php iletisim scripti

Caesar

0
İyinet Üyesi
Katılım
5 Haziran 2006
Mesajlar
1,894
Reaction score
7
iletisim.php

PHP:
<?
if (!$_POST['gonder']) {
?>
<table width='500' align=center border=0>
<form action='iletisim.php' method='POST'>
 <tr>
 <td>Adınız, Soyadınız</td>
 <td><input type='text' name='isimsoyad' size='40'></td>
 </tr>
 <tr>
 <td>Email adresiniz</td>
 <td><input type='text' name='email' size='40'></td> 
 </tr>
 <tr>
 <td>Mesajınız</td>
 <td><textare cols='40' rows='7' name='mesaj'></td>
 </tr>
 <tr>
 <td> </td>
 <td><input type='submit' name='gonder' value='Gönder'></td>
 </tr>
</form>
</table>
<?
} else {
function postala($gidecekMail,$gonderenAd,$gonderenMail,$konu,$mesaj) {
  $headers = "MIME-Version: 1.0\n";
  $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-9\n";
  $headers .= "X-Mailer: PHP\n";
  $headers .= "X-Sender: PHP\n";
  $headers .= "From: $gonderenAd<$gonderenMail>\n";
  $headers .= "Reply-To: $gonderenAd<$gonderenMail>\n";
  $headers .= "Return-Path: $gonderenAd<$gonderenMail>\n";
  @mail($gidecekMail,$konu,$mesaj,$headers);
} 
function mail_kontrol($email) {
if (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,4}$", $email))
die ("E-Mail Adresiniz Geçersiz");
} 
mail_kontrol($_POST['email']);
$gidecekmail="[email protected]";
$bilgi=$_POST['isimsoyad'];
postala($gidecekmail,$bilgi,$_POST['email'],"İletişim bölümünden mailiniz var",$_POST['mesaj']);
echo "Mailiniz tarafımızaulaşmıştır";
}
?>

al yazıverdim:)
 

[KaDeSign]

0
İyinet Üyesi
Katılım
20 Mart 2005
Mesajlar
0
Reaction score
0
Konum
Bilgisayardan
e ben biliyorum sende hazırı oldugunu!! :D saolasın işin rastgelsin eyw... :)

Edit: sayfayı açar açmaz email adresiniz geçersiz yazıyo! gonderme işlemi için tablo yok ortalıkta:D
 

Caesar

0
İyinet Üyesi
Katılım
5 Haziran 2006
Mesajlar
1,894
Reaction score
7
hazır degil yaw şimdi senin için yazdım:)

edit: bu arada bir düzenleme yaptım tekrar al kodu
 
M

mehyaa

Misafir
Hala lazım mı bilmiyorum ama ben de hali hazırda kullandığım iletişim formumu koyayım. Belki esinlenen olur : ) Geliştikçe gelişiyor çünkü (hedefim AJAX ile işlemek formu ama daha bakamadım) Form üç dosyadan oluşuyor.

iletisim.php:
PHP:
<?php
	session_start();
	
	if ($_POST["Submit"] == "Gönder"){
		$number = $_POST['verifNumber'];
		
		if (md5($number) != $_SESSION['image_random_value']){
			$errorMessage = 'Lütfen resimdeki yazıyı doğru girin!';
		}else{
			$to = '[email protected]';
			$from = $_POST["isim"].' <'.$_POST["email"].'>';
			$subject = $_POST["sebep"] == 'is' ? 'İş Başvurusu: '.$_POST["isim"] : 'Yardım: '.$_POST["isim"];

			$message1 = 'İş Başvurusu:\nBaşvuran: '.$_POST["isim"].'\nE-Posta: '.$_POST["email"].'\n'.$_POST["mesaj"];
			$message2 = 'Yardım İsteği:\nYardım isteyen: '.$_POST["isim"].'\nE-Posta: '.$_POST["email"].'\n'.$_POST["mesaj"];
			$message = $_POST["sebep"] == 'is' ? $message1 : $message2;
			$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
			$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-9' . "\r\n";
			$headers .= 'From: ' . $from . "\r\n";

