Spam Mail tacirleri

C

creativeturkiye

Misafir
Arkadaşlar..

Hemen hemen herkese belirli dönemlerde
bazı reklam ( spam ) e-mailleri almakta..
Kimden geldiği belirsiz olan bu mailler, bazı " spam programları "ile yollanmakta..Bazı maillerin altında "xxx pazarlama, genel müdür zirzop Bey..telefon : 0535 xxxxxxx " gibi yalan dolan adresler yazar..
inanmayın...
Bu reklam tacirleri, sizin benim, onun, onların e-mail adreslerini bir şekilde toplayıp, satıyorlar.. Ve kimliği belirsizkişi/firmalarsatıyorlar.
Kimse hoşnut olmaz bu davranıştan..Belirsiz kimliklerde, mail adresinizin dolaşması hoş mu sizce?

Bakın bir örnek vereceğim size..

Ben sürekli bu forumda yazıyorum...Daha doğrusu yazmaya çalışıyorum..çoğu kişi yazdıklarıma karşı geliyor...neyse..onlar hiç önemli değil..üzülüyorum..Henüz kavrayamadığımız için olayı. Ben ( adı önemli değil) avrupada yayın yapan bir webmaster forumuna daha katılıyorum..orayada sürekli yazıyorum..
bir gün adamın biri bir mesaj yazdı . aynen şöyle :
( ingilizce tabi)

" Spam mail yollamak için bir program arıyorum..Tavsiye edeceğiniz program var mı?
--------
Anında tepkiler yağmaya başladı..İnanılmaz derecede tepki gösterdiler...Ve adam forumdan banlandı aynı gün..
----------------
Bizde olsa...........neyse.........
-----------
konuya dönelim..

Bu tür mailler alırsanız, altında " bu maillerden almak istemiyorsanız, lütfen " remove " konulu boş mail atınız...vs..vs...yazar..
sakın yazmayın...adresinizin doğruluğunu kontrol ediyorlar..
telefon numarası yazıyorsa şikayet ediniz..mail listenize uyarı mailleri atınız...bunları teşhir ediniz...
Kendi web sitelerinizde ( hemen hemen herkesin vardır ) mail listeleri olur. site ziyaretçileriniz isterlerse ve sitenizi beğeniyorlarsa listenize üye olurlar. sizde belirli periyodlarda, üyelerinize mesaj atarsınız. Bu spam değildir. isteyerek üye olmuştur. sitenizden haber almak istiyordur. Lütfen bu mail adreslerini üçüncü şahıslara vermeyiniz..

-------------------

Bu kişiler , bu mail adreslerini CD şeklinde satıyor..." 10 milyon mail adresi 100 $" gibi fiyatlarla satışa sunuyorlar..Lütfen inanmayın...satın almayın...Tepki gösterin..Satın alsanız bile, yollayacağınıürün yada site reklamı inanın antipati toplar sizin açınızdan..
-----------

neyse...hatırlatayım dedim..inanıyorum çoğunuz bunun bilincindesiniz...


CreativeTurkey ( Yaratıcı Türkiye )
-----------------------------------------------
 
A

Anonymous

Misafir
Seni çok iyi anladım. Çünkü bana bu tip mail o kadar çok geldiki. Sonunda tüm bu adreslere bloke koydum ve şuan çok rahatım.
Arkadaşlar lütfen bu tip maillere karşı dikkatli davranın.
 
T

TurkWebTeam

Misafir
aslında yapmayın etmeyin diyerek kimsenin bu mail spam yapmalarına engel olamayız ama bir yol gösterirsek belki bi nebze olsun akıllarını çalıştıra biliriz.

mail spam yapacaklarına 10 - 15 tane iyi arama matoruna mesala;
google.com
altavista.com
gibi...
adreslere sitelerini kayıt etseler daha Çok kişi ziyaret eder.
 

xsabianus

0
İyinet Üyesi
Katılım
10 Kasım 2007
Mesajlar
14
Reaction score
0
TÜRK HUKUKU’NDA SPAM’IN HUKUKİ NİTELİĞİ

Türk hukukunda spamın hukuksal nitelendirmesine ilişkin bilimsel makaleyi aşağıda sunuyorum


TÜRK HUKUKU’NDA SPAM’IN HUKUKİ NİTELİĞİ1.Giriş

Gelişen ve değişen dünyamızda, internetin hayatımıza girmesi ile birlikte oluşan ve aslında bir “kargaşa” ortamı olarak ta isimlendirebileceğimiz yeni dünya düzeni içerisinde, ulusal ve uluslararası ticaret te boyut değiştirmiş, ve insanoğlunun alışageldiği toplumsal kuralları inanılmaz bir hızla değiştiren bu düzeni yakalamak, ve hukuk kuralları ile dizginlemek kimi zaman değişimin hızına erişememekten, kimi zaman ise siyasi iktidarların bilinçsiz uygulamalarından imkansız hale gelmiştir.

