Kosgeb Kobi Uzman Yardımcıları Arıyor

webmasteryolcu

0
İyinet Üyesi
Onaylı Üye
Katılım
2 Ağustos 2010
Mesajlar
393
Reaction score
0
KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından,
Merkez ve Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 59 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar
1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak.
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul
etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet
süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
8) KPSS sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinde, 2013 veya 2014 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan
almak,
9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;
a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Kimya,
Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik
veya İstatistik bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8
puan türünden asgari puanı almış olmak,
b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme
Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden yada bunlara
denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı
fakültelerden mezun olmak ve KPSSP57 puan türünden asgari puanı almış olmak,
c. KUY03 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünden yada
bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı
fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,
d. KUY04 Referans Kodu için İletişim Fakültelerinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim
Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve
KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,
e. KUY05 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme
Fakültelerinin Kamu Yönetimi bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP47
puan türünden asgari puanı almış olmak,
f. KUY06 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümünden yada
bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı
fakültelerin bölümünden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,
KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI
Sayfa:2/3
g. KUY07 Referans kodu için Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümünden yada bunlara denkliği
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin
bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,
h. KUY08 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme
Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP88
puan türünden asgari puanı almış olmak,


Ön Başvuru
Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;
10) Başvurusunu 15 Haziran 2015 tarihinde saat 09:00’dan 26 Haziran 2015 günü saat 17:00’e kadar
http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların doğrulattıkları
elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir bilgilendirme postası atılacaktır.
11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.
12) Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım
Sisteminden alınacaktır.
13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda yapılacaktır.
14) Müracaatlar aşağıda belirtilen pozisyonlara yapılacaktır;


KUY01 Ağrı Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü 4
İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2
İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2
İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü 3
Kastamonu Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Konya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Sivas Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Şanlıurfa Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Van Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
KUY02 Adana Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Afyonkarahisar Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2
Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2
Aydın Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Bolu Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Çankırı Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Düzce Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Giresun Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Gümüşhane Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Hatay Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Isparta Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü 3
KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI
Sayfa:3/3
Referans
Kodu
Birim Pozisyon
Sayısı
İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2
İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Kars Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Kırklareli Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Manisa Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Muğla Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Nevşehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Tekirdağ Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Van Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Yalova Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
KUY03 Ankara/Başkanlık 1
KUY04 Ankara/Başkanlık 2
KUY05 Ankara/Başkanlık 1
KUY06 Ankara/Başkanlık 1
KUY07 Ankara/Başkanlık 1
KUY08 Ankara/Başkanlık 2
Sözlü Sınava Katılma Şartları
Başvurusunu Yapan Adaylardan;

15) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak
pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan
en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
16) Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü,
görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere
sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
17) Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden
temin edecekleri KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde
doldurup yanlarında bulunduracaktır. Formu eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

http://www.kursu.biz/kosgeb-kurslari
http://www.ismekkurs.com/kosgeb-kurslari-istanbul
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Elektronik Sigara
pubg mobile uc
Üst