basit bi asp script yazdırıcam

murdock

0
İyinet Üyesi
Katılım
28 Mart 2005
Mesajlar
1,273
Reaction score
3
bana bi klasör içindeki asp dosyalarını listeleyen ama listelerken şöyle olucak sayfalama şeklinde. yani 1-2-3-4-5-6-7-8 diye gidicek her sayfada 40 tane .asp dosyasının linki olucak en altındada 1-2-3-4-5-6-7-8 bu şekilde diğer dosyaları listelemesi için link olucak..

yazabilicek arkadaş özelden ulaşabilir
 

216

0
İyinet Üyesi
Katılım
4 Ağustos 2006
Mesajlar
336
Reaction score
0
Arkadaşla konuşup hallettik sorunu.
Belki başka birinin daha işini görür.


Kod:
<%
 Function ConvBytes(TBytes)
  Dim inSize, isType
  Const lnBYTE = 1
  Const lnKILO = 1024           ' 2^10
  Const lnMEGA = 1048576         ' 2^20
  Const lnGIGA = 1073741824        ' 2^30
  Const lnTERA = 1099511627776
	
  If TBytes < 0 Then Exit Function  
  If TBytes < lnKILO Then
    ' ByteConversion
    inSize = TBytes
    isType = "bytes"
  Else    
    If TBytes < lnMEGA Then
      ' KiloByte Conversion
      inSize = (TBytes / lnKILO)
      isType = "kb"
    ElseIf TBytes < lnGIGA Then
      ' MegaByte Conversion
      inSize = (TBytes / lnMEGA)
      isType = "mb"
    ElseIf TBytes < lnTERA Then
      ' GigaByte Conversion
      inSize = (TBytes / lnGIGA)
      isType = "gb"
    Else
      ' TeraByte Conversion
      inSize = (TBytes / lnTERA)
      isType = "tb"
    End If
	End If
	' format number to 2 decimal places
	inSize = FormatNumber(inSize,2)
  ' Return the results
  ConvBytes = inSize & " " & isType
 End Function

 Dim strPathInfo, strPhysicalPath
 strPathInfo = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
 strPhysicalPath = Server.MapPath(strPathInfo)
 
 Dim objFSO, objFile, objFileItem, objFolder, objFolderContents
 Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 
 Set objFile = objFSO.GetFile(strPhysicalPath)
 Set objFolder = objFile.ParentFolder
 Set objFolderContents = objFolder.Files

  Dim bgcolor, counter
  Bgcolor = "#ffffff"
  counter = 0
 
  For each objFileItem In objFolderContents    
	If Right(objFileItem.Name,3) = "asp" Then 
	  counter = counter + 1       
	end if
  Next
  

if counter>40 then
	s = counter/40			
		 	if (VarType(s)<>2) OR (VarType(s)<>3) then
					s=s+1
			end if
End if			 	  

if Request.QueryString("sy")="" then 
	sy=1
else
	sy=Int(Request.QueryString("sy"))
end if

  For each objFileItem In objFolderContents    
	If Right(objFileItem.Name,3) = "asp" Then 
	 say=say+1	 	 
	 if (say<=sy*40) AND (say>sy*40-40) then
	   Response.Write "<a href=""" & objFileItem.Name & """>" & vbcrlf
	   Response.Write "<font color=#000000 style=""font-size: 8pt"" face=verdana><b>" & vbcrlf
	   Response.Write "" & objFileItem.Name & vbcrlf
	   Response.Write "</b></font></a><br>" & vbcrlf	
   end if
   End If
  next
%>

<br /><br />

<%for i=1 to s
	if i<>sy then%>
	 <a href="liste.asp?sy=<%=i%>"><%=i%></a>    
<%else Response.Write(i & "    ")	
end if
next%>
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Üst