İnternetin geniş kitlelere ulaşmak konusunda sunduğu erişim imkanları, çok kısa zamanda ticaret hayatındaki yerini almış, reklam sektörü de bu değişimin ister istemez çekim alanına girmiştir.

İnternet yoluyla tüketicilere ulaşılması son derece kolaylaşmış, ancak yazılı hukuk kurallarının eksikliği, doğal olarak sistemin dinamiklerinin, ve yeni düzene ilişkin etik kuralların kendiliğinden oluşmasına neden olmuştur. Kuralları ve müeyyidesi olmayan, kişi hak ve özgürlüklerinin hukuki koruması dışında olan, ve geniş bir serbestiyle hareket eden bu oluşum, e-posta kullanıcılarının hayatlarına izin almaksızın girmek konusunda hiçbir sakınca görmemiştir.

Spam kelimesi, tarihte ilk kez bir Amerikan firması olan Firma Hormel Foods Corperation’un, ikinci dünya savaşı sırasında Amerikan askerlerine tanıtım amaçlı ve bedelsiz olarak dağıttığı baharatlı domuz eti ve jambon için kullanılan “Spiced pork and ham” kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. Daha sonraları e-posta yolu ile kitlelere reklam yapılması konusunda kullanılan bir kelime haline gelmiştir.

Spam’ın teknik olarak hukuki bir statüye kavuşturulması konusundaki nedenler şu şekilde sıralanabilir:

Her şeyden önce insanların sahip oldukları e-posta adresleri sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Dolayısıyla talep olmaksızın gönderilen bu mailler, mailboxları doldurabilmekte, ve yeni maillerin ulaşmasına engel olmaktadır. Ayrıca spamlar, yalnızca masum reklam maillerinden oluşmamakta, ve uygun-değilgrafik içerikli spam’lar küçük çocuklar için tehlike yaratmaktadır. İnternet yoluyla yapılan reklamların denetlenmesinin zor hatta imkansız olması da, ticari maillerin bir statüye kavuşturulmasının başka bir haklı gerekçesidir. Zira bu durum haksız rekabet koşulları yaratabilmekte, ve ticari hayatın esaslı unsurlarından olan güven duygusunu zedeleyebilmektedir.


2.İnceleme ve Yorum.

Spam kavramının hukuksal bir zemine oturtulması konusunda kimi ülkeler, direkt olarak yasaklama yoluna gitmiş, kimi ülkelerde ise, (ülkemizde olduğu gibi) konuya ilişkin yasal bir düzenleme yapılmamıştır. Türk Hukuku’nda, konuya ilişkin vasıflandırma şimdilik bilimsel makaleler düzeyinde kendine yer edinmiş olmasına karşın halihazırda hukuk tekniği açısından genele hakim olan bir tanımlama yapılamamıştır.

Doktrinde bu konuda yer verilen görüşler ise; hadisenin haksız rekabet hükümleri, tüketicinin korunması hakkında kanun, ve medeni yasa çerçevesinde çözümlenebileceği noktalarında toplanmaktadır. Ancak kanaatimizce anılan yasa hükümlerinin hiçbiri, tek başına “spam” kavramına açıklık getirilmesi konusunda yeterliliğe sahip değildir. Çünkü anılan bu hükümlerde spam kavramına karşılık gelecek bir terim veya tarif bulunmayışı bir yana, uygulanan kıyas metodu da, spam’ı bağımsız bir kavram olarak nitelendirme konusunda yetersiz kalmaktadır. Zira tüketicinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, veya kişilik haklarının korunması gibi yasal dayanakların işletilebilmesi için yapılan eylemin açıkça hukuka aykırı halde bulunması gerekir. Ancak tartışılması gereken konu; haksız rekabet unsurları taşımayan, kişilik haklarına müdahale etmeyen, ve tüketiciyi yanlış bilgilendirmeyen spam’lar konusunda hukuk düzeninin nasıl bir tavır alması gerektiği sorusuna cevap bulmaktır. Çünkü yukarıda sayılanların dışında da herhangi bir menfaatin hukuksal koruma altında olması durumunda, hukuka aykırılığın nasıl gerçekleştiği önemli değildir. Önemli olan eylemin, yasaların sınırlarını çizdiği özgür hareket alanının dışına çıkıp çıkmadığı, veya hukuka aykırılık teşkil edip etmediğidir. Bu açıdan bakıldığında bahsi geçen yasa hükümlerine dayanarak sorunun çözülebileceğini düşünmek, hukuka aykırılık unsuru taşımayan spamlar konusuna cevap bulamamak sonucunu doğuracaktır. Zira hukuka aykırılık unsuru taşıyan mailler, halihazırda zaten ilgili yasa hükümleri doğrultusunda hukuki işleme tabi tutulabilmektedir.