			$ok = mail($to, $subject, $message, $headers);

			if($ok) {
				$_POST["isim"]='';
				$_POST["email"]='';
				$_POST["mesaj"]='';
				$errorMessage = 'Mesajınız iletildi!';
			} else {
				$errorMessage = 'Mesajınız iletilirken sorun oluştu!<br />Lütfen daha sonra tekrar deneyin.';
			}
		}
	}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />
<link href="style_form.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<title>İletişim Formu</title>
</head>
<body>
<script>
function isEmpty(value){
	if(value.length == 0)
		return true;
	else
		return false;
}

function isMail(value){
	var filter = /^([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$/i
	if(filter.test(value))
		return true;
	else
		return false;
}

function checkForm(form){
	if(isEmpty(form.isim.value)){
		alert("Lütfen İsminizi Girin!");
		form.isim.focus();
		return false;
	}
	
	if(isEmpty(form.email.value)){
		alert("Lütfen Bir E-Posta Adresi Girin!");
		form.email.focus();
		return false;
	}
	
	if(!isMail(form.email.value)){
		alert("Lütfen Geçerli Bir E-Posta Adresi Girin!");
		form.email.focus();
		form.email.select();
		return false;
	}
	
	if(isEmpty(form.mesaj.value)){
		alert("Lütfen Mesajınızı Girin!");
		form.mesaj.focus();
		return false;
	}

	if(isEmpty(form.verifNumber.value)){
		alert("Lütfen Resimdeki Yazıyı Girin!");
		form.verifNumber.focus();
		return false;
	}
}
</script>
<?php if ($errorMessage != '') { ?>
<div align="center"><p class="error_message"><?php echo $errorMessage; ?></p></div>
<?php } ?>
<form action="iletisim.php" method="post" name="iletisim" id="iletisim" lang="tr" onSubmit="return checkForm(this);">
 <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
   <td class="label_middle"><strong>İsminiz</strong></td>
   <td class="data"><input type="text" class="inputbox" size="50" name="isim" id="isim" value="<?php echo $_POST["isim"]; ?>" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="label_middle"><strong>E-Posta</strong></td>
   <td class="data"><input type="text" class="inputbox" size="50" name="email" id="email" value="<?php echo $_POST["email"]; ?>" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="label_top"><strong>İletişim Sebebi</strong></td>
   <td class="data-middle"><input name="sebep" type="radio" value="is" />
    İş istiyorum<br />
   <input name="sebep" type="radio" value="yardim" checked="checked" />
   Yardım istiyorum</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="label_top"><strong>Mesaj</strong></td>
   <td class="data"><textarea cols="52" rows="7" class="inputbox" name="mesaj" id="mesaj"><?php echo $_POST["mesaj"]; ?></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="label_middle"></td>
   <td class="data"><input type="text" class="inputbox" size="3" maxlength="5" name="verifNumber" id="verifNumber" />
    <img src="randomImage.php" style="vertical-align: middle;"> (Resimdeki yazıyı kutuya yazın!)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td>
   <td align="left"><input name="Submit" type="submit" class="button_submit" value="Gönder" />
   <input type="reset" class="button_reset" name="Reset" value="Sil" /></td>
  </tr>
 </table>
</form>
</body>
</html>

randomImage.php:
PHP:
<?php
session_start();

$alphanum = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
$rand = substr(str_shuffle($alphanum), 0, 5);

$_SESSION['image_random_value'] = md5($rand);

$image = imagecreate(50, 20);

// Resim arkaplan rengi RGB formatında
$bgColor = imagecolorallocate ($image, 249, 255, 248);

