Var mı PHP Öğrenmek İsteyen Süper KAMPANYA!

maniax

0
İyinet Üyesi
Katılım
19 Mart 2006
Mesajlar
392
Reaction score
0
Başlangıç seviyeden ileri seviyeye kadar herkese hitap eden bu seti kaçırmayın!

dersler türkçe olarak ekran görüntüsü kaydedilerek sesli bi şekilde anlatılmıştır.

internet üzerinden aktarım yapacağım
fiyatı 10 ytldir...

KONU BAŞLIKLARI :

PHP ve Veritabanı

PHP dünyasına Hoş Geldiniz

Gerekli Programların Yüklenmesi ve ayarlar

İhtiyaç Tespiti

IIS(Internet Information Services) Yüklenmesi

PHP 5.0.4 Kurulumu

MYSQL yüklenmesi

PHPEd isimli PHP Editörünün yüklenmesi

PHPEd'in çalışması için önemli bir hatırlatma

IIS ile ilgili ayarlar

PHP ile neler yapılabilir

PHP, ASP, HTML dilleri bir arada kullanılabilir mi?

PHP dilinin temelleri

PHP diline giriş ve temel yazım kuralları

Çıktı komutları, Echo ve Print

Veri türleri ve özellikleri

Veri Türlerine bakış

Boolean veri tipi özellikleri

Tamsayılar ve özellikleri

Ondalıklı sayılar (Float,Double) ve özellikleri

String işlemleri ve özellikleri

Diziler (Array) ve özellikleri

Nesneler (Object) ve özellikleri

Kaynak (Resource) ve özellikleri

lisanssız (değer içermeyen) veri türü ve özellikleri

Otomatik tür değiştirme(Type Juggling)

Tür atamak (Type Casting)

Değişkenler

Değişken Tanımlama ve isimlendirme kuralları

Static değişkenler

Superglobal değişkenler

Local ve Global değişkenler

Değişken Değişkenler

PHP sayfası dışından değişken kullanımı

Sabitler

Sabit tanımlama ve özellikleri

Sihirli Sabit (Magic Constants) ve özellikleri

Deyimler veya İfadeler (Expressions)

İşlemciler(Operatörler)

Operatörlerde işlem öncelikleri

Aritmetik işlemciler

Atama Operatörü

Birleşik Atama Operatörleri

Bit-işlem operatörleri

İkili sayı sistemi(Binary) ile ilgili kısa bilgi

Bit İşlem (Bitwise) operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri

Mantıksal Operatörler

Hata Kontrol (Bastırma) Operatörü

Komut Çalıştırma Operatörü

Arttırma ve Eksiltme Operatörleri

Metin Dizisi(String) Operatörleri

Dizi Operatörleri

Tip (Type) Operatörü

Kontrol Yapıları

If (Eğer) Deyimi

Else Deyimi

ElseIf Deyimi

Bir değişkene koşullu değer taşıma (Üçlü-Ternary Operatör)

Bir koşula bağlı olarak Kod Blokları çalıştırmak

Döngüler

While Döngüsü

Do-While Döngüsü

For Döngüsü

Foreach Döngüsü

Döngüyü sona erdirmek (Break)

Koşullu olarak döngünün devam etmesi (Continue)

Switch Deyimi

Fonksiyon tanımlama ve kullanım

Kullanıma hazır (Built-in) PHP fonksiyonları

Fonksiyon tanımlama ve çağırma

Fonksiyonlara parametre vermek

Kapsam

Bir Koşula bağlı fonksiyon tanımlama ve çağırma

Fonksiyon içinden fonksiyon tanımlama ve çağırma

Kendisini çağıran (Recursive) fonksiyonlar

Fonksiyonu Varsayılan (Default) değer ile çalıştırmak

Referans ile fonksiyona parametre vermek(Global değişken içeriğini fonksiyonla değiştirmek)

Fonksiyondan geri dönmek-çıkmak(return)

Fonksiyondan değer döndürmek

Fonksiyondan çoklu değer döndürmek

Fonksiyondan bir başka fonksiyonun döndürdüğü değeri döndürmek

Değişken fonksiyonlar

Bir fonksiyon yada scriptin durdurulması (Die veya Exit)

Nesneler

Diziler

Direk tanım ile dizi tanımlama

Diziye eleman ilave etmek

Dizi elemanlarını silmek

Array fonksiyonu ile dizi tanımlama

Nümerik olmayan dizi indisi kullanmak

Dizinin eleman sayısını bulmak(count)

Nümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı

Alfanümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı

Dizi, döngü ve tabloların HTML ile kullanımı(örnek)

Döngü ile dizi değerlerini değiştirmek

Dizi elemanı giriş sırası ve döngüler

Çok boyutlu diziler

Dizi Fonksiyonları

Belli bir anahtara sahip dizi elemanı var mı? (array_key_exists)

Belli bir değeri içeren dizi elemanı var mı? yok mu?(in_array)

Belli bir değeri içeren dizi elemanını bulmak(array_search)

Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(implode)

Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(örnek)

Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(explode)

Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(split)

Bir dizi tüm elemanlarını, bir komutla değişkenlere taşımak(list)

Dizileri birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak(array_merge)

Mevcut diziye eleman eklenmesi(array_push)

Dizinin ilk elemanını silmek(array_shift)

Dizinin son elemanını silmek(array_pop)

Dizi anahtarlarının başka bir diziye aktarılması(array_keys)

Dizi değerlerinin başka bir diziye aktarılması(array_values)

Dizinin belli bölümünden yeni dizi oluşturmak(array_slice)