Kanaatimizce bu konudaki çıkış noktası, maillerin ilgililerin talebi olmaksızın gönderilmeleri, başka bir ifadeyle “istenmeyen mail” olmalarıdır. Oluşturulması gereken hukuksal şekil, bu maillerin kişilerin muhalefetine rağmen e-posta adreslerine gönderilmesinin sınırlarının belirlenmesinden ibaret olmalıdır. Bu noktada cevaplanması gereken soru şudur: Bazı ülkelerde olduğu gibi (örneğin Avusturya) Spam yasaklanmalı mıdır?

Yukarıda hukuka aykırılık unsuru taşıyan spam’ların, ilgili kanun hükümleri kapsamında ele alınıp gerekli yasal müdahalelerin yapılabileceğine değinmiştik. Bu açıdan bakıldığında hukuka uygun, ve kanunun yasakladığı unsurları barındırmayan spamların, hafta sonları gazete ilaveleri ile birlikte verilen reklam broşürlerinden farklı olmadığı düşünülebilir. Çünkü insanlar istemeseler
de bu broşürleri gazete ile birlikte almak durumunda kalmaktadır. Bugüne kadar hiçbir gazete hakkında da istenmediği halde reklam broşürleri verdiği konusunda bir şikayet yapılmamıştır. Veyahut ta televizyon ekranlarında izlenen filmlerin arasında yayınlanan reklam kuşakları da, kimsenin iznine tabi olmaksızın izleyicilerin bilgi ve görgüsüne sunulabilmektedir. Bu örneklerden yola çıkarak sorun “korunmaya değer menfaat” kavramı ile açıklanabilecektir. Başka bir anlatımla, spam göndericileri ile e-posta sahiplerinin menfaatleri karşılaştırılarak, ortaya çıkan tabloda, taraflardan birinin hak kaybına uğrayıp uğramadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Spam’ı bütünüyle yasaklamak, internet üzerinden yapılan alışveriş ve ticaret oranlarının her geçen gün artması göz önüne alındığında ticaret hayatının büründüğü yeni düzenin gerekleriyle bağdaşmamaktadır.

Bir kere, konuya ilişkin yazılı yasa metinlerinin oluşturulmamış olması, sistemi kendi içinde birtakım düzenlemeler yapma yoluna itmiş, sunucular bu konuda tanınmayan mailleri spam, veya önemsiz posta gibi bölümlenmiş alanlarla adres defterinde bulunan maillerden ayıran formüller ve filtreler geliştirmiştir. Ancak şekilsel olarak alınan bu tedbirler, istenmeyen maillerin e-posta adreslerine ulaşmasına engel olamamaktadır.

Üzerinde durulması gereken bir diğer ayrıntı ise, e-mail hesaplarının, yukarıda bahsedilen haber alma ve iletişim yollarına nazaran daha özel bir nitelik taşımasıdır. Bir kere internetin ulus ötesi olma özelliği, standart kitle iletişim araçlarından çok daha geniş bir topluluğa ulaşmasını sağlamakta ise de, kullanılan e-posta adreslerinin tek başına bir kitle iletişim aracı olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Mail adreslerinin haberleşmeye yönelik kullanım amacı, onu daha özel ve korunmaya değer kılmaktadır. Çünkü bireysel nitelik taşıması, haberleşme ve kişi hak ve özgürlükleri kavramlarının göz ardı edilmemesini gerektirmektedir.