// Resim yazı rengi RGB formatında
$textColor = imagecolorallocate ($image, 170, 0, 0);

imagestring ($image, 5, 2, 2, $rand, $textColor);

header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
header("Pragma: no-cache");
header('Content-type: image/jpeg');

imagejpeg($image);
imagedestroy($image);
?>

style_form.css:
PHP:
html {
	height: 100%;
}

body {
	/*height: 100%;*/
	margin-left: 0px;
	margin-right: 0px;
	margin-top: 0px;
	margin-bottom: 0px;
	padding-top: 0px;
	padding-bottom: 0px;
	padding-left: 0px;
	padding-right: 0px;
	font-family: Arial, Helvetica, Sans Serif;
	/*line-height: 120%;*/
	font-size: 12px;
	color: #AA0000;
	background: #F9FFF8;
}

.clr {
	clear: both;
}

.error_message{
	color: #DD0000;
	font-weight: bold;
}

.inputbox {
	border: 1px solid #333333;
	padding: 3px 3px 3px 5px;
	font-family: arial, helvetica, sans-serif;
	font-size: 11px;
	color: #333333;
}

.button_submit {
	border: 1px solid #000000;
	padding: 3px 3px 3px 3px;
	margin: 3px 3px 3px 3px;
	font-size: 13px;
	color: #000000;
	width: 150px;
	height: 25px;
	vertical-align: middle;
}

.button_reset {
	border: 1px solid #000000;
	padding: 3px 3px 3px 3px;
	margin: 3px 3px 3px 3px;
	font-size: 13px;
	color: #000000;
	width: 25px;
	height: 25px;
	vertical-align: middle;
}

td.label_top{
	text-align: right;
	text-decoration: none;
	font-size: 11px;
	margin-left: 0px;
	margin-right: 0px;
	margin-top: 0px;
	margin-bottom: 0px;
	padding-top: 5px;
	padding-bottom: 5px;
	padding-left: 5px;
	padding-right: 5px;
	vertical-align: top;
	/*width: 125px !important;*/
}

td.label_middle{
	text-align: right;
	text-decoration: none;
	font-size: 11px;
	margin-left: 0px;
	margin-right: 0px;
	margin-top: 0px;
	margin-bottom: 0px;
	padding-top: 5px;
	padding-bottom: 5px;
	padding-left: 5px;
	padding-right: 5px;
	vertical-align: middle;
	/*width: 125px !important;*/
}

td.data{
	text-align: left;
	text-decoration: none;
	font-size: 11px;
	margin-left: 0px;
	margin-right: 0px;
	margin-top: 0px;
	margin-bottom: 0px;
	padding-top: 5px;
	padding-bottom: 5px;
	padding-left: 5px;
	padding-right: 5px;
	vertical-align: top;
}

td.data-middle{
	text-align: left;
	text-decoration: none;
	font-size: 11px;
	margin-left: 0px;
	margin-right: 0px;
	margin-top: 0px;
	margin-bottom: 0px;
	padding-top: 5px;
	padding-bottom: 5px;
	padding-left: 5px;
	padding-right: 5px;
	vertical-align: middle;
}

Yazı stilleri ve yazı renk ve boyutları css dosyasından yapılıyor, bir de eğer şu anki arkaplan ve yazı rengini değiştirirseniz randomImage.php dosyasında:
PHP:
$bgColor = imagecolorallocate ($image, 249, 255, 248);
$textColor = imagecolorallocate ($image, 170, 0, 0);
satırlarında gerekli değişiklikleri yapın derim. Kullanacaklar hayrını görsün : )
 

[KaDeSign]

0
İyinet Üyesi
Katılım
20 Mart 2005
Mesajlar
0
Reaction score
0
Konum
Bilgisayardan
sende saol kardeş!!

edit: kardeş seninkini de denedim ama resim çıkmıyo? onu nasıl yapacaz?(üzerinde yazı yazılı olması gereken!)
 
M

mehyaa

Misafir
Şimdi sen söyleyince aklıma geldi : ) Formdaki o resim için serverda PHP'nin GD (1 veya 2 en güzeli) bileşeni yüklü (etkin) olması gerekli. Eğer GD'yi etkinleştirme olanağın yoksa sana resmi kaldırıp tekrar vereyim kodu?
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Üst