Diziyi değerlere göre sıralamak(sort,rsort,natsort,asort,arsort)

Diziyi anahtar bilgisine göre sıralamak(ksort,krsort)

Bir değişkenin dizi olup olmadığının kontrolü

Bir değişkenin varlığını kontrol etmek

Metin düzenleme ve düzenli ifadeler

Temel Metin Fonksiyonları

Bir metnin uzunluğunu bulmak (strlen)

Bir metinden kesit alma (substr)

Metnin başında ve sonundaki boşlukları silme (trim)

Bir karakterin ASCII karşılığını bulmak (ord)

ASCII karşılık bulma ve kullanma (chr)

Metin içinde aranan karakterin pozisyonunu bulmak(strpos)

Büyük-küçük harf fonksiyonları(strtolower,strtoupper,ucfirst,ucwords)

Metin içindeki harfleri başka harflerle değiştirmek(strtr)

Değişkenlerin biçimlendirilerek çıktı alınması (printf,sprintf)

Temel Tarih ve Saat fonksiyonları

Tarih ve saat verisi

Tarih - Saat fonksiyonları ve biçimlendirme

İstediğiniz tarih ve zamanı oluşturun(mktime)

Düzenli ifadeler

Eşleştirme deyimleri ve işaretleri

Düzenli ifadelerde kullanılan özel karakterler

Düzenli ifadelerde Karakter Gruplamaları

Bir karakter grubunu aratmak veya taşımak(ereg ve eregi)

Aranan karakterleri başka karakterlerle değiştirmek(ereg_replace)

Bir metni özel bir karaktere göre diziye bölmek(split)

Harf ayrımı yapmayan Özel düzenli ifadeler oluşturun(sql_regcase)

Web Formları

Superglobal değişkenler ile ilgili bilgi

Formlardan GET metoduyla bilgi almak

Formlardan bilgiyi dizi olarak göndermek

Formlardan POST metoduyla bilgi almak

Sunucu ve ziyaretçi işlemlerini tek dosyada yaptırmak

Dosya ve Dizin işlemleri

Yeni bir dosya oluşturmak(touch)

Mevcut olan bir dosyanın silinmesi(unlink)

Mevcut dosyayı açmak(fopen)

Açılmış dosyayı kapatmak ve file pointer kavramı(fclose)

Dosya durumu ile ilgili bilgi fonksiyonları

Dosyaya bilgi yazmak(file_put_contents)

Dosyaya bilgi yazmak(fwrite,fputs))

Tüm dosyayı bir kerede okumak(file_get_contents)

Dosyadan bilgi okuma(fgets,fread,fgetc)

Dosyayı satır satır diziye taşımak(file)

İstediğiniz konumdan istediğiniz kadar okuma(fseek,ftell,rewind)

Harici dosya kullanımı (require, include)

Dizin fonksiyonları

PHP ile veritabanı

Veritabanı ve Hızlı SQL kursu

Mysql

MySql veri türleri

MySql-Front ile MySQL bağlantısı ve SQL alıştırması

Myqsql front ile SQL Script dosyası kullanımı

PHP, MySql ile bağlantı kuramıyor?

MySql komutlarına giriş ve SQL alıştırması

Veri seçme komutu (select)

Bulunan kayıtların görüntülenmesi(mysql_result)

Kaç kayıt bulundu? (mysql_num_rows)

Bulunan kayıtların satır satır okunması(mysql_fetch_row)

Bulunan kayıtların diziye aktarılması(mysql_fetch_array)

Bulunan kayıtların nesne'ye aktarılması(mysql_fetch_object)

İşiniz bitince hafızayı boşaltın! (mysql_free_result)

ODBC

Mysql veritabanına ODBC bağlantısı için gerekenler

Excel ve MySql veritabanı bağlantısı

Microsoft Access ve MySql veritabanı bağlantısı

Excel ve MsAccess bağlantısı

PHP ve ODBC komutlarıyla MSAccess bağlantısı

PHP ve ODBC ile Excel vertabanına ulaşmak

PHP ve ODBC komutlarıyla MySql veritabanı bağlantısı

DSN tanımlamadan MSAccess dosyasına bağlantı(realpath)

PHP ile Microsoft SQL Server bağlantısı

Çerez (cookie) işlemleri

Cookie (Çerez) Nedir?

Çerez oluşturmak (setcookie)

Çerezlere ömür biçmek

Çerezlerde dizi kullanmak

Çerezleri silmek

Oturum işlem ve fonksiyonları

Oturum açmak ve Oturum çerezi nedir?

Oturum değişkenleri ve Sayfa ziyaret sayısı takibi

Oturum değişkenlerini, tanımlanan sayfa dışında kullanabilir miyim?

Girilen Form bilgilerini Oturum değişkeninde saklayın

Oturum değişkenini iptal etmek(unset)

Oturum süresi ne kadardır?

Oturumu kaldırmak(session_destroy)

PHP ile E-mail göndermek
 

mk++

0
İyinet Üyesi
Katılım
25 Mart 2006
Mesajlar
2,060
Reaction score
0
Konum
15784 USA
ornek gormek ıstıyorum ve senmı yaptın bunu bırde turkcemı acıklarsan sevınırım
 

Türkiye’nin ilk webmaster forum sitesi iyinet.com'da forum üyeleri tarafından yapılan tüm paylaşımlardan; Türk Ceza Kanunu’nun 20. Maddesinin, 5651 Sayılı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, paylaşım yapan üyeler sorumludur.

Backlink ve Tanıtım Yazısı için iletişime geçmek için Skype Adresimiz: .cid.1580508955483fe5

Elektronik Sigara
Üst