Aslında spam konusunda ülkemizde spesifik yasalar bulunmamakla birlikte, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği üyeleri ile reklam mecralarının, dürüst olmayan reklamlara karşı oluşturdukları Reklam Özdenetim Kurulu, Uluslararası Reklam Uygulama Esasları'na aykırı buldukları reklamların düzeltilmesini ya da yayınlanmamasını reklam vereninden talep edebilmektedir. Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce, ICC) Uluslararası Reklam Uygulama Esasları, ICC'nin pazarlama uygulamalarında yüksek ahlaki (etik) standartların, ulusal ve uluslararası yasalar dikkate alınarak, özdenetim yoluyla geliştirilmesine ilişkin köklü politikasını izlemektedir. Ancak Reklam Özdenetim Kurulu, Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve mecra kuruluşlarının katılımıyla oluşan bir etik hizmet platformu olup, tüzel kişiliği bulunmamaktadır, ve bir sivil toplum örgütüdür. Yasal bir kuruluş olmaması, bu konudaki eksikliği gidermemektedir. (*)

3.Sonuç.

Sonuç olarak hukuka aykırılık veya suç unsurları taşıyan spamlar konusunda mevcut yasalara dayanarak hukuki korunma talebinde bulunmak mümkün olabilmekte, konuya ilişkin özgün yasaların mevcut olmayışı, hakları haleldar olanların hak arama girişimini engelleyememektedir. Ancak spam’ı yasaklayan ya da düzenleyen bir kanun hükmü olmadığı sürece spam, hayatımızın bir parçası olarak kalmaya devam edecektir. Bu konuda e-posta sahiplerinin yapabileceği tek şey ise, göndericilere spam nitelikli mailleri istemediklerini bildirmekten ibaret olacaktır. Çünkü bu noktada, ilgililerin red beyanlarına rağmen ısrarla gönderilen ticari mailler, kişilik haklarına tecavüz olarak kabul edilebilecektir.

İnsanları spam karşısında koruma altına almanın en etkin yolu ise, bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması, ve bu yasal düzenlemelerde spamların kişilerin iznine tabi olarak gönderilmesi ve e-posta sahibinin istemediğini beyan etmesi durumunda bir daha gönderilememesidir. Ulaştığımız teknoloji sayesinde bunu gerçekleştirmek ise oldukça kolaydır. Gönderilen ticari mailin bir bölümünde red beyanına ilişkin işaretlenebilir bir sekmenin olması, hesap sahibinin o kurumdan bir daha benzer bir mail alamaması sonucunu doğurabilecektir. Ancak sözünü ettiğimiz teknik ayrıntı, yalnızca bir kanun hükmüyle mümkün olabilecektir.
Copyright Av. Sedat Yıldız
---------------------------------------------------------.
(*)http://www.rok.org.tr/urue.html


"Türk Hukukunda Spamın Hukuki Niteliği" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Sedat Yıldız'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
 

i.ari

0
İyinet Üyesi
Katılım
16 Aralık 2006
Mesajlar
4,437
Reaction score
6
Konum
Ankara
vay vay vay millet 2 senelik konuyu hortlatırken arkadaş 5 senelik konuyu hortlatmış :))
 

alarma_2054

0
İyinet Üyesi
Katılım
6 Ocak 2011
Mesajlar
2
Reaction score
0
Arkadaşlar..

Hemen hemen herkese belirli dönemlerde
bazı reklam ( spam ) e-mailleri almakta..
Kimden geldiği belirsiz olan bu mailler, bazı " spam programları "ile yollanmakta..Bazı maillerin altında "xxx pazarlama, genel müdür zirzop Bey..telefon : 0535 xxxxxxx " gibi yalan dolan adresler yazar..
inanmayın...
Bu reklam tacirleri, sizin benim, onun, onların e-mail adreslerini bir şekilde toplayıp, satıyorlar.. Ve kimliği belirsizkişi/firmalarsatıyorlar.
Kimse hoşnut olmaz bu davranıştan..Belirsiz kimliklerde, mail adresinizin dolaşması hoş mu sizce?

Bakın bir örnek vereceğim size..

Ben sürekli bu forumda yazıyorum...Daha doğrusu yazmaya çalışıyorum..çoğu kişi yazdıklarıma karşı geliyor...neyse..onlar hiç önemli değil..üzülüyorum..Henüz kavrayamadığımız için olayı. Ben ( adı önemli değil) avrupada yayın yapan bir webmaster forumuna daha katılıyorum..orayada sürekli yazıyorum..
bir gün adamın biri bir mesaj yazdı . aynen şöyle :
( ingilizce tabi)

" Spam mail yollamak için bir program arıyorum..Tavsiye edeceğiniz program var mı?
--------
Anında tepkiler yağmaya başladı..İnanılmaz derecede tepki gösterdiler...Ve adam forumdan banlandı aynı gün..
----------------
Bizde olsa...........neyse.........
-----------
konuya dönelim..

