TinyMCE Editörü Ekleme

Alaycı Kuş

0
İyinet Üyesi
Katılım
31 Mart 2013
Mesajlar
30
Reaction score
0
Editörden metin ekliyorum ilk kaydet dediğim de veri tabanına boş veri kaydediyor. İkinci kez kaydet dediğimde içinde ki verileri kaydediyor. Kısacası iki kayıt oluyor biri boş biri dolu. Yani iki farklı id. Neden ilk tıkladığımda gönderemiyor verileri ?


Bu editör.
Kod:
Kod:
<script src="js/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
	tinyMCE.init({
		// General options
		mode : "textareas",
		theme : "advanced",
		plugins : "pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,wordcount,advlist,autosave",

		// Theme options
		theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
		theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
		theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
		theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,pagebreak,restoredraft",
		theme_advanced_toolbar_location : "top",
		theme_advanced_toolbar_align : "left",
		theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
		theme_advanced_resizing : true,

		// Example content CSS (should be your site CSS)
		content_css : "css/content.css",

		// Drop lists for link/image/media/template dialogs
		template_external_list_url : "lists/template_list.js",
		external_link_list_url : "lists/link_list.js",
		external_image_list_url : "lists/image_list.js",
		media_external_list_url : "lists/media_list.js",

		// Style formats
		style_formats : [
			{title : 'Bold text', inline : 'b'},
			{title : 'Red text', inline : 'span', styles : {color : '#ff0000'}},
			{title : 'Red header', block : 'h1', styles : {color : '#ff0000'}},
			{title : 'Example 1', inline : 'span', classes : 'example1'},
			{title : 'Example 2', inline : 'span', classes : 'example2'},
			{title : 'Table styles'},
			{title : 'Table row 1', selector : 'tr', classes : 'tablerow1'}
		],

		// Replace values for the template plugin
		template_replace_values : {
			username : "Some User",
			staffid : "991234"
		}
	});

Bu Kaydet Butonu
Kod:
$('#makale_kaydet').click(function() {
 tinyMCE.triggerSave();
  $.ajax({ 
    type:'POST', 
    url:'makale_kaydet.php', 
    data:$('#menu_form').serialize(), 
    success: function (sonuc){ 
      if(sonuc=='true') 
      { 
        $('#mesaj').html('<img src="image/kaydedildi.png"> Veriler Başarıyla Kayıt Edildi.'); 
      } 
      else 
      { 
        $('#mesaj').html('<img src="image/kaydedilmedi.png"> Oops!. Bir Hata Oluştu.'); 
      } 
    } 
  }); 
});

Bu kaydetme işlemi
PHP:
$makale_baslik=$_POST["makale_baslik"]; 
$makale_icerik=$_POST["elm1"]; 

$makale_ekle = mysql_query ( "INSERT INTO makale ( makale_id, mak_baslik, mak_icerik ) values ( '', '$makale_baslik', '$makale_icerik' ) " ); 
   
if(!$makale_ekle) 
{ 
   echo "false"; 
} 
else 
{ 
   echo "true"; 
}
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Üst