Domain Sorgulama Hatası

Mesudo

0
İyinet Üyesi
Katılım
2 Şubat 2007
Mesajlar
64
Reaction score
0
Arkadaşlar bu domain sorgula formu devamlı bütün domainleri boş gösteriyor. Kod hatası mı var acaba.

Kod:
<%
On Error Resume Next

domain1	= Trim(Request.form("referer"))
domain2	= Trim(Request.form("uzanti"))
URL		= ""&domain1&""&domain2&""

URL = Replace(URL,"http://","")
URL = Replace(URL,"www.","")
domaincikti = url

URL = "http://www."&url&""
domain = url

Function DomainControl(URL)
WhoisServer = "http://www.webservicex.net/whois.asmx/GetWhoIS?HostName=" & URL
Const adTypeText = 2 
Const adReadAll = -1 
Set objHTTP = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP" ) 
Set objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream" ) 
objHTTP.Open "GET" , WhoisServer, false 

objHTTP.Send

objStream.Open 
objStream.Type = adTypeText 
objStream.WriteText(objHttp.ResponseBody) 
objStream.Position = 0 
objStream.CharSet = "latin1" 
ControlResult = objStream.ReadText(adReadAll) 
objStream.Close 

Set objStream = Nothing 
Set objHTTP = Nothing 

%>
<form method="post" action="<%=Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")%>" name="whois">
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" width="340">
	<tr>
		<td height="26" width="340" colspan="4">
			<p class="baslik">
				Domain sorgulama ekranı
			</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="26" width="346" colspan="4">
			<p class="dikkat">
				Lütfen domain adresinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Tescil sonrasında değişiklik yapmanız mümkün değildir.
			</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="26" width="62">
			<p align="left">
				http://www.
			</p>
		</td>
		<td height="26" width="117">
			<p align="left">
				<input type="text" name="referer" size="20" class="textarea" />
			</p>
		</td>
		<td height="26" width="64">
			<p align="left">
				<select size="1" name="uzanti">
					<option value=".com">.com</option>
					<option value=".net">.net</option>
					<option value=".org">.org</option>
					<option value=".biz">.biz</option>
					<option value=".info">.info</option>
				</select>
			</p>
		</td>
		<td height="26" width="98">
			<p align="left">
				<input type="submit" value="Sorgula" onclick="javascript:this.form.submit();this.disabled=true;this.value='Bekleyin.';" class="button" />
			</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="26" width="340" colspan="4">
			<p align="right">
				<br />
			</p>
			<%
				if domaincikti = "" then
				response.write "Domain sadece 20 ytL"
				else
					If instr(ControlResult,"No match for")>0 Then
						DomainControl = True

							Response.Write "<p align='center'><span class='baslik'>"&domaincikti&"</span> alınabilir durumda.</p><p align='right'><br /><p align='center'>"&domain&" adlı domain siparişi için <a href='domain-siparis.asp?islem=siparis&domain="&domain&"'><b>tıklayınız.</b></a>"
					Else
						DomainControl = False
							Response.Write "<p align='center'><span class='baslik'>"&domaincikti&"</span> adlı domain daha önce kaydedilmiştir.</p>"
					End If
				End If
			%>
		</td>
	</tr>
</table>
</form>
<%
	End Function
	Call DomainControl(URL)
%>
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Elektronik Sigara
pubg mobile uc
Üst