Bu tür mailler alırsanız, altında " bu maillerden almak istemiyorsanız, lütfen " remove " konulu boş mail atınız...vs..vs...yazar..
sakın yazmayın...adresinizin doğruluğunu kontrol ediyorlar..
telefon numarası yazıyorsa şikayet ediniz..mail listenize uyarı mailleri atınız...bunları teşhir ediniz...
Kendi web sitelerinizde ( hemen hemen herkesin vardır ) mail listeleri olur. site ziyaretçileriniz isterlerse ve sitenizi beğeniyorlarsa listenize üye olurlar. sizde belirli periyodlarda, üyelerinize mesaj atarsınız. Bu spam değildir. isteyerek üye olmuştur. sitenizden haber almak istiyordur. Lütfen bu mail adreslerini üçüncü şahıslara vermeyiniz..

-------------------

Bu kişiler , bu mail adreslerini CD şeklinde satıyor..." 10 milyon mail adresi 100 $" gibi fiyatlarla satışa sunuyorlar..Lütfen inanmayın...satın almayın...Tepki gösterin..Satın alsanız bile, yollayacağınıürün yada site reklamı inanın antipati toplar sizin açınızdan..
-----------

neyse...hatırlatayım dedim..inanıyorum çoğunuz bunun bilincindesiniz...


CreativeTurkey ( Yaratıcı Türkiye )
-----------------------------------------------

Evet bende bir reklam maili aldim siteyi gondereni hic tanimiyorum, aradan baya bir zaman daha gecti tam hatirlamiyorum 5-6 ay kadar bir zaman sonra yine ayni maili aldim reklam yerine gecermi bilmiyorum ama bunu herkes bilmeli bence gelen mail sefa-uluslararasiehliyet'den geldi benim ehliyetle hic alakam olmaz cunku ben yurtdisina hic gitmedim surekli isi olupta gidip gelen biri degilim, neyse adamlar 5 yila kadar gecerli uluslar arasi ehliyet veriyorlarmis, arastirdim oysa uluslar arasi ehliyet sadece 1 yillik veriliyormus yani standardi 1 yil, ustelik bu firmanin uluslar arasi ehliyet verme yetkisi yok, turkiyede uluslar arasi ehliyet veren sadece tek bir kurum var oda ismini soylemek istemiyorum cunku reklama girer dusuncesindeyim, verdikleri ehliyet yurtdisinda gecerli degilmis duzmece bir ehliyet veriyorlar ustelik 5 yil gecerli diyorlar, bunlarin cok magduru varmis, baktim adamlar dolandirici hemde istenmeyen mailden 2. yi gonderiyorlar, bu sefer cok sinirlendim, yanit olarak bastim kufuru, cevapladilar ozurdileyecekleri yerde kufurle cevap verdiler, ben kufur ettim onlar kufur etti derken en son baska bir mail adresinden kufurlu mail aldim, bana baska mail adresi uzerinden kufur ediyorlardi, hic altinda kalmadim onlar bir kere kufur edince ben ucyuz kere kufurlu maille cevap verdim, asil konuya gelelim, simdi suc kimde dersiniz ? konu ile ilgili goruslerinizi bekliyorum, adamlar bir de kustahca hukuktan bahsediyorlar, gelde kufur etmeya...
 

netkopuk

0
İyinet Üyesi
Katılım
22 Aralık 2010
Mesajlar
52
Reaction score
0
Konum
İstanbul
birkaç ay önce bana bir spam geldi, bende dayanamadım bastım küfürü. maili gönderen firmada bana hakaret içeren bir mail göndermiş. mailim yahooydu. bana diyorki böyle ücretsiz mail kullanma ozaman rahatsız oluyorsan az yede bir domain al kendine ait mailin olsun diyor. adıma kayıtlı 100 kadar domain olduğunu bilmiyor tabiki. bende tabi bunun münakaşasını etmeyeceğim için iyice bi sövdüm. birkaç gün sonra abartı yasaklanmışgrfik mailler gelmeye başladı ve maili kullanamaz hale geldim. muhtemelen mailimi bir yerlere kayıt etti. bende maili değiştirmek zorunda kaldım. bunun gibi insanlar çok. spama son derece karşıyım. inşallah gün gelir bunun bedeli ağır olur onlar için.
 

netkopuk

0
İyinet Üyesi
Katılım
22 Aralık 2010
Mesajlar
52
Reaction score
0
Konum
İstanbul
Konu çok eskiymiş bakmadım. ama spam konusu hala aynı. hala insanlar maillerini kapatmak zorunda kalıyorlar.
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Elektronik Sigara
Üst