explicit
Response.Expires=-1
Response.Buffer=True

Dim BaslamaZamani
BaslamaZamani=Timer

Response.Write "<html><head><title>Ufuk YAYLA - RSS</title>"
Response.Write "<meta http-equiv='content-language' content='tr'>"
Response.Write "<meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=windows-1254'>"
Response.Write "<meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=iso-8859-9'>"
Response.Write "<meta name='author' content='Ufuk YAYLA'>"
Response.Write "<link href=rss.css type=text/css rel=stylesheet>"
Response.Write "</head><body leftmargin=0 topmargin=10>"
Response.Write "<table cellpadding=8 cellspacing=0 align=center width=520px>"

Dim XMLDoc, KaynakURL
Dim Nodeler
Dim xI, yI
Dim KaynakTaglar
Dim Taglar
Dim TagAdi, TagText
Dim Baslik, Metin, URL, Tarih, Yazan

KaynakURL=Request("kaynak")

If KaynakURL="" Then
	KaynakURL=""
End If

Response.Write "<tr><td class=bolum>Aşağıdakilerden birine de tıklayın</td></tr>"
RSSLinkEkle ""
Response.Write "<tr><td class=bolum>Okutmak istediğiniz RSS kaynağının linkini yazın</td></tr>"
Response.Write "<form name='form1' method='post' action='default.asp'>"
	Response.Write "<tr><td class=ghucre>"
		Response.Write "<input type=text name=kaynak class=textbox maxlength=200 value='" & KaynakURL & "' style='width: 400px'>  "
		Response.Write "<input type=submit name=oku class=button value='RSS Oku' style='width: 100px'></td>"
	Response.Write "</td></tr>"
Response.Write "</form>"

Response.Flush

Set XMLDoc=Server.CreateObject("MSXML.DOMDocument")
XMLDoc.Async=False
XMLDoc.SetProperty "ServerHTTPRequest", True
XMLDoc.Load(KaynakURL)

If XMLDoc.ParseError.ErrorCode<>0 then
  Response.Write "<tr class=ghucre><td>"
		Response.Write "<br>RSS işlenirken hata oluştu.<br><br>"
		Response.Write XMLDoc.ParseError.ErrorCode & "<br>"
		Response.Write XMLDoc.ParseError.Reason & "<br>"
		'Response.Write XMLDoc.ParseError.Line & "<br>"
		'Response.Write XMLDoc.ParseError.SrcText & "<br>"
		Response.Write XMLDoc.ParseError.Url & "<br>"
	Response.Write "</td></tr>"
Else
  Set Nodeler=XMLDoc.SelectSingleNode("//channel/item").childNodes
  'Response.Write Nodeler.Length & "<br><br><br>"
  For xI=0 To Nodeler.Length-1
		TagAdi=Nodeler.Item(xI).TagName
		Taglar=Taglar & TagAdi & " "
		'Response.Write TagAdi & "<br>"
	Next
	'Response.Write Taglar & "<br>"
	Taglar=Split(Trim(Taglar)," ")
	'Response.Write UBound(Taglar)
	Set Nodeler=Nothing
	
  Set Nodeler=XMLDoc.SelectNodes("//channel/item")
  For xI=0 To Nodeler.Length-1
  	Baslik="-"
  	Metin="-"
  	URL="-"
	  	Tarih="-"
  	Yazan="-"
  	For yI=0 To UBound(Taglar)
	  	TagText=Nodeler.Item(xI).childNodes.Item(yI).Text
  		Yerlestir TagText,yI
  	Next
  	
  	Response.Write "<tr><td class=baslik>" & Baslik & "</td></tr>"
  	Response.Write "<tr><td class=ghucre>" & Metin & "</td></tr>"
  	Response.Write "<tr><td class=ghucre align=right>"
	  	If Yazan<>"-" Then Response.Write "<b>" & Yazan & "</b> | "
	  	If Tarih<>"-" Then Response.Write Tarih & " | "
		  If URL<>"-" Then Response.Write "<a href=" & URL & " target=_blank>Kaynağa Git</a>"
	  Response.Write "</td></tr>"
	  
	  Response.Flush
	Next
	Set Nodeler=Nothing
End If

Set XMLDoc=Nothing

Response.Write "</table>"
Response.Write "<p align=center>Bu sayfa " & Left(Timer-BaslamaZamani,5) & " saniyede tamamlandı.</p></body></html>"

Sub KaynakTagAl()
  Set Nodeler=XMLDoc.SelectSingleNode("//channel").childNodes
  For xI=0 To Nodeler.Length-1
		TagAdi=Nodeler.Item(xI).TagName
		If TagAdi<>"item" And TagAdi<>"image" Then KaynakTaglar=KaynakTaglar & TagAdi & " "
	Next
	Response.Write KaynakTaglar & "<br>"
	KaynakTaglar=Split(Trim(KaynakTaglar)," ")
	Set Nodeler=Nothing
End Sub

Sub Yerlestir (pTagText,pNo)
	Select Case Taglar(pNo)
		Case "title"
			Baslik=pTagText
		Case "pubDate"
			Tarih=pTagText
		Case "link"
			URL=pTagText
		Case "description"
			Metin=pTagText
		Case "author"
			Yazan=pTagText
	End Select
End Sub

Function RSSLinkEkle(pURL)
	Response.Write "<tr><td class=ghucre><a href=default.asp?kaynak=" & Server.UrlEncode(pURL) & ">" & pURL & "</a></td></tr>"
End Function
%>


css

PHP:
A:link {text-decoration: none; color=#336699; font-weight: bold;}
A:visited {text-decoration: none; color=#336699; font-weight: bold;}
A:hover {text-decoration: underline; color=#990000; font-weight: bold;}

body {
	scrollbar-3dlight-color: #eeeeee;
	scrollbar-arrow-color: #000000;
	scrollbar-track-color: #ffffff;

	scrollbar-face-color: #e0e0d8;
	scrollbar-base-color: #ff0000;

	scrollbar-highlight-color: #bbbbbb;
	scrollbar-shadow-color: #bbbbbb;
	scrollbar-darkshadow-color: #eeeeee;

	color: #000000;
	font-size: 11px;
	text-decoration: none;
	font-family: verdana, arial, helvetica, serif;
	
	background: #ffffff url('../resim/arka.gif') fixed repeat;
	}

tr {
	vertical-align: top;
	font-size: 11px;
	font-family: verdana, arial, helvetica, serif;
	}

.baslik {
	color: #ffffff;
	height: 20px;
	font-size: 13px;
	font-weight: bold;
	vertical-align: middle;
	background: #ffac00;
	}

.bolum {
	color: #686868;
	height: 16px;
	font-size: 12px;
	font-weight: bold;
	vertical-align: middle;
	background: #d8d8c0;
	}

.ahucre {
	font-weight: normal;
	background-color: #ffffff;
	}

.ghucre {
	font-weight: normal;
	background-color: #e8e8e8;
	}

.textbox {
	height: 17px;
	color: #aa2222;
	font-size: 10px;
	font-weight: bold;
	background-color: #ffffff;
	border: 1px solid #d0d0d0;
	font-family: verdana, arial, helvetica, serif;
	}

.button {
	height: 17px;
	color: #993300;
	font-size: 10px;
	font-weight: bold;
	background-color: #ffffff;
	border: 1px solid #d0d0d0;
	font-family: verdana, arial, helvetica, serif;
	}
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Üst