PHP Ile Uye Kayıt Uygulaması

CanerErgez

0
İyinet Üyesi
Katılım
28 Mayıs 2014
Mesajlar
131
Reaction score
0
Birçok Yerde Olmasına Rağmen Kendi Kodum Olduğu İçin Birdaha Paylaşıyorum :)

HTML Için Formdan Gelen Değerleri Temizlemeyi ve Güvenli Hale Getirmeyi Unutmadık .

Şimdiden Başarılar

Tablo Kodları Olarak Bunu "forum.sql" Olarak Kaydedip Içe Aktarabilirsiniz .

forum.sql

Kod:
-- phpMyAdmin SQL Dump
 -- version 4.0.4
 -- http://www.phpmyadmin.net
 --
 -- Anamakine: localhost
 -- Üretim Zamanı: 07 Haz 2014, 03:21:22
 -- Sunucu sürümü: 5.6.12-log
 -- PHP Sürümü: 5.4.12
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
 SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
 /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
 /*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
 -- Veritabanı: `forum`
 --
 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `forum` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
 USE `forum`;
-- --------------------------------------------------------
--
 -- Tablo için tablo yapısı `uyeler`
 --
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uyeler` (
 `id` int(11) NOT lisanssız AUTO_INCREMENT,
 `kullanici_adi` varchar(225) NOT lisanssız,
 `sifre` varchar(225) NOT lisanssız,
 `mail` varchar(225) NOT lisanssız,
 `rutbe` int(11) NOT lisanssız DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`id`)
 ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ;
--
 -- Tablo döküm verisi `uyeler`
 --
INSERT INTO `uyeler` (`id`, `kullanici_adi`, `sifre`, `mail`, `rutbe`) VALUES
 (2, 'Deneme', '8d4c77f69465ee29d692db0cf2be7b943d7567f3', '[email protected]', 0);
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
 /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
 /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;


&

database.php

PHP:
<?php
$server  =  'localhost';
 $username =  'root';
 $password =  '';
$database =  'forum';
$db1 = mysql_connect($server, $username, $password); //Değer Bağlantısı
$db = mysql_select_db($database, $db1); //Veritabanı Bağlantısı
mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); // Karakter Düzeltmeleri
 mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); // Karakter Düzeltmeleri
 mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION='utf8_turkish_ci'"); // Karakter Düzeltmeleri
 ?>

&

register.php

PHP:
<?php
 /* Gerekli Dosyları Çağırdık */
 require_once 'database.php';
 require_once 'functions/encrypt.php';
 ?>
 <?php
 /* Formdan Veri GElmiş Mi Diye Kontrol Ettik */
 if(isset($_GET['kullanici_adi']) && isset($_GET['sifre']) && isset($_GET['sifre_kontrol']) && isset($_GET['mail'])) {
 $kullanici_adi=strip_tags(mysql_real_escape_string(trim($_GET['kullanici_adi'])));
 $sifre=strip_tags(mysql_real_escape_string(trim($_GET['sifre'])));
 $sifre_kontrol=strip_tags(mysql_real_escape_string(trim($_GET['sifre_kontrol'])));
 $mail=strip_tags(mysql_real_escape_string(trim($_GET['mail'])));
/* Bazı Kontroller */
 if(strlen($kullanici_adi)<5 || strlen($kullanici_adi)>30){
 echo'Kullanıcı Adınız 5 Ile 30 Krakter Arasında Olmalıdır .';
 } else if(strlen($sifre)<5 || strlen($sifre)>30){
 echo'Şifreniz 5 Ile 30 Krakter Arasında Olmalıdır .';
 } else if($sifre!=$sifre_kontrol){
 echo'Şifreler Uyuşmuyor .';
 } else {
 /* Şifreyi Şifreliyoruz */
 $guvenli_sifre=sifrele($sifre);
/* İşlemlerimizi Yaptıralım */
 $sql = @mysql_query("INSERT INTO uyeler (kullanici_adi,sifre,mail) VALUES ('$kullanici_adi','$guvenli_sifre','$mail')");
if($sql) {
 echo 'Üye Başarıyla Kaydedildi';
 } else {
 echo'Tanımlanamayan Bir Hata Oluştu';
 }
 }
 }
?>
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
 <center>
 <h2> Kayıt Formu </h2>
 <form action="register.php" method="GET">
 <table>
 <tr>
 <td>Kullanıcı Adı</td> <td>:</td> <td><input type="text" name="kullanici_adi" /></td><br />
 </tr>
 <tr>
 <td>Şifre</td> <td>:</td> <td><input type="password" name="sifre" /></td><br />
 </tr>
 <tr>
 <td>Şifre (Tekrar)</td> <td>:</td> <td><input type="password" name="sifre_kontrol" /></td><br />
 </tr>
 <tr>
 <td>Mail Adresi</td> <td>:</td> <td><input type="email" name="mail" /></td><br />
 </tr>
 </table>
 <input type="submit" value="Gönder" /><input type="reset" value="Temizle" />
 </form>
 </center>
 </body>
 </html>

&

encrypt.php

PHP:
<?php
 /* Fonksiyonumuzu Oluşturduk */
 function sifrele ($key) {
/* Işlemleri Yaptırdık */
 $key=sha1($key);
/* Şifelenen Değeri Geri Döndürdük */
 return $key;
 }
 ?>

Kaynak : http://kodogren.org/2014/php-ile-uye-kayit-uygulamasi/
